Search your favorite song for free

1. [Vietsub] 120513 Gag Concert - TaeTiSeo Cut {SoShi Team} [360kpop.com]

 • Duration: 393
 • Channel: shortfilms
[Vietsub] 120513 Gag Concert - TaeTiSeo Cut {SoShi Team} [360kpop.com]

http://forum.360kpop.com/threads/vietsub-120513-gag-concert-taetiseo-snsd-cut-soshi-team.212422/#post-7348386


2. [Vietsub] [TYVN] SNSD TaeTiSeo @ Gag concert 120513

 • Duration: 393
 • Channel: shortfilms
[Vietsub] [TYVN] SNSD TaeTiSeo @ Gag concert 120513

Vietsub được thực hiện bởi TYVNsubteam tại forum taeyeonvn.com Cùng ủng hộ taeyeonvn - nơi dành cho các teanganger và toàn bộ sones giao lưu, học hỏi Facebook: www.facebook.com/Taeyeonvn Twitter: https://twitter.com/taeyeonvn Video đc vietsub ko vì mục đích kinh doanh, mọi cá nhân tập thể dùng sản phẩm này để kinh doanh tự chịu trách nhiệm trước pháp luật Thân~
5. [Vietsub] [Perf] TaeTiSeo (SNSD) - Twinkle (120520 Inkigayo) {SoShi Team} [360kpop.com]

 • Duration: 210
 • Channel: music
[Vietsub] [Perf] TaeTiSeo (SNSD) - Twinkle (120520 Inkigayo) {SoShi Team} [360kpop.com]

[Vietsub] [Perf] TaeTiSeo (SNSD) - Twinkle (120520 Inkigayo) {SoShi Team} [360kpop.com]


6. [Vietsub][120513] KBS2 Gag Concert EP 645 - Girls Generation - TTS [yoonavn.com]

 • Duration: 395
 • Channel: shortfilms
[Vietsub][120513] KBS2 Gag Concert EP 645 - Girls Generation - TTS [yoonavn.com]

Link down: http://yoonavn.com/forum/showthread.php?t=766&p=12772#post12772 [Vietsub] [120513] KBS2 Gag Concert EP 645 - @ cut Girls Generation - TaeTiSeo [yoonavn.com]


7. [Vietsub] 120527 Gag Concert - A Pink cut [A Pink Team] [360kpop.com]

 • Duration: 243
 • Channel: shortfilms
[Vietsub] 120527 Gag Concert - A Pink cut [A Pink Team] [360kpop.com]

Brought to you by A Pink [email protected] Download: http://forum.360kpop.com/threads/vietsub-a-pink-cut-120527-gag-concert-hpbd-to-maknae-hayoung-a-pink-team.307571/#.Uegj9ai6Ob8


8. [Vietsub + Kara] [Hot MV] TaeTiSeo (SNSD) - Twinkle {SoShi Team} [360kpop.com]

 • Duration: 262
 • Channel: music
[Vietsub + Kara] [Hot MV] TaeTiSeo (SNSD) - Twinkle {SoShi Team} [360kpop.com]

http://forum.360kpop.com/threads/vietsub-kara-hot-mv-taetiseo-snsd-twinkle-soshi-team.207481/


9. [Vietsub] [Perf] TaeTiSeo (SNSD) - Baby Steps & Twinkle (120506 Inkigayo) [SoShi Team]

 • Duration: 416
 • Channel: music
[Vietsub] [Perf] TaeTiSeo (SNSD) - Baby Steps & Twinkle (120506 Inkigayo) [SoShi Team]

http://forum.360kpop.com/threads/vietsub-perf-taetiseo-snsd-baby-steps-twinkle-120506-inkigayo-soshi-team.209421/


10. [Vietsub] [Hot MV] TaeTiSeo (SNSD) - Twinkle {SoShi Team} [360kpop.com]

 • Duration: 262
 • Channel: music
[Vietsub] [Hot MV] TaeTiSeo (SNSD) - Twinkle {SoShi Team} [360kpop.com]

http://forum.360kpop.com/threads/vietsub-hot-mv-taetiseo-snsd-twinkle-soshi-team.207392/


11. [FreeSubs9] [140812] Korean Idol Top 100 - YoonTaeNy Cut.mp4

 • Duration: 420
 • Channel: shortfilms
[FreeSubs9] [140812] Korean Idol Top 100 - YoonTaeNy Cut.mp4

List vietsub 1) [FreeSubs9] [070512] KBS Cool FM Hong Jinkyung's 2 O'Clock - TaeTiSeo Cut http://adf.ly/C9nIr 2) [FreeSubs9] [130812] Tiffany Stlye Log - 1st Look BTS.mkv http://adf.ly/CD5sV 3) [FreeSubs9] [140812] Korean Idol Top 100 - YoonTaeNy Cut.mp4 http://adf.ly/CDA0S Only sub about Soshi, we can do everything if we want. Subber tự do! để hoàn thiện & làm điều bạn muốn. Hãy liên lạc với chúng mình nhé. Mail: [email protected]


12. 120825 WGM YoonHyoSun Cut

 • Duration: 111
 • Channel: shortfilms
120825 WGM YoonHyoSun Cut

List vietsub 1) [FreeSubs9] [070512] KBS Cool FM Hong Jinkyung's 2 O'Clock - TaeTiSeo Cut http://adf.ly/C9nIr 2) [FreeSubs9] [130812] Tiffany Stlye Log - 1st Look BTS.mkv http://adf.ly/CD5sV 3) [FreeSubs9] [140812] Korean Idol Top 100 - YoonTaeNy Cut.mp4 http://adf.ly/CDA0S 4) [FreeSubs9][25.08.12] WGM idol recruiting Sunny Hyoyeon Yoona cut http://adf.ly/CDy7K or http://adf.ly/CEpiX Chỉnh HD xem sẽ đẹp hơn các bạn nhé! Only sub about Soshi, we can do everything if we want. Subber tự do! để hoàn thiện & làm điều bạn muốn. Hãy liên lạc với chúng mình nhé. Mail: [email protected]


13. Vietsub | SNSD Show 2014 | Another Sky | 2014.07.25

 • Duration: 1674
 • Channel: music
Vietsub | SNSD Show 2014 | Another Sky | 2014.07.25

SNSD Show 2014 (Re-upload) Tên show: Another Sky Ngày lên sóng: 25/07/2014 Được Vietsub bởi SoShi Team 360kpop


14. [Vietsub] Yoon Ah @ MTV Girl On Top - Part 1 (1/3) [360kpop]

 • Duration: 475
 • Channel: shortfilms
[Vietsub] Yoon Ah @ MTV Girl On Top - Part 1 (1/3) [360kpop]

Brought to you by 360kpop Subbing Team - Visit http://www.360kpop.com/f/threads/94855-Vietsub-Special-Project-Happy-birthday-to-Im-Yoon-Ah-our-Yoong-Choding-Soshi-Team- to download video and more video subber. Upload by Ling [email protected]


15. [Vietsub][360kpop.com] The Uncomfortable Truth {Gag [email protected]}

 • Duration: 428
 • Channel: shortfilms
[Vietsub][360kpop.com] The Uncomfortable Truth {Gag Team@360kpop}

Vietsub by Gag [email protected] Do not edit or share without full Credit