Search your favorite song for free

1. Vietnam Idol 2015 - Hướng dẫn bình chọn cho Khánh Tiên và Nguyễn Duy bằng Ví MoMo

  • Duration: 61
  • Channel: tv
Vietnam Idol 2015 - Hướng dẫn bình chọn cho Khánh Tiên và Nguyễn Duy bằng Ví MoMo

Chương trình "Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol" là một chương trình Truyền hình Thực tế sinh động, được "Việt hóa" từ chương trình giải trí truyền hình nổi tiếng thế giới Pop Idol theo bản quyền cùa Fremantle Media. Fanpage: https://www.facebook.com/Vietnam.Idol.Show Website:http://vietnamidol.com.vn/