Search your favorite song for free

1. TRT AKŞAM SEFASI KORO-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor (Gazel*Nusret YILMAZ)

 • Duration: 134
 • Channel: music
TRT AKŞAM SEFASI KORO-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor (Gazel*Nusret YILMAZ)

Gazel*Nusret YILMAZ ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor, amanın aman, ben yandım aman Kirpikleri kalem olmuş yazıyor, canım, canım Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman Cevizin yaprağı dal arasında, amanın aman, ben yandım aman Severler güzeli bağ arasında, canım, canım Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman Hey ağalar ben bir hata işledim, amanın aman, ben yandim aman Elma sanıp al yanağı dişledim, canım, canım Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman Erkilet güneydir gölge basma mı, amanın aman, ben yandım aman Suç'olan yiğidi beyler asma mı, canım canım (Benim sevdiceğim senden yosma mı, canım canım) Yöresi: Kayseri Hicaz Türkü Yöneten (Şef): Suat YILDIRIM


2. Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

 • Duration: 57
 • Channel: music
Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

ERKİLET GÜZELİ (TÜRKÜ) Makâm : Hicâz Usûl : Nim Sofyân Söz - Beste : Anonim Yöre : Kayseri Kaynak : Yöre Ekibi Derleyen : TRT Notaya Alan : Saadettin Gürhan Erkilet güzeli bağlar bozuyor (amanın amman ben yandım amman) Kirpikleri kalem olmuş yazıyor (canım canım) Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman bade süzmek : şarap koymak; şarap içmek - 31.07.2012 SALI / 01.08.2012 ÇARŞAMBA Gecesi -


3. TRT TSM KORO-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor-2

 • Duration: 124
 • Channel: music
TRT TSM KORO-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor-2

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel aman Cevizin yaprağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel aman Makam: Hicaz (Türkü) Yöneten(Şef): Vedat Kaptan YURDAKUL


4. Akustik Piyano ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Genç Piyanist Türküleri Anonim Hicaz Türkü Kayseri TRT Müzik Türk Halk Musikisi THM Canlı Performans icra Piyanist neşeli neşe KAROKE KARAOKE dinle harika Piyano-Akoru-Eşliği-Notası: Yakartepe Senfonisel Küçük

 • Duration: 164
 • Channel: music
Akustik Piyano ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Genç Piyanist Türküleri Anonim Hicaz Türkü Kayseri TRT Müzik Türk Halk Musikisi THM Canlı Performans icra Piyanist neşeli neşe KAROKE KARAOKE dinle harika Piyano-Akoru-Eşliği-Notası: Yakartepe Senfonisel Küçük

Genç Piyanist Güneş Yakartepe “Erkilet Güzeli” Türküsünün Eşlik Notalarını yazdı ve Akustik Piyano ile çaldı Erkilet güzeli bağlar bozuyor, Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan, Bade süzerekten İnci dizerekten, Gel canım gel amman Cevizin yaprağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman Erkilet günaydın gölge basma mı Benim sevdiceğim senden yosma mı Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman KAYSERİ Mazaka, Kaisareia, Kayseri... 6000 yıllık bir şehir... M.Ö. 2000 yıllarında Anadoluya gelen Hititler, Kayseri yakınlarında Kültepeyi (Kaniş) kurmuş. M.Ö. de Mazaka adıyla Bağımsız Kapadokya Krallığının başkenti olan şehirde inanmayacaksınız belki ama 400 bin kişi yaşıyordu. M.S. 1782 de Roma eyaleti olan bölgenin başkenti olan şehrin adı artık Kaisareiadır. Bizans, 691 ve 721 yılları arasında Arap akınlarına uğrayan kent 1071 de Selçukluların egemenliğine geçer. Şehir daha sonra sırasıyla Danişmendliler, Moğollar, Eretna Beyliği ve 1398 yılında da Osmanlıların yönetimine geçer. Nihayet 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet şehri Karamanoğulları''ndan alarak Osmanlılara bağlamıştır. Osmanlılar zamanında Kayseri, 1511''de Şahkulu ve Celali isyanları, 16. yy. sonrası Karayazıcı isyanı, 1624''te de Abaza Mehmet Paşa isyanı gibi önemli siyasi olaylara sahne olmuştur. 18. yüzyılda ise, devletin sıkıntılarından faydalanarak hanedan ailelerinin ortaya çıkması, eşkiyanın artması şehrin sosyal ve ticart hayatını etkileyen en önemli olaylardır. Bu arada, şehir 1717 ve 1835 yıllarında iki büyük zelzele geçirmiş, harap olmuştur. Kayseri, XIX. yüzyıl sonlarında Ankara vilayetine bağlı Kayseri Sancağı''nın merkezi olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında Develi''nin Bakırdağ bucağı bir süre Fransız işgali altında kalmıştır. Yunanlıların Haymana''ya kadar ilerlemesi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 24 Temmuz 1921''de hükümet merkezinin Kayseri''ye taşınmasına ve Ankara halkının da Kayseri''ye göç etmesine karar vermiştir. Kayseri''deki lise binası TBMM toplantıları için hazır duruma getirilmiştir. Kayseri bağımsız sancak merkezi iken; 1924 Anayasası ile vilâyet yapılmış, Cumhuriyet''in ilk yıllarında 39.500 nüfuslu, harap, küçülmüş, fakirleşmiş bir şehir halini almıştır. 1927 yılında demiryolu hattının şehre ulaşması ile ulaşımda büyük bir gelişme olmuştur. Kayseri Tayyare Fabrikası ile 1935''te Sümerbank Bez Fabrikası''nın kuruluşu, Kayseri''yi bir sanayi şehri yapmıştır. Daha sonra 1950''li yıllarda şehirde büyük bir imar faaliyeti yapılmış, Türkiye''de ilk defa "Sanayi Sitesi" kurulmuş, birçok özel fabrika ve Kayseri Şeker Fabrikası açılmıştır. Kayseri bugün Orta Anadolu''nun sanayi ve ticaret merkezi olma gururunu taşırken, kültür ve turizm yönünden de büyük atılımlar içindedir. Akustik Piyano ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Genç Piyanist Türküleri Anonim Hicaz Türkü Kayseri TRT Müzik Türk Halk Musikisi THM Canlı Performans icra Piyanist neşeli neşe KAROKE KARAOKE dinle harika Piyano-Akoru-Eşliği-Notası: Yakartepe Senfonisel Küçük minik Çocuklar Müzisyen Yetenek Mini Minik Ufak Küçük Genç Yetenekler Usta Uzman Müzisyen Virtüöz Yeti Mü Çocuğu Okul Cocuk Yetenekli videoları Müzisyen


5. TRT TSM KORO - Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor (6)

 • Duration: 139
 • Channel: music
TRT TSM KORO - Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor (6)

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Amanın aman ben yandım aman Kirpikleri kalem olmuş yazıyor / cânım cânım Tek tek basaraktan /Bade süzerekten İnci dizerekten / gel cânım gel aman Cevizin yaprağı dal arasında Amanın aman ben yandım aman Severler güzeli bağ arasında / cânım cânım Tek tek basaraktan /Bade süzerekten İnci dizerekten / gel cânım gel aman Makam: Hicaz Türkü (ŞARKILAR BİZİ SÖYLER-2001) Yöneten (Şef): Ali ŞENOZAN


6. Ayşen BİRGÖR & Birol ONAT *Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor*

 • Duration: 115
 • Channel: music
Ayşen BİRGÖR & Birol ONAT *Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor*

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel cânım gel ammân Cevizin yaprağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel cânım gel ammân Erkilet günaydın gölge basma mı Benim sevdiğim senden yosma mı Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel cânım gel ammân. Hicaz Türkü (AKŞAM SEFASI-2008)


7. TRT ON NUMARA KORO-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor (Gazel-Nusret YILMAZ)

 • Duration: 135
 • Channel: music
TRT ON NUMARA KORO-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor (Gazel-Nusret YILMAZ)

(Gazel: Nusret YILMAZ) ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci düzerekten Gel cânım gel aman Cevizin yaprağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci düzerekten Gel cânım gel aman Erkilet günaydın gölge basma mı? Benim sevdiğim senden yosma mı? Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci düzerekten Gel cânım gel aman Hicâz Türkü


8. TRT TSM KORO-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor-5

 • Duration: 117
 • Channel: music
TRT TSM KORO-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor-5

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman Cevizin yaprağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman Erkilet günaydın gölge basma mı? Benim sevdiceğim senden yosma mı? Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman Makam: Hicaz Türkü Yöre: Kayseri Kaynak Kişi: Sabiha KUBİLAY Yöneten (Şef): Vedat Kaptan YURDAKUL


9. 20 ERKİLET GÜZELİ_Piyano Enstrümantal Yakartepe Bağlar Bozuyor Kirpikleri Kalem Olmuş Yazıyor Aman Ben Yandım Zara Kubat Saz Ney Turk Halk Müziği Pop Sözleri Şen Hıcaz Parça Beraber Koro TRTMüzik trt Icra HD

 • Duration: 164
 • Channel: music
20 ERKİLET GÜZELİ_Piyano Enstrümantal Yakartepe Bağlar Bozuyor Kirpikleri Kalem Olmuş Yazıyor Aman Ben Yandım Zara Kubat Saz Ney Turk Halk Müziği Pop Sözleri Şen Hıcaz Parça Beraber Koro TRTMüzik trt Icra HD

Yakartepe “Erkilet Güzeli” Türküsünün Notalarını yazdı ve Piyano ile çaldı Erkilet güzeli bağlar bozuyor, Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan, Bade süzerekten İnci dizerekten, Gel canım gel amman Cevizin yaprağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman Erkilet günaydın gölge basma mı Benim sevdiceğim senden yosma mı Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman KAYSERİ Mazaka, Kaisareia, Kayseri... 6000 yıllık bir şehir... M.Ö. 2000 yıllarında Anadoluya gelen Hititler, Kayseri yakınlarında Kültepeyi (Kaniş) kurmuş. M.Ö. de Mazaka adıyla Bağımsız Kapadokya Krallığının başkenti olan şehirde inanmayacaksınız belki ama 400 bin kişi yaşıyordu. M.S. 1782 de Roma eyaleti olan bölgenin başkenti olan şehrin adı artık Kaisareiadır. Bizans, 691 ve 721 yılları arasında Arap akınlarına uğrayan kent 1071 de Selçukluların egemenliğine geçer. Şehir daha sonra sırasıyla Danişmendliler, Moğollar, Eretna Beyliği ve 1398 yılında da Osmanlıların yönetimine geçer. Nihayet 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet şehri Karamanoğulları''ndan alarak Osmanlılara bağlamıştır. Osmanlılar zamanında Kayseri, 1511''de Şahkulu ve Celali isyanları, 16. yy. sonrası Karayazıcı isyanı, 1624''te de Abaza Mehmet Paşa isyanı gibi önemli siyasi olaylara sahne olmuştur. 18. yüzyılda ise, devletin sıkıntılarından faydalanarak hanedan ailelerinin ortaya çıkması, eşkiyanın artması şehrin sosyal ve ticart hayatını etkileyen en önemli olaylardır. Bu arada, şehir 1717 ve 1835 yıllarında iki büyük zelzele geçirmiş, harap olmuştur. Kayseri, XIX. yüzyıl sonlarında Ankara vilayetine bağlı Kayseri Sancağı''nın merkezi olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında Develi''nin Bakırdağ bucağı bir süre Fransız işgali altında kalmıştır. Yunanlıların Haymana''ya kadar ilerlemesi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 24 Temmuz 1921''de hükümet merkezinin Kayseri''ye taşınmasına ve Ankara halkının da Kayseri''ye göç etmesine karar vermiştir. Kayseri''deki lise binası TBMM toplantıları için hazır duruma getirilmiştir. Kayseri bağımsız sancak merkezi iken; 1924 Anayasası ile vilâyet yapılmış, Cumhuriyet''in ilk yıllarında 39.500 nüfuslu, harap, küçülmüş, fakirleşmiş bir şehir halini almıştır. 1927 yılında demiryolu hattının şehre ulaşması ile ulaşımda büyük bir gelişme olmuştur. Kayseri Tayyare Fabrikası ile 1935''te Sümerbank Bez Fabrikası''nın kuruluşu, Kayseri''yi bir sanayi şehri yapmıştır. Daha sonra 1950''li yıllarda şehirde büyük bir imar faaliyeti yapılmış, Türkiye''de ilk defa "Sanayi Sitesi" kurulmuş, birçok özel fabrika ve Kayseri Şeker Fabrikası açılmıştır. Kayseri bugün Orta Anadolu''nun sanayi ve ticaret merkezi olma gururunu taşırken, kültür ve turizm yönünden de büyük atılımlar içindedir.


10. Mustafa KESER & Nurhan DAMCIOĞLU & Nalân ALTINÖRS-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

 • Duration: 106
 • Channel: music
Mustafa KESER & Nurhan DAMCIOĞLU & Nalân ALTINÖRS-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Amanın aman ben yandım aman Kirpikleri kalem olmuş yazıyor / cânım cânım Tek tek basaraktan /Bade süzerekten İnci dizerekten / gel cânım gel aman Cevizin yaprağı dal arasında Amanın aman ben yandım aman Severler güzeli bağ arasında / cânım cânım Tek tek basaraktan /Bade süzerekten İnci dizerekten / gel cânım gel aman Makam: Hicaz (Türkü) (AH BU ŞARKILAR-2003) Yöneten (Şef): Hasan EYLEN


11. Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

 • Duration: 144
 • Channel: music
Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

SUAT GÜNEY & GÜLŞAH ÇUBUKÇUOĞLU & HİKMET ÖZKAHRAMAN & ADNAN ÇOBAN TÜRKÜ Makâm : Hicâz Usûl : Nim Sofyân Söz - Beste : Anonim Yöre : Kayseri Kaynak : Yöre Ekibi Derleyen : TRT Notaya Alan : Saadettin Gürhan Erkilet güzeli bağlar bozuyor (amanın aman ben yandım aman) Kirpikleri kalem olmuş yazıyor (cânım cânım) Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel cânım gel ammân Cevizin yaprağı dal arasında (amanın aman ben yandım aman) Severler güzeli bağ arasında (cânım cânım) Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel cânım gel ammân Erkilet günaydın gölge basma mı (amanın aman ben yandım aman) Benim sevdiceğim senden yosma mı (cânım cânım) Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel cânım gel ammân bâde süzmek : şarap koymak; şarap içmek


12. Esra İÇÖZ - Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

 • Duration: 126
 • Channel: music
Esra İÇÖZ - Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel cânım gel ammân Cevizin yaprağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel cânım gel ammân Erkilet günaydın gölge basma mı Benim sevdiceğim senden yosma mı Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel cânım gel ammân. Hicâz Türkü (AKŞAM SEFASI-2008-CANLI)


13. Mehsem ÖZŞİMŞİR & Bahadır ÖZÜŞEN - Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

 • Duration: 108
 • Channel: music
Mehsem ÖZŞİMŞİR & Bahadır ÖZÜŞEN - Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Amanın aman ben yandım aman Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Cânım cânım Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel aman. Cevizin yaprağı dal arasında Amanın aman ben yandım aman Severler güzeli bağ arasında Cânım cânım Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel aman. Erkilet günaydın gölge basma mı? Amanın aman ben yandım aman Benim sevdiceğim senden yosma mı? Cânım cânım Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel aman. Makam: Hicaz Türkü (AKŞAM SEFASI-2008) Yöneten (Şef): Suat YILDIRIM


14. Melihat GÜLSES & Koray SAFKAN & Nalân ALTINÖRS-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

 • Duration: 108
 • Channel: music
Melihat GÜLSES & Koray SAFKAN & Nalân ALTINÖRS-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel cânım gel ammân Cevizin yaprağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel cânım gel ammân Erkilet günaydın gölge basma mı Bnim sevdiğim senden yosma mı Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten Gel cânım gel ammân Hicaz Türkü


15. TRT TSM KORO-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor-4

 • Duration: 169
 • Channel: music
TRT TSM KORO-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor-4

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel aman Cevizin yağrağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel aman Makam: Hicâz Türkü Yöneten (Şef): Kutlu PAYASLI


16. Enstrümantal - Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor (Karaoke)

 • Duration: 196
 • Channel: music
Enstrümantal - Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor (Karaoke)

Enstrümantal - Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor (Karaoke) Producer: ARTVİZYON MÜZİK FİLM Label: ARTVİZYON MÜZİK FİLM


17. Hüner COŞKUNER & Nalân ALTINÖRS-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

 • Duration: 175
 • Channel: music
Hüner COŞKUNER & Nalân ALTINÖRS-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel aman Cevizin yaprağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Hicâz Türkü


18. AKŞAM SEFASI KORO-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

 • Duration: 46
 • Channel: music
AKŞAM SEFASI KORO-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten gel Gel cânım gel ammân Cevizin yaprağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten gel Gel cânım gel ammân Erkilet günaydın gölge basma mı? Benim sevdiğim senden yosma mı? Tek tek basaraktan Bâde süzerekten İnci dizerekten gel Gel cânım gel ammân Hicaz Türkü (Akşam Sefası) Yöneten (Şef): Suat YILDIRIM


19. Hüner COŞKUNER-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

 • Duration: 122
 • Channel: music
Hüner COŞKUNER-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Erkilet güzeli bağlar bozuyor Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman Cevizin yaprağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman Erkilet günaydın gölge basma mı Benim sevdiceğim senden yosma mı Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel amman Yöre: Kayseri Kaynak Kişi: Sabiha KUBİLAY Hicaz Turkü


20. TATLI DİLLİ VOKALLER-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

 • Duration: 99
 • Channel: music
TATLI DİLLİ VOKALLER-Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR Erkilet güzeli bağlar bozuyor Kirpikleri kalem olmuş yazıyor Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel aman Cevizin yaprağı dal arasında Severler güzeli bağ arasında Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canım gel aman Erkilet güneydir gölge basma mı? Benim sevdiceğim senden yosma mı? Tek tek basaraktan Bade süzerekten İnci dizerekten Gel canim gel aman Yöre: Kayseri