Search your favorite song for free

1. Hawar û Gazin - Ava Gundê Me

 • Duration: 176
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Ava Gundê Me

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


2. Hawar û Gazin - Roj Çu Ava

 • Duration: 254
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Roj Çu Ava

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


3. Hawar û Gazin - Gundê Me

 • Duration: 242
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Gundê Me

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


4. Hawar û Gazin - Ez Xwestî Me

 • Duration: 224
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Ez Xwestî Me

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


5. Hawar û Gazin - Gewramin

 • Duration: 235
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Gewramin

Hawar u Gazın - Gewramın


6. Hawar û Gazin - Nelmê

 • Duration: 173
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Nelmê

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


7. Hawar û Gazin - Gerîyem

 • Duration: 247
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Gerîyem

Hawar û Gazin - Gerîyem


8. Hawar û Gazin - Lorî

 • Duration: 271
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Lorî

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


9. Hawar û Gazin - Çucik

 • Duration: 132
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Çucik

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


10. Hawar û Gazin - Gula Zer

 • Duration: 225
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Gula Zer

Hawar û Gazin - Gula Zer


11. Hawar û Gazin - Reşa Min

 • Duration: 152
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Reşa Min

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


12. Hawar û Gazin - Memo Memê Min

 • Duration: 226
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Memo Memê Min

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


13. Hawar û Gazin - Hinnê Bukê

 • Duration: 356
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Hinnê Bukê

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


14. Hawar û Gazin - Rabin

 • Duration: 265
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Rabin

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


15. Hawar û Gazin - Av Ji Çîya Tê

 • Duration: 182
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Av Ji Çîya Tê

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


16. Hawar û Gazin - Xerzan

 • Duration: 238
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Xerzan

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


17. Hawar û Gazin - Ehmedê Ronî

 • Duration: 215
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Ehmedê Ronî

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


18. Gazin - Hawar Delal

 • Duration: 225
 • Channel: music
Gazin - Hawar Delal

Stranek ji hunermenda Gazin


19. Hawar û Gazin - Bukê son

 • Duration: 219
 • Channel: music
Hawar û Gazin - Bukê son

Stranek ji hunermendên Hawar û Gazin


20. Hewar Gazın - Ava Gundê Me

 • Duration: 176
 • Channel: music
Hewar Gazın - Ava Gundê Me

Aydın Müzik