Search your favorite song for free

1. HİCAZ PEŞREV-Beste: Neyzen SALİM Bey (2)

 • Duration: 91
 • Channel: music
HİCAZ PEŞREV-Beste: Neyzen SALİM Bey (2)

HİCAZ PEŞREV Beste: Neyzen SALİM Bey (Ah Bu Şarkılar-2001) Yöneten (Şef): Vedat Kaptan YURDAKUL


2. Nurettin ÇELİK’le Fasıl-HİCAZ PEŞREV (Beste: Neyzen SALİM Bey)

 • Duration: 91
 • Channel: music
Nurettin ÇELİK’le Fasıl-HİCAZ PEŞREV (Beste: Neyzen SALİM Bey)

HİCAZ PEŞREV Beste: Neyzen SALİM Bey Sazendeler: Kanun: Halil KARADUMAN Keman: Talat ER Klarnet: Göksel KABACI Klasik Kemençe: Furkan BİLGİ Viyolonsel: Özer ARKUN Ud: Gürcan YAMAN Tanbur: Gökhan FİLİZMAN Ney: Burcu KARADAĞ Piyano: Ali AKAÇÇA Ritm: Seyfettin URAŞ


3. HİCAZ PEŞREV-Beste: Neyzen SÂLİM Bey (3)

 • Duration: 82
 • Channel: music
HİCAZ PEŞREV-Beste: Neyzen SÂLİM Bey (3)

HİCAZ PEŞREV Beste: Neyzen SÂLİM Bey (Akşam Sefası) Yöneten (Şef): Suat YILDIRIM


4. HİCAZ PEŞREV-Beste: Neyzen SALİM Bey (1)

 • Duration: 106
 • Channel: music
HİCAZ PEŞREV-Beste: Neyzen SALİM Bey (1)

HİCAZ PEŞREV Beste: Neyzen SALİM Bey Yöneten (Şef): Ali ŞENOZAN


5. Hicâz Peşrev (Neyzen Sâlim Bey) / Yıllar Ne Çabuk Geçti / Ben Gamlı Hazân

 • Duration: 468
 • Channel: music
Hicâz Peşrev (Neyzen Sâlim Bey) / Yıllar Ne Çabuk Geçti / Ben Gamlı Hazân

PEŞREV Makâm : Hicâz Usûl : Fahte Bestekâr : Neyzen Sâlim Bey YILLAR NE ÇABUK GEÇTİ O GÜNLER ARASINDAN (ŞARKI) Makâm : Hicâz Usûl : Sengin Semâî Bestekâr : Bîmen Şen Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından Bir tel saç onun kaldı bütün hâtırasından Hâlâ duyarım bin sızı ben her yarasından Bir tel saç onun kaldı bütün hâtırasından BEN GAMLI HAZAN SENSE BAHAR (ŞARKI) Makâm : Hicâz Usûl : Aksak Bestekâr : Melâhat Pars Güftekâr : Sıtkı Argınbaş Ben gamlı hazân, sense bahar, dinle de vazgeç Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç Olmaz meleğim böyle bir aşk, bende vakît geç Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç hazân : sonbahar, güz - 28/05/2010 -


6. HİCÂZ PEŞREV-Beste: Neyzen VELİ Dede (2)

 • Duration: 185
 • Channel: music
HİCÂZ PEŞREV-Beste: Neyzen VELİ Dede (2)

HİCÂZ PEŞREV Beste: Neyzen Veli Dede (İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu) Yöneten (Şef): Fatih SALGAR


7. HİCÂZ HÜMAYÛN PEŞREV-Beste: OSMAN Bey (2)

 • Duration: 101
 • Channel: music
HİCÂZ HÜMAYÛN PEŞREV-Beste: OSMAN Bey (2)

HİCÂZ HÜMAYÛN PEŞREV Beste: OSMAN Bey Sazendeler: Kanun: Halil KARADUMAN Keman: İhsan ASLAN Klarnet: Göksel KABACI Viyolonsel: Özer ARKUN Ud: Gürcan YAMAN Ney: Ali TÜFEKÇİ Piyano: Ali AKAÇÇA Tanbûr: Eda (ALTIN) ERSOY Ritm: Ahmet KÜLİK (Bir Tatlı Huzur-2007)


8. HİCAZ PEŞREV - Beste: OSMAN BEY (1)

 • Duration: 105
 • Channel: music
HİCAZ PEŞREV - Beste: OSMAN BEY (1)

HİCAZ PEŞREV Beste: OSMAN BEY (TSM BİR SOLİST-ELİF GÜREŞÇİ ÇİFTÇİOĞLU-2008)


9. HİCAZ PEŞREV - Beste: SADİ BEY

 • Duration: 115
 • Channel: music
HİCAZ PEŞREV - Beste: SADİ BEY

HİCAZ PEŞREV Beste: SADİ BEY SAZ SANATKÂRLARI: Keman: Murat Kadir GÖK – Serhat ÇİĞİLTEPE Kanun: İlhami ÇETİK Klarnet: Salih ÇAĞLAR Viyolonsel: Ahmet DİNLEYEN Tanbûr: Selçuk SİPAHİOĞLU Ritm: Aygün ALTINBAŞ – Hakan ÖZMUTLU (SOLİSTLER GEÇİDİ-2008)


10. HİCÂZ HÜMÂYÛN PEŞREV-Beste: Tanbûri OSMAN Bey

 • Duration: 108
 • Channel: music
HİCÂZ HÜMÂYÛN PEŞREV-Beste: Tanbûri OSMAN Bey

HİCÂZ HÜMÂYÛN PEŞREV Beste: Tanbûri OSMAN Bey SAZ SANATKÂRLARI: Keman: Demir KARABAŞ, Yener ELMAS, Tanju KABACI Ud: Sedat OYTUN, Alper TAŞ Tanbûr: Selçuk SİPAHİOĞLU Kanun: Bülent UYAROĞLU Klasik Kemençe: Didem AYDEMİR TUNCER, Besre ESEN Ney: Celâlettin BİÇER, Umut Murat AYTEKİN Violonsel: Ahmet DİNLEYEN Ritm: Selin ÖZCAN, Hakan ÖZMUTLU, Suat GÜZELLER (Klasik Türk Müziği-2006) Yöneten (Şef): Hasan ESEN


11. Hicaz Peşrevi (Neyzen Sâlim Bey)

 • Duration: 191
 • Channel: music
Hicaz Peşrevi (Neyzen Sâlim Bey)

Hicaz Peşrevi (Neyzen Sâlim Bey)


12. Rast Peşrev Piyano İcrası, Benli Hasan Ağa Fasıl taksim oud cümbüş semai alem udi hicaz tktmk klasik turk musikisi korosu solo sanat muzigi konser huseyni ney kanun keman ud bendir tef makam folk ney neyzen sufi folk fasil saz eser

 • Duration: 155
 • Channel: music
Rast Peşrev Piyano İcrası, Benli Hasan Ağa Fasıl taksim oud cümbüş semai alem udi hicaz tktmk klasik turk musikisi korosu solo sanat muzigi konser huseyni ney kanun keman ud bendir tef makam folk ney neyzen sufi folk fasil saz eser

Güneş Yakartepe, Rast Peşrev, Piyano ile icra etti, Peşrev Nedir 1. Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslim'li parça. 2. Peşrev, Türk Müziğinde bir çeşit sözsüz form. Fasılların en başında çalınır. Genellikle dört hane ve bir teslimden oluşur. Çoğunlukla büyük usullerle bestelenmiş saz eserleridir. Daha küçük usullerle bestelenen saz semaisinden bu özelliği ile ayrılır. 3. Rüzgâra karşı atılan, ucunda demir yerine kemik bulunan oklara da peşrev denir. Bunların boyları kısa olduğu gibi yayları da dar olurdu. 4. Eskiden topçu tarafından kullanılan, açıktaki personele yakın mesâfeden atılan şarapnelin bir çeşidine de peşrev denirdi. Bunlar saç bir muhafaza içinde birçok misketten meydana gelen bir top mermisiydi. 5. Güreşe tutuşmadan önce pehlivanların ellerini birbirine ve uyluklarına vurarak ve hafifçe sıçrayarak yaptıkları gösteri. 6. Halk öykülerinde, türkülerin okunup çalınış, sırasında türkü aralarına katılan mani türünden küçük türküler. -------------------------------------------------------------------------------- Peşrev Nedir ? (Detay) Saz eserlerinde en büyük form Peşrev'dir. Türk Mûsıkîsinde Fasıl adı verilen takım da ilk olarak daima Peşrev icra edilir. Klâsik Fasıl; Peşrev, Beste, Ağır Semai, Şarkı, Yürük Semai ve Saz Semaisi olarak sıralanır. Genellikle dört haneden meydana gelir. Her hanenin sonunda "Teslim" adı verilen bir bölüm bulunur. Peşrevler büyük usûllerle yapılmışlardır. Eski, bazı peşrevlerin üç haneli olduğu görülmüştür. Ancak bu tür peşrevler tutulmamış ve terk edilmiştir. Ayrıca teslimi olmayan peşrevlere de rastlanılmıştır. Teslimi bulunmayan peşrevlerin ilk haneleri teslim yerine çalınmış olup; bu tür de, üç haneli peşrevler gibi ilgi toplamamıştır. Bir hanenin sonunda teslime geçilecek yerde "Güçlü" bulunur. Teslim ise makamın bitişi olduğundan "Durak" perdesi ile son bulur. Şu halde peşrevlerde dikkat edilmesi gereken kısımları üç bölümde inceleyebiliriz: 1 - Peşrevlerde Hane Peşrevler dört haneli olarak yapılır. Birinci hane makama giriştir. Makam dizisinin seslerinde dolaşıldıktan sonra teslim hanesine geçilir. Teslim hanesinde makam dizisinin sesleri kullanılarak durak-karar yapılır. İkinci hanede ise yakın makam dizilerine geçkiler yapılır. Tekrar teslim çalınarak üçüncü haneye geçilir. Üçüncü hanede asıl makam dizisinin dışına çıkılarak değişik ses ve diziler kullanılır. Bu kısma "Meyan" adı verilir. Meyan'da genellikle tiz seslerde dolaşılır. Tekrar teslim hanesi çalınarak dördüncü haneye geçilir. Dördüncü hane asıl makam seslerine dönüşü sağladığı gibi, değişik geçkiler de yapılabilir. Bu bölüm sonunda da teslim hanesi çalınarak peşrev tamamlanmış olur. 2 - Teslim Peşrevlerde teslim haneleri genellikle serbest yapılır. Hemen hemen peşrevlerin en güzel bölümünü teşkil eder. Teslim haneleri bestekâr tarafından özenle yapılmış nağmelerden oluşur. Parlak ve canlı bölümlerdir. 3 - Usûl Peşrevler çoğunlukla büyük usûllerle ölçülmüşlerdir. Devr-i Kebir usûlü en fazla kullanılan usûldür. 28 zamanlı Devr-i Kebir usûlü yazılırken 4/4 lük olarak bölümlere ayrılır. Usûl tamamlanınca iki çizgiyle usûlün bittiği belirtilir. Çok az sayıda Sofyan usûlü ile de bestelenmiş peşrevler vardır. Dört hane ve teslimleri tamam olarak çalınan peşrevler genellikle müstakil çalınan saz eserlerinde, konserlerde olur. Peşrevler dört haneli ve usullerinin büyük olmaları nedeniyle oldukça uzundurlar. Bu nedenle, belirli süresi olan bir fasıl, bir koro veya bir solistin programından önce peşrevin sadece birinci hanesi çalınır, buna teslim eklenerek giriş tamamlanır. Sonra programa geçilir. Türk Musikisinde Fasıl adı verilen takımda ilk olarak daima Peşrev icra edilir. Klâsik Fasıl; Peşrev, Beste, Ağır Semai, Şarkı, Yürük Semai ve Saz Semaisi olarak sıralanır. -------------------------------------------------------------------------------- Etiketler: Peşrev Nedir | Peşrev Nedir ? Peşrev Ne Demek, Peşrev Tanımı, Peşrev Örnekleri, Peşrev Türleri, Peşrev Nelerdir, Peşrev Hakkında Bilgi, Peşrev Tarihi, Peşrev Nerede, Peşrev Ödevi Bemol-Muzik-Fiat-idefix-Müzik-Yayınları-Dizisi-Piano-indirim,, - DERS-MUZIK-TARIHI-NIHAVEND-SAZSEMAI-MUSIC-OF,, EMPIRE-OTTOMAN-TURKISH-MUSIC-HISTORY-nıhavend,,


13. HİCAZ HÜMAYUN PEŞREV - Beste: Veli DEDE (2)

 • Duration: 101
 • Channel: music
HİCAZ HÜMAYUN PEŞREV - Beste: Veli DEDE (2)

HİCAZ HÜMAYUN PEŞREV Beste: Veli DEDE (Neyzen Hacı İsmail Dede) Usûl: Çember (İSTANBUL DKTM KOROSU-2008) Yöneten (Şef): Fatih SALGAR


14. HİCÂZ PEŞREV-Beste: Refik FERSAN (2)

 • Duration: 91
 • Channel: music
HİCÂZ PEŞREV-Beste: Refik FERSAN (2)

HİCÂZ PEŞREV Beste: Refik FERSAN (Beraber ve Solo Şarkılar) Yöneten (Şef): Hasan ESEN


15. HİCAZ PEŞREV-Beste: Refik FERSAN (12)

 • Duration: 100
 • Channel: music
HİCAZ PEŞREV-Beste: Refik FERSAN (12)

HİCAZ PEŞREV Beste: Refik FERSAN (BİR TATLI HUZUR-2008)


16. HİCAZ PEŞREV-Beste: Refik FERSAN (3)

 • Duration: 84
 • Channel: music
HİCAZ PEŞREV-Beste: Refik FERSAN (3)

HİCAZ PEŞREV Beste: Refik FERSAN Sazendeler: Keman: Demir KARABAŞ Kanun: Cemil ATİKOĞLU Ud: Bayram COŞKUNER Ney: Celalettin BİÇER Ritm: Suat GÜZELLER (Bir Solist Ayşe TAŞ-2002)


17. HİCAZ HÜMAYÛN PEŞREV Beste: Veli DEDE

 • Duration: 206
 • Channel: music
HİCAZ HÜMAYÛN PEŞREV Beste: Veli DEDE

HİCAZ HÜMAYÛN PEŞREV Beste: Veli DEDE (Neyzen Hacı İsmail DEDE) SAZENDELER: Keman: Kemâl DEMİR Ud: Caner ALTINBAŞ Çello: Dilek YÜZLÜER Tanbûr: Gökalp YÜZLÜER Kemençe: Furkan BİLGİ Klarnet: Göksel KABACI Kanun: Turgut ÖZÜFLER Ney: Başar DİKİCİ Piyano: Ali AKAÇÇA Ritm: Seyfettin URAŞ (BİR TATLI HUZUR-2008)19. HİCÂZ PEŞREV-Beste: Refik FERSAN (4)

 • Duration: 80
 • Channel: music
HİCÂZ PEŞREV-Beste: Refik FERSAN (4)

HİCÂZ PEŞREV Beste: Refik FERSAN (Türk Sanat Müziği Stüdyo Konseri-2003) Yöneten (Şef): Mustafa ERSES


20. Çello, Piyano ve Yaylı Tambur Birlikte HİCAZ PEŞREV Beste REFİK FERSAN TÜRK MÜZİĞİ SAZLARI Musiki Enstrumantal Fon Müzikleri Peşrevleri Nota İlahiler İlahisi Piyanist Klasik İlahileri Piyano Viyolansel Yaylı Sazları KEMAN Musiki Müzik Aletleri Enstrumanı

 • Duration: 310
 • Channel: music
Çello, Piyano ve Yaylı Tambur Birlikte HİCAZ PEŞREV Beste REFİK FERSAN TÜRK MÜZİĞİ SAZLARI Musiki Enstrumantal Fon Müzikleri Peşrevleri Nota İlahiler İlahisi Piyanist Klasik İlahileri Piyano Viyolansel Yaylı Sazları KEMAN Musiki Müzik Aletleri Enstrumanı

Çello ve Yaylı Tambur Birlikte Hicaz Peşrev Refik Fersan TÜRK MÜZİĞİ SAZLARI - En sevilen Peşrevleri Musiki Son Örnekleri Sevenler için Saz Eserleri Müzik Dizisi Genç Piyanist Güneş Yakartepe, "Hicaz Peşrev Refik Fersan " ilahisini Kuyruklu Piyano ile Çaldı ve Söyledi. Çello ve Yaylı Tanbur Ona eşlik etti. Refik Fersan Kimdir; Refik Fersan 1893 yılında İstanbul Şehzadebaşı'nda doğdu.Babasının sesi güzeldi;bir musiki aleti kullanmak ailenin gelenekleri arasındaydı.1893'de babası ölünce yakınları olan Faik Bey'in yalısına taşınırlar.Bu yalıda haftanın belli günlerinde Tanburi Cemil Bey, Leon Hancıyan ,Lavtacı Andon ,Rahmi Bey , Lemi Atlı,Neyzen Aziz Dede gibi sanatkarlar,yetenekli kalfa ve cariyeler derse gelirler,muhteşem fasıllar yapılırdı.İşte Refik Fersan böyle bir ortamda Türk Musıkîsi ile ilişki kurarak bu sanata derin bir şekilde bağlanmıştır. İstanbul Radyosu'nda çalışmıştır. 1938'de Ankara Radyosunun hizmete açılması ile Ankara'ya gelmiş, birçok hizmetlerde bulunmuş ve daha sonra İstanbul'a dönerek İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyetinde çalışmış ve "İlmi Kurul" başkanlığı yapmış ve bir sürede "Tasnif Heyeti"nde çalışmıştır. Daha sonra uzun süredir çekmekte olduğu bir akciğer rahatsızlığından dolayı 13 Haziran1965'de vefat etmiştir. Refik Fersan, İstanbullu aristokrat bir ailenin çocuğuydu ve sadece mensup olduğu çevrenin müziğini yaptı...Osmanlı İmparatorluğunda en üst makamlara yükselmiş bir aileden geliyordu.Babasının ceddi, ikinci Selim devrinde silâhdarlık, yeniçeri ağalığı kubbe vezirliği ve üç kez sadrazamlık yapıp padişahın kızı Fatma Sultan'la evlenerek damadı da olan Siyavuş Paşa (Ölümü: 1601)'ydı . Siyavuş Paşa'nın torunlarından olan dedesinin babası Hoca Kasım Efendi,Adapazarı'nda, Kasımlar kariyesinde şeyhlik etmiş; onun oğlu "Pehlivan Hoca" unvanlı Hoca Süleyman Efendi Şehzadebaşı'ndaki Emin Nureddin Mahallesi'nde imamlık ve şimdiki Belediye Sarayı'yla Bozdoğan Kemeri'nin arasındaki Burmalı Mescid'de hem imamlık hem hatiblik yapmış, dersiamlıkta bulunmuş, kazaskerliğe yükselmiş, 1268'de vefat etmiş, Burmalı Mescid Kabristanı'na defnedilmişti. Hoca Süleyman Efendi, iki çocukluydu. Hatice Hayriye Hanımla Mehmed Şemseddin Bey. Hatice Hayriye Hanım, Konyalı Hacı Hafız Ali Hilmi Efendi'nin oğlu Mühendis Tevfik Bey'le evlenmiş, Hamdı İsminde bir oğlu olmuştu. Mehmed Şemseddin Bey (ölümü: 1894) Maliye Nezareti'ne girmiş, düyûn-ı müteferrika kalemi müdürü olmuş, yani bugünün borçlar idareciliği benzeri bir makama gelmiş, Burmalı Mescid'in imamet ve hitabeti de ailesinden intikal ettiği için uhdesinde bulundurmuş, İki İzdivaç yapmıştı. İlk izdivacından Tevfik Bey; yaklaşık otuz beş sene sonra evlendiği Makbule ismindeki bir Çerkeş kızından da yine bir oğlu, Ahmed Refik Şemseddin dünyaya gelmişti. Makbule hanımın kızkardeşi Hüsnümelek hanım, Abdülhamid sarayı intisab edip padişahın en yakınlarından olan Bolulu Lütfı Ağa ile evlenmiş, Lütfı Ağa'dan olan oğlu Faik Bey, aynı hükümdarın sarayında mabeyinciliğe yükselmişti ve İstanbul'un sayılı zenginlerindendi.İşte, oğlu Refik daha bir yaşındayken kocası Şemseddin Bey'i kaybeden Makbule hanım, oğluyla beraber ablası Hüsnü-melek hanımın, daha doğrusu teyzesi olduğu Mabeyinci Faik Bey’in yanına taşındı. Ahmed Refik Şemseddin, böylelikle 19. asır sonu İstanbul'unun en aristokrat muhitlerinden birinde yetişti. Çocukluğunda ve ilk gençliğinde ders aldığı ve herbiri bugün tarih kitaplarına geçmiş olan hocalarının isimleri bile, yetiştiği çevreyi net bir şekilde aksettirmektedir.Edebiyatı Tevfik Fikret ve Ahmed Rasim'den öğrenmiş; musikiyi Tanburi Cemil ve Leon Hanciyan'dan meşketmiş; Çello ve Yaylı Tambur Birlikte Hicaz Peşrev Refik Fersan TÜRK MÜZİĞİ SAZLARI Notalar Sözleri Yaylı Kılasik ilahiler İlahisi Piyanist Klasik ilahileri Piyano Viyolansel Yaylı Sazları KEMAN Cello Çello, Piyano ve Yaylı Tambur Birlikte HİCAZ PEŞREV Beste REFİK FERSAN TÜRK MÜZİĞİ SAZLARI Musiki Enstrumantal Fon Müzikleri Peşrevleri Nota İlahiler İlahisi Piyanist Klasik İlahileri Piyano Viyolansel Yaylı Sazları KEMAN Musiki Müzik Aletleri Enstrumanı Sazı Saz Eserleri Viyolansel Yaylıları Sazlar Saz Eseri Karaoke Ezgi Slow Sözsüz Melodi Ezgisel Melodik Melodisel Sazı Osmanlı Eski Dernek Etkinlikler Videolar Basında Duyurular Ses Eğitimi Alan Fasıl Faslı Faz Öğrenci Koma Komalı Teorisi