Search your favorite song for free

1. Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ - "Respect" (nata 5)

 • Duration: 157
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


2. Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ - "All by myself" (nata 12)

 • Duration: 165
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


3. Gjeniu i vogel 7 - Borena Celaj - "At last" (nata 1)

 • Duration: 177
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - Borena Celaj -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


4. Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ - "Think" (nata 11)

 • Duration: 143
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


5. Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ - "Lay me down" (nata 8)

 • Duration: 162
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


6. Gjeniu i vogel 7 - "BORENA CELAJ - "Seduces me" (Nata 7)

 • Duration: 154
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


7. Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ - "River deep mountain high" (nata 9)

 • Duration: 160
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


8. Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ - "I'm outta love" (nata 6)

 • Duration: 163
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


9. Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ - "When a man loves a woman"(nata 9)

 • Duration: 182
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


10. Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ - "Purple rain" (nata 13)

 • Duration: 160
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


11. Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ - "Jelaus" (nata 6)

 • Duration: 164
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


12. Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ - "Homeless" (nata 10)

 • Duration: 143
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


13. Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ - "Natural woman" (nata 4)

 • Duration: 126
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELAJ -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


14. Gjeniu i vogel 7 - BORENA & KRUSITA - "Lady Marmalade" (nata 14)

 • Duration: 218
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA & KRUSITA -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


15. Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELA - "Purple rain" (nata Finale)

 • Duration: 143
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - BORENA CELA -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


16. Gjeniu i vogel 7 - KLESTA QEHAJA - "Listen" (nata 5)

 • Duration: 151
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - KLESTA QEHAJA -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


17. Gjeniu i vogel 7 - GREIS MUSHI - "All that jazz" (nata 5)

 • Duration: 157
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - GREIS MUSHI -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


18. Gjeniu i vogel 7 - MELISE BAFTIU - "When we were young" (nata 5)

 • Duration: 169
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - MELISE BAFTIU -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


19. Gjeniu i vogel 7 - Nata 5! (02 prill 2016)

 • Duration: 8273
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - Nata 5! (02 prill 2016)

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!


20. Gjeniu i vogel 7 - ELIT HOTI - "Ne me quitte pas" (nata 5)

 • Duration: 143
 • Channel: tv
Gjeniu i vogel 7 - ELIT HOTI -

Facebook: https://www.facebook.com/tvklan Edicioni i 6 - Format tv talent-show LIVE nga Teatri I RTVKLAN ne KLANHD. Nje program nga Pandi Laco, Adi Hila & Bledar Laco, nen prezantimin e Klea Huta!