Search your favorite song for free

1. ERDEN ADLAY BEN YÜRÜRÜM YANE YANE (İLAHİ)

 • Duration: 194
 • Channel: music
ERDEN ADLAY BEN YÜRÜRÜM YANE YANE (İLAHİ)

TAHSİN AYDIN


2. Yunus Emre - Ben yürürüm yane yane(ilahi ve şiir)

 • Duration: 30
 • Channel: music
Yunus Emre - Ben yürürüm yane yane(ilahi ve şiir)

Ben yürürem yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akilem ne divane Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Gâh eserim yeller gibi Gâh tozarım yollar gibi Gâh coşarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Ben yunusu bi'çareyim Dost elinden avareyim Baştan ayağa yareyim Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Yunus Emre http://www.antoloji.com/ben-yururum-yane-yane-ilahi-ve-siir-siiri/


3. Ben Yürürüm Yane Yane Enstrumantal Senfonik Piyano ilahileri Yunus Emre İlahi Piano solo Karaoke Piano Senfoni Fon Müziği ezgi sözsüz çalgısal Resitali müzik piyanist piano Türkü şarkı Moledi Melodik Kitap

 • Duration: 307
 • Channel: music
Ben Yürürüm Yane Yane Enstrumantal Senfonik Piyano ilahileri Yunus Emre İlahi Piano solo Karaoke Piano Senfoni Fon Müziği ezgi sözsüz çalgısal Resitali müzik piyanist piano Türkü şarkı Moledi Melodik Kitap

Piyanist Güneş Yakartepe " Ben Yürürüm Yane Yane İlahisi" Eserini Senfoni Çok Ses Piyano Eşlik Notasını yazdı ve Senfoni formunda Dijital Stand-Duvar Piyano ile icra etti. Ben yürürüm yane yane(ilahi ve şiir) Aşk boyadı beni kane Ne akilem ne divane Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Gâh eserim yeller gibi Gâh tozarım yollar gibi Gâh coşarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Ben yunusu bi'çareyim Dost elinden avareyim Baştan ayağa yareyim Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Ben Yürürüm Yane Yane Enstrumantal Senfonik Piyano ilahileri Yunus Emre İlahi Piano solo Karaoke Piano Senfoni Fon Müziği ezgi sözsüz çalgısal Resitali müzik piyanist piano Konser Türkü şarkı Moledi Melodik Kitap eser harika güzel dinleti Orjinal Video Klibi İlahi Enstrüman İnstrümantal YUNUS EMRE VE TASAVVUF* Yunus Emre, ne felsefî manada bir filozof ne ilimle uğraşan, sistemli bir eğitimden geçmiş bir müderris ne de filozofik manada bir hakim(bilge)dir. Yunus Emre hikmeti ledün anlamında kullanan bir mutasavvıftır ve sanatı da buna göre düşünülmelidir.Yunus Emre, İslam şeriatine bağlı, seyr ü sülûku yaşamış ve İslam tasavvufunun belirlemiş olduğu şeriat, tarikat, hakikat ve marifet makamlarından geçerek irfana ulaşmış bir âriftir. Zat tevhidi: Bu makam fenafillah mertebesinde yaşanır. Bu makamda görünen her varlık görecelidir. Bir tek varlık vardır o da mutlak hakikat olan Tanrı’dır. Âşıkların asıl gayesi de bu tevhidi yaşamaktır. Bu merhalede tevhid artık dilden düşer gönle yerleşir. Her sevdügi terkin ura kayıkmaya değme yana Her dem anın seyrangâhı hem zat u hem sıfat olur İkiliği terk itgil birlik makâmın tutgıl Cânlar cânın bulasın iş bu dirlik içinde Bu görüşlere sahip olan Yunus Emre, tevhidin bütün makamlarını tamamlamış bir erendir. Yunus, bu tevhîde gark oldı gitdi Girü gelmeklige aklı dirilmez Vahdet-i vücutla yakından alakalı olan kavramlar: Vahdet-kesret: Yunus Emre’ye göre görünürdeki çokluk, bâtında tektir. Görülen bu âlem görecelidir. Bu âlemdeki varlıklar İlahi varlığa bağlıdır. Vahdet(birlik) oransız, nakışsız, hacimsiz, mekânsız ve zamansızdır. Varlıklar yaratılmadan evvel vahdet yurdunda İlahi zat ile beraberdir. O’nun birliğinden yaratılmış ve bu âleme inmişlerdir. Buradan da tekrar vahdete döneceklerdir. Vahdet sırrı mürşidin bâtınında tecelli eder. Çünkim girdüm bu denize ne kenâr var ne cezire Çün dört yanumda mevc ura teknem kâvi hiç batmadan Kesret yerine kullandığı diğer benzetmeler katre, mevc, mevc-i acaib, ırmak, sûret nakşı, fânî nakş, kuru efsane, yaban, dünya, çokluk, hicâb, vücud. Dağ, bulut, duman, agyar, gayr, hayal, varlık evi, nefs, kudret denizi, taş kapu, renk, bezenmiş suretler vb. dir. Mâsîvâ: Mâsîvâ kesreti ifade eder. Yunus, Hakk’tan başka varlığın olmadığına inanır. Buna göre mâsîvâ Hakk’ın dışındaki şeylerdir. Ve biz bunları nefsimizle görürüz. Tanrı görünürken mâsîvânın arkasına gizlenmiştir ve bu yüzden mâsîvâ âşıkların zindanıdır. Onun içinde tıkılıp kalmışlardır. Gönlünden bu mâsîvâyı çıkaranlar zindandan kurtularak Hakk’ın tecellîsine kavuşurlar. Bunun için insanın kendini bilmesi ve nefsine hakim olması gerekir. Birliği kavrayan kişi agyarı yar bilir çünkü o eşyanın aslını öğrenmiştir. Ağyar da yar da gerçek varlığın görünümüdür. Allah’tan başka her şey gelip geçicidir bu yüzden mâsîvâ yalan dava olarak anılır: Yunus ko yalan da’vîyi gel arıta ko sivâyı Gönlün evini kız eyle dost gelicek kondurmaga Yunus, beyitlerinde mâsîvâ yerine şu kelimeleri kullanmıştır: Gayr, varlık, sivâ, yalan, dava, agyar, ayruk. Tecellî: Hakk’a yönelen kalplerde Allah’ın güzelliği görünür. Çünkü onlar artık gönüllerinden mâsîvâyı temizlemişlerdir. Allah’ın kalpte ortaya çıkışı sonsuz ve sınırsızdır. Bir tecellî iki defa tekrar etmez. Hakk, her an başka şekilde, başka sıfatlarda kendini gösterir. Allah, sıfatlarıyla güzelliği ve ululuğu yönüyle görünebilir. İşte her ikisini de Hakk olarak kabul edenler vahdeti anlayanlardır. Yunus, bu iki tecellîyi meyhane ve mescit rumuzlarıyla ele alır. Meyhane Allah’ın celal tecellisinden, mescit de cemal tecellisindendir. İşte vahdeti anlayan kişi her ikisinde de Allah’ın nurunu görür. Tecelli, Allah’ın kendi yüzünü göstermek istemesidir. Bu durumda tecelli eden de ettiren de aynı varlıktır. Allah mutlak varlık olduğu için tecellisi celali de olsa cemali de olsa hoş karşılanır. Çünkü zaten bütün gönüller ona hayrandır. Tecelli gönülde olur: Ger meyhaneye vardum ansuz yir göremedüm Yine ana sataşdum girdüm dahı külhân ,10.Bölüm: Kurb (Allah'a Yakınlık) 11.Bölüm: İlimin Şerefi 12.Bölüm: Esma-i Hüsna'nın Manası Esma-i Hüsna'nın Kısımları Esma i Hüsna'nın Toplandığı Zikir 13.Bölüm: Doğru Ve Geçerli İman Bazı Sıfatların Yorumlanması


4. Ben Yürürüm Yane Yane Yunus Emre Vokal:OYA Piyano İle Senfonik İlahi Resitali Yakartepe Söyleyen Şan Festival Anonim Türkü Şarkı Vokal Ses Allah İsimleri Arapça Rahman Hüda kaynak Aziz mitoloji

 • Duration: 253
 • Channel: music
Ben Yürürüm Yane Yane Yunus Emre Vokal:OYA Piyano İle Senfonik İlahi Resitali Yakartepe Söyleyen Şan Festival Anonim Türkü Şarkı Vokal Ses Allah İsimleri Arapça Rahman Hüda kaynak Aziz mitoloji

Güneş Yakartepe " Ben Yürürüm Yane Yane Yunus Emre " Eserini Senfoni Çok Ses Piyano Eşlik Notasını yazdı ve Senfoni formunda Dijital Piyano Stand-Duvar Piyano ile icra etti ve Vokalist: OYA YILDIZ ona vokal yaptı. Ben yürürüm yane yane(ilahi ve şiir) Ben yürürem yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akilem ne divane Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Gâh eserim yeller gibi Gâh tozarım yollar gibi Gâh coşarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Ben yunusu bi'çareyim Dost elinden avareyim Baştan ayağa yareyim Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi YUNUS EMRE ŞİİRLERİ'ndeki kargaşayı önlemek için her şiirin birinci mısrası şiir başlığı olarak düzenlenmiştir. Şiirler başlıklarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Okumak istediğiniz şiiri; YUNUS EMRE ŞİİRLERİ LİSTESİ'indeki şiir başlıklarına tıklayarak seçebilirsiniz YUNUS EMRE SÖZLERİ İyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelir Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir. Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir. Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz. Piyanist Piano Pıyano Piyona Piyanolar Akustik Resital repertuar Konser aynı zamanda iki tane show klavye yamaha klasik akustic akustik duvar piona piano piyano piyanist konser klasik muzik music Gül yüzl melek sana hayran diye sev show klavye Enstrümantal kandillerde televizyonda yapılan mevlid yayınlarında her zaman okunan ilahilerden. ilahi top on'un ilk üçünde haklı ve değişmez bir yeri var. tabi ilahi ve mevlid yayını deyince mutlaka (bkz: amir ateş ilahi grubu Mevlana'nın Allah ile ilgili sözleri Mevlana'nın Allah sevgisi Mevlana'nın Allah aşkı sözleri “Sevgiden acılar tatlılaşır. Bakırlar altınlaşır sevgiden. Sevgiden tortular saflaşır. Dertler derman olur sevgiden. Ölü, sevgiden dirilir. Şah, sevgiden köle edilir. Allah’a karşı bu sevgi ilimdendir. Saçma sapan biri, böyle bir tahta nasıl kurulur? Eksik bir ilim nasıl doğurur bu aşkı? Eksik bir ilimden eksik bir aşk doğar maddeye karşı. Öyleyse muhabbet ve aşkı sadece Allah’ın vasfı bil. Ey aziz, korku, Allah’ın vasfı olamaz. Havf ve haşyet, kulun vasfı ve en mühim meziyetlerindendir. Mademki (Kur’an’da) “yuhibbunehu” yu okuyorsun, “Yuhibbuhüm” ile de istediğine yaklaşırsın.” Cenab-ı Hak, Maide Suresinde, “Allah onları sever [Yuhibbuhu], onlarda Allah’ı severler [yuhibbuhüm].” Buyurur. Allah sevgisi müthiş bir iksirdir; inkârcıyı bir anda mümin yapar, mümini bir anda arif edip irfan mertebesine çıkarır. Allah sevgisi olan kalpten, şek ve şüphe silinir, yerine tam bir iman gelir. Gönül sevginin yeridir. Maddî varlığımızda ikilik olabilir ama sevginin makamı olan gönülde iki sevgiye yer yoktur. “Senin elinin, gözünün, ayağının iki oluşu doğrudur; fakat gönül ve sevgilinin iki olması hatadır. Sevgili bir bahanedir; asıl sevgili Allah’tır.” Allah’ın “asıl sevgili” olduğu yerde başkasına yer kalmaz: “Gönlünün içindeki ve dışındaki hep O’dur. Tenimdeki can, damar ve kan hep O’dur. Artık o yere küfür ve iman nasıl sığar? Keyfiyetsiz olan benim vücudum hep O’dur.” Allah aşkı ile ilgili şiirler,Allah sevgisiyle ilgili şiir ALLAH SEVGİSİ Kim çıkarır sabahleyin erkenden, Dünyamıza ışık veren güneşi? Gece vakti denizlere serpilen, Ay doğuyor; kim yapıyor bu işi? Kışın kuru sandığımız fidana, Baharda kim yeşillikler giydirir? Bülbül öter, yuva yapmış ormana, Bu sedayı ona acep kim verir? Vatan, millet ne demektir bilmeden, O sevgiyi kalbinize kim verdi? Babanızdan güzel bir şey isterken, Gönlünüze kim koyuyor ümidi? Akşamüstü karanlıklar içinden, Milyonlarca yıldızı kim parlatır? İşte bütün bu şeyleri düşünen Yapan, eden, yaratan hep Allah'tır İbrahim Alâattin GÖVSA Allah Sevgisi Güzel duygularla yoğruldum Mayası tuzu Allah sevgisi Ta ezelden kalbimden vuruldum Aslı özü Allah sevgisi Hem tutuşurum hem yanarım Yaşarım içten içe kanarım Korkarım hiddetinden donarım Ateşi közü Allah sevgisi Bilirim çoktur günahım Her işimde olur eyvahım Rahmetin olsun Allahım Kurtarır bizi Allah sevgisi İznin olmadan kıpırdamaz yaprak Yeşillik vermez onsuz toprak Başka duygular bizden olsun ırak Sarsın hepimizi Allah sevgisi llah ve Peygamber sevgisi... llah ve Peygamber sevgisi...Nefis Andolsun , size içinizden öyle bir Elçi geldi ki,sıkıntıya uğramanız Ona Ağır gelir,Size düşkün müminlere Şefkatli ,Merhametlidir’’(Tevbe,128) Zunun-ı Misri Peygamber Efendimiz’i sevenlerin en ünlülerindendir..Hz. Muhammed sevgisinde kararlı olduğu ölçüde,Allah’ın (Cc) rızasına ulaşmakta nefsine karşı en amansız un katmıştır. Nefsi ondan 10sene Sıkbaç isimli bir yemek isteyip durdugu halde Mısırlı Zünun yüz vermez.. Ne olursun der.. ‘Şu bayramda hiç değilse Sıkbaç yesen..benide bir kerecik olsun sevindirsen..’’ Yumuşar Zünun..


5. Ben Yürürüm Yane Yane Vokal: OYA Yunus Emre Segah İlahi Video En güzel Senfonik ilahiler Enstrumantal Piyano Senfoni Çok Sesli Devlet Konser Çukurova Adana Solist ORKESTRA Büyük Konser Yakartepe tenor soprano Alto

 • Duration: 244
 • Channel: music
Ben Yürürüm Yane Yane Vokal: OYA Yunus Emre Segah İlahi Video En güzel Senfonik ilahiler Enstrumantal Piyano Senfoni Çok Sesli Devlet Konser Çukurova Adana Solist ORKESTRA Büyük Konser Yakartepe tenor soprano Alto

Güneş Yakartepe " Ben Yürürüm Yane Yane Yunus Emre " Eserini Senfoni Çok Ses Piyano Eşlik Notasını yazdı ve Senfoni formunda Dijital Piyano Stand-Duvar Piyano ile icra etti ve Vokalist: OYA YILDIZ ona vokal yaptı. Ben yürürüm yane yane(ilahi ve şiir Cenab-ı hak varlığını zuhura çıkarmadan evvel gizli bir varlıktı.Bilinmeyen bu varlığa, Gayb-ı Mutlak (Mutlak Görünmezlik),La taayyün (Belirmemişlik),Itlak (Serbestlik),Yalnız vücud, Ümmül Kitap (Kitabın Anası),Mutlak Beyan ve Lahut (Uluhiyet) Alemi de denir. Çarh-ı felek yoğidi canlarımız var iken Biz ol vaktin dost idik, Azrâil ağyar iken. Ben yürürem yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akilem ne divane Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Gâh eserim yeller gibi Gâh tozarım yollar gibi Gâh coşarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Ben yunusu bi'çareyim Dost elinden avareyim Baştan ayağa yareyim Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi YUNUS EMRE ŞİİRLERİ'ndeki kargaşayı önlemek için her şiirin birinci mısrası şiir başlığı olarak düzenlenmiştir. Şiirler başlıklarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Okumak istediğiniz şiiri; YUNUS EMRE ŞİİRLERİ LİSTESİ'indeki şiir başlıklarına tıklayarak seçebilirsiniz YUNUS EMRE SÖZLERİ İyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelir Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir. Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir. Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz. Bütün âlemi bir şahsiyette toplamak, Cenab-ı Hakka zor gelmez.. Kasdım budur şehre varam Feryâd u figan koparam! Ne elif okudum ne cim, varlığındadır kelecim Gönül kitabından okur, eline kalem almadı. Bundan dahı virdün bize, ol huriyi çüft ü halâl Andan dahi geçti arzum, azmüm sana kaçmağ-i çün. Mevlânâ Hüdâvendigâr bize nazar kılalı Anun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır. YUNUS EMRE MÜZESİ Eskişehir İli Mihalıççık ilçesi Yunus Emre(eski Sarıköy) köyündeki müze; Kültür Bakanlığı’nca Yunus Emre Türbesinin mimarisine uygun olarak 13 yy. mimarisi tarzında yapılmış ve 1974 yılında ziyarete açılmıştır. Müzenin bir bölümünde, Yunus Emre Zaviyesine ait 4 berat, 7 muhasebe koçanı, birinci ve ikinci mezarlarından nakli sırasında çekilmiş fotoğraflar ile Yunus Emre’yi tanıtıcı kitaplar sergilenmektedir. Diğer bölümlerde ise bölgenin etnografik malzemeleri ile Selçuklu dönemi taş süslemeciliğinin en güzel örneklerini veren mimari parçalar sergilenmektedir YUNUS EMRE TÜRBESİ Yunus Emre'nin mezarı olduğu iddia edilen pek çok mezar ve türbe vardır.u Bunlar; Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy; Karaman'da Yunus Emre Camii avlusu; Bursa; Aksaray ile Kırşehir arası; Ünye; Kula ile Salihli arasında Emre Sultan köyü; Erzurum, Duzcu köyü; Isparta'nın Gönen ilçesi; Afyon'un Sandıklı ilçesi; Sivas yakınında bir yol üstü. Ayrıca Tokat'ın Niksar ilçesinde de bulunmaktadır. Ayrıca, mutasavvıf Niyazi Mısri de Yunus Emre'nin mezarının (veya makamının) Limni Adası'nda bulunduğunu ifade etmiştir. Bunlar arasında bilim adamlarınca tartışma, Karaman ve Eskişehir'deki türbeler üzerine yoğunlaşmışsa da, Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgili menkıbe düşünüldüğünde Aksaray - Kırşehir arasındaki türbenin asıl Yunus Emre türbesi olduğu düşünülebilir. unus EMRE, İslam tarihinin en büyük bilgelerinden olup yaşadığı ve yaşattığı inanç sistemi; Kuran’ın özüne ulaşarak, Tek olan gerçeğin (Allah) sırlarını keşfetme ilmi olan tasavvuf ve Vahdet-i Vücud tur. Bu inanç sisteminde tek varlık Allah’dır. Allah bütün bilinen ve bilinmeyen alemleri kapsamıştır, tektir, önsüz sonsuzdur, yaratıcıdır. Eşi, benzeri ve zıddı yoktur.Bilinen ve bilinmeyen tüm evren ve alemler onun zatından sıfatlarına tecellisidir.Alemlerdeki tüm oluşlar ise onun isimlerinin tecellisidir. Her bir hareket,iş,oluş(fiil) onun güzel isimlerinden birinin belirişidir. Hak cihana doludur, kimseler Hakkı bilmez *** Baştan ayağa değin, Haktır ki seni tutmuş Haktan ayrı ne vardır, Kalma guman içinde Dolayısıyla evrende var saydığımız tüm varlıklar onun varlığının değişik suretlerde tecellileri olup kendi başlarına varlıkları yoktur. Bu çokluğu, ayrı ayrı varlıklar var zannetmenin sebebi ise beş duyudur. Beş duyunun tabiatında olan eksik, kısıtlı algılama kapasitesi, bizi yanıltır ve çoklukta yaşadığımızı var sandırır. Ayrı ayrıymış gibi algılanan bu nesnelerin, ve her şeyin kaynağı Allah’ın esmasının (isimlerinin) manalarıdır. Manaların yoğunlaşmasıyla bu “Efal Alemi” dediğimiz çokluk oluşmuştur. Bir adı da “Şehadet Alemi” olan, ayrı ayrı varlıkların var sanıldığı; gerçekte ise Allah isimlerinin manalarının müşahede edildiği alemdeki çokluk Tek’in yansıması,belirişidir. Bu izaha tasavvufta Vahdet-i vücud (Varlıkların birliği,tekliği) denir.


6. Ben Yürürüm Yane Yane Piano Yunus Emre Segah İlahi Video Karaoke Enstrumantal Piyano Senfoni Çok Sesli Ilahiler Devlet Konservatuarı Çukurova Adana tenor soprano Alto Solist ORKESTRA Büyük Konser Piyanist Yakartepe

 • Duration: 258
 • Channel: music
Ben Yürürüm Yane Yane Piano Yunus Emre Segah İlahi Video Karaoke Enstrumantal Piyano Senfoni Çok Sesli Ilahiler Devlet Konservatuarı Çukurova Adana tenor soprano Alto Solist ORKESTRA Büyük Konser Piyanist Yakartepe

Güneş Yakartepe " Ben Yürürüm Yane Yane " Yunus Emre Eserini Senfoni Çok Ses Piyano Eşlik Notasını yazdı ve Senfoni formunda Akustik Stand-Duvar Piyano ile icra etti, Ben yürürüm yane yane(ilahi ve şiir) Ben yürürem yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akilem ne divane Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Gâh eserim yeller gibi Gâh tozarım yollar gibi Gâh coşarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Ben yunusu bi'çareyim Dost elinden avareyim Baştan ayağa yareyim Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi YUNUS EMRE ŞİİRLERİ'ndeki kargaşayı önlemek için her şiirin birinci mısrası şiir başlığı olarak düzenlenmiştir. Şiirler başlıklarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Okumak istediğiniz şiiri; YUNUS EMRE ŞİİRLERİ LİSTESİ'indeki şiir başlıklarına tıklayarak seçebilirsiniz DOST YÜZÜNE BAKMAYA DOST YÜZÜNÜ GÖRECEĞİZ DOSTTAN HABER GELDİ BANA DOSTTAN HABER GELDİ YİNE DOSTTAN HABER KİM GETİRİR? DOSTTAN HABER SORAR İSEN DÜN GİDER GÜNDÜZ GELİR DÜNYANIN MEKRİNE DÜNYAYA GELEN KİŞİLER DÜŞT'ÖNÜME HUBBÜL VATAN ECEL OKU ERDİ CANA EĞER AŞKI SEVERSEN -1- EĞER AŞKI SEVERSEN -2- EĞER GERÇEK AŞIK İSEN EĞRİLİĞİN KOYASIN ERENLER BİR DENİZDİR ERENLERE MUHİP İKEN ERENLERİN GÖNLÜNDE ERENLERİN HİMMETİNİ BEN SANA YOLDAŞ EYLEYEM ESKİ TÜRKÇE- YENİ TÜRKÇE SÖZLÜK EVVEL BAHAR OLMAYINCA EVVEL BENİM AHİR BENİM EVVEL BİZE VACİP BUDUR EVVEL KADİM ÖNDEN SONA EY AŞIKLAR EY AŞK DELİSİ OLAN EY AŞK ERİ AÇ GÖZÜNÜ EY BANA DERVİŞ DİYEN EY BANA İYİ DİYEN -1- EY BANA İYİ DİYEN -2- EY BANA İYİ DİYEN -3- EY BENİ AYIPLAYAN EY BENİ DERVİŞ BİLEN EY BENİM İLE YÂR OLAN EY CANIMA CANANIM EY COK KİTAPLAR OKUYAN EY DERVİŞLER EY KARDAŞLAR EY DOST AŞKIN DENİZİNE EY DOST BUNCA KIYL Ü KAL EY DOST SENİ SEVELDEN EY DOST SENİ SEVERİM EY DOST SENİN AŞKIN ODU EY DÜN Ü GÜN HAK İSTEYEN EY DÜNYAYI SEVEN KİŞİ EY GÖNLÜMÜN EĞLENCESİ EY GÖNÜL BİZE KEREM KIL EY KOPUZ EY PADİŞAH, EY PADİŞAH EY PADİŞAHI LEM YEZEL EY SÖZLERİN ASLIN BİLEN EY YA GÖNÜL AÇGIL GÖZÜN EY YARENLER AYDAMAZAM EY YARENLER EY KARDAŞLAR -1- EY YARENLER EY KARDAŞLAR -2- EY YARENLER EY KARDAŞLAR -3- EY YARENLER EY KARDAŞLAR -4- EY YARENLER KİM İŞİTTİ EY YARENLER SÖYLEN BANA EY YARENLER TINMAN BANA EYYUB'UM BEN EZELİDEN VAR İDİ GAYRIDIR HER MİLLETTEN GELDİ GEÇTİ ÖMRÜM BENİM GELDİK İDİ DÜNYAYA GELİN BİR NAZAR EYLEN GELİN BU FAKTAN GEÇELİM GELİN EY KARDEŞLER GELİN GELİN SORALIM CANLARA GER RAZIMI SÖYLER İSEM GER ULUYA VARDIN İSE GEREKMEZ DÜNYAYI BİZE GİDER İDİM BEN YOL SIRA GİDERİM GİDERİM BEN YOL SIRA GİRDİM AŞKIN DENİZİNE GİTTİ BU KIŞ ZULMETİ GÖKTE PEYGAMBER İLE GÖNLÜM DÜŞTÜ BU SEVDAYA GÖNLÜMÜ MEKÂN EYLEDİ GÖNÜL HAYRAN OLUPTUR AŞK ELİNDEN GÖNÜL KANDA DOLANA GÖNÜL NİCE DOLANA GÖNÜL USANMADIN SEN BU SEFERDEN GÖRENİN HALİ DÖNER GÖZÜM SENİ GÖRMEK İÇİN HABER EYLEN AŞIKLARA HAK BİR GEVHER YARATTI HAK BİR GÖNÜL VERDİ BANA HAK CİHANA DOLUDUR HAK İLE PAZARIM HAK MÜYESSER ETSE HAK NURU ÂŞIKLARA HAK YARATTI ÂLEMİ HAK ÇALABIM HAK'TAN BANA NAZAR OLDU HAK'TAN GELEN ŞERBETİ HAKIYKATİN MANİSİN HANİ BANA SABR-U KARAR HELAL KILDI MAŞUKA AŞIK KENDİ KANINI HER KAÇAN ANARSAM SENİ HER KİME Kİ DERVİŞLİK BAĞIŞLANA HER NEREYE DÖNER İSEM HEY BENİM ÖMRÜM KUŞU HEY YARENLER GELİN GÖRÜN HİÇ BİLMEZEM KEŞİK KİMİN HİÇBİR KİŞİ BİLMEZ BİZİ HOCAM SENİN HİKMETİNE HOR BAKMA SEN TOPRAĞA HOŞTUR EĞER YÜRÜR İSEM İBRET ALMAZ MISIN SEN ÖLÜLERDEN? İÇİMDE BİR DERT OLDU İÇİN DIŞIN MUNDAR İKEN İKİ CİHAN ZİNDAN İSE İLİM İLİM BİLMEKTİR İLK ADIM YUNUS İDİ İLMİNDE GARK OLALI KARACAOĞLAN ŞİİRLERİ PİR SULTAN ABDAL ŞİİRLERİ RADYO DELİSİ ZEKİ ÇALAR ŞİİRLERİ ZEKİCE FIKRALAR YENİ HECECİLER HOŞGELDİNİZ ŞİRLERDE GEÇEN SÖZCÜKLER VE ANLAMLARI YUNUS EMRE ŞİİRLERİ LİSTESİ İLÂHİ BİR AŞK VER BANA İSMİ SÜBHAN VİRDİN Mİ VAR? İSRAFİL SURU VURULA İSTEDİĞİMİ BULDUM EŞKERE CAN İÇİNDE İSTER İDİM ALLAH'I İSTEYELİM İŞ ISSINI İŞBU VÜCUDUM ŞEHRİNE İŞİT SÖZÜMÜ EY GAFİL İŞİTİN EY ULULAR İŞİTİN EY ULU KİŞİ İŞİTİN EY YARENLER -1- İŞİTİN EY YARENLER -2- İŞİTİN EY YARENLER -3- KABE VE PUT KANDA BULAM KAÇAN O DİLBER KELECİ BİLEN KİŞİNİN KEM DURUR YOKSULLUKTAN NİCELERİN VARLIĞI KEREM ET BİR BERİ BAK KİM DERVİŞLİK İSTER İSE KİME GÖNÜL VERİR İSEM KİME Kİ DOST GEREK İSE KİMİN NE ZERRESİ VARDIR KİMSE DOYMAZ BU NAZARA KOGIL DÜNYA BEZEĞİNİ KOGIL ÖLÜM ENDİŞESİN KOYUP NAKŞ U NİGARI KUL PADİŞAHSIZ OLMAZ LA ŞERİK'TEN OKURSUN MANA BERATIN ALDIK MANA ERİ BU YOLDA MELÜL OLASI DEĞİL MANA EVİNE DALDIK MENZİL'IRAK BU YOLUN MİSKİN ADEM OĞLANI MİSKİNLİKTE BULDULAR MUŞTULAYIN AŞIKLARA MÜLK-İ BEKADAN GELMİŞİM MÜNKİRLER EVLİYAYA MÜSLÜMANIM DİYEN KİŞİ MÜSLÜMANLAR ZAMANE YATLI OLDU MÜŞKÜLÜ HALLEYLEMEK N'EYLERSİN EY GAFİL DÜNYA MALINI? N'İDELİM BU DÜNYAYI? N'İDEM BEN GÖNÜL İLE N'İDERİZ BİZ HAYAT SUYUN N'İDEYİM GÖNLÜMÜ


7. ERDEN ADLAY EY AŞIKİ DİLDARE (İLAHİ)

 • Duration: 192
 • Channel: music
ERDEN ADLAY EY AŞIKİ DİLDARE (İLAHİ)

TAHSİN AYDIN


8. BEN YÜRÜRÜM YANE YANE Piyano Yunus Emre Sufi Müzik Segah İlahi Tapduk Emre TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ Çağ Düşünce Dünyası Belgeseli Kur'anı Kerim Hadisi Şerif Hac Umre Dini Sorular Diyanet Çocuk Yayınlar Dua Dini Günler Piyanist Yunus Emre Dilara Hayatı Sanatı

 • Duration: 393
 • Channel: music
BEN YÜRÜRÜM YANE YANE Piyano Yunus Emre Sufi Müzik Segah İlahi Tapduk Emre TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ Çağ Düşünce Dünyası Belgeseli Kur'anı Kerim Hadisi Şerif Hac Umre Dini Sorular Diyanet Çocuk Yayınlar Dua Dini Günler Piyanist Yunus Emre Dilara Hayatı Sanatı

BEN YÜRÜRÜM YANE YANE Piyano ile Klasik İlahiler - En sevilen Son Tasavvuf Müziği Son Örnekleri Genç Piyanist Güneş Yakartepe, "BEN YÜRÜRÜM YANE YANE " ilahisini Piyano ile Çaldı ve Solist MAHİR ŞAN Söyledi. Ben yürürüm yâne yâne Aşk boyadı beni kâne Ne âkilem ne dîvâne Gel gör beni aşk n'eyledi Aşkın beni mest eyledi Aldı gönlüm hast(a)'eyledi Öldürmeye kast eyledi Gel gör beni aşk n'eyledi Gâh eserim yeller gibi Gâh tozarım yollar gibi Gâh coşarım seller gibi Gel gör beni aşk n'eyledi Ben Yûnus'û bîçâreyim Dost elinden âvâreyim Baştan ayağa yâreyim Gel gör beni aşk n'eyledi. Güfte: Yunus Emre Makâm: Nevâ Usûl: Sofyân Yunus Emre Kimdir? Yunus Emre, tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir. Hayatı hakkında çok az şey bilinen Yunus Emre’nin, on üçüncü yüzyılın ikinci çeyreği ile on dördüncü yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar Sarıköy’ de yaşadığını, bazılarıysa Karamanlı olduğunu düşünür. Hacı Bektaş Veli’nin bir eserine dayanarak Sarıköy’de yaşadığı ihtimali daha güçlü görünmektedir. Ölümü 1320 olarak kabul edilen Yunus Emre’nin seksen iki yaşında öldüğü söylenir. Buna göre doğum tarihi de 1238 yılına denk gelmektedir. Yunus Emre’nin eserleri yaşamı hakkında bazı bilgiler içermektedir. Bütün bir Anadolu’yu dolaştığı, Mevlana’yı gördüğü eserlerinde geçen cümlelerden anlaşılmaktadır. Bu menkıbelere göre çiftçilikle geçinen Yunus Emre kıtlık çıkınca Kırşehir’de bulunan Hacı Bektaş Veli’nin yanına gitmeye karar verir; çünkü Hacı Bektaş kapısına gelen kimseyi geri çevirmezdi. Hacı Bektaş Yunus Emre’yi çok sever ve buğday mı, himmet mi istediğini sorar. Yunus himmetin karın doyurmayacağını, buğday istediğini söyler. Buğdayı alır, yolda pişman olup geri döner. Himmet istediğini söyler. Hacı Bektaş o anahtarı Taptuk Emre’ye verdiğini söyleyince Yunus Taptuk Emre’nin yanına gider, derviş olur ve kırk yıl boyunca dergaha odun taşır ve bir kez bile eğri odun getirmez. Soranlara o kapıdan odunun bile eğrisinin giremeyeceğini söyler. Yunus Emre erenlik mertebesine ulaşmak için her şeyi yapar fakat hiçbir zaman ulaştığını düşünmez. En sonunda dergahtan ayrılır. Dergahtan ayrıyken yaşadıkları sonucunda erenlik mertebesine ulaştığına kani olan Yunus Emre, dergaha geri döner. Hayatını dergahta kaybettiği rivayet olunur. Yunus Emre halk için halkın diliyle yazmış, bu nedenle de iyi anlaşılmış ve çok sevilmiştir. Şiirleri tasavvufidir. Aruz ölçüsüyle de şiirler yazmış olmasına rağmen en önemli şiirleri hece ölçüsü ile yazdıklarıdır. Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye ve Divan adlarında iki eseri bulunmaktadır. 45% Ben Yürürüm Yane Yane Dijital Beste Piyano Solo ve Vokal Yunus Emre Segah İlahi Video Solist Pıyano Piyano Şarkısı şarkıları Eşlik Müzik Aleti Aletleri Enstümanları Etkinlikleri Kültür Klasikleri Piano Yürü Video İlahiler Genç Piyanist Sevenler için Sufi müzik Dizisi Sufi müzik, Piyano Hicri Hicret Güneş Sistemi Hac Makamı Neylari Neyzen Konser Prova Piano Piyanist İlahisi İlahiler İlahi Ramazan İftar Yemeği Güneş Sistemi Hilal Sözleri Dinle Yusuf İslam İndir Arapça Türkçe Söz Uyarlama Mp3 Video Arapça Peygamber Yol Medineli Efendimizi Sevinç Söyle ney ben yürürüm yane yane ilahisini dinle ben yürürüm yane yane fon müziği BEN YÜRÜRÜM YANE YANE Piyano Yunus Emre Sufi Müzik Segah İlahi Tapduk Emre TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ Çağ Düşünce Dünyası Belgeseli Kur'anı Kerim Hadisi Şerif Hac Umre Dini Sorular Diyanet Çocuk Yayınlar Dua Dini Günler Piyanist Yunus Emre Dilara Hayatı Sanatı Eserleri Yunus Emre Külliyesi Balık Piyano Segah İlahi Video Karaoke Enstrumantal Yaşadığı Klasik Dergahı Derviş Hakk'ın Divanı Var Dostuna Koma Hülle Biçen Kevser Şarabı Gökler Kapısı Rahmet İndir SUFİ Müzik İlahi TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ ilahiler ilahisi Kur'anı Kerim Hadisi Şerif Hac Umre Dini Sorular şeriat Diyanet Çocuk Yayınlar Dua Dini Günler Piyanist Eserleri Piyano Segah İlahi Video Karaoke Enstrumantal Klasik Dergahı Derviş Hakk'ın Divanı Koma Rahmet kaside din islam islamı film müzik Dini10. ERDEN ADLAY SABAHTAN UGRADIM BEN BİR FİGANA

 • Duration: 266
 • Channel: music
ERDEN ADLAY SABAHTAN UGRADIM BEN BİR FİGANA

TAHSİN AYDIN


11. Gel Gör Beni Aşk Neyledi Grup Nidâ

 • Duration: 181
 • Channel: music
Gel Gör Beni Aşk Neyledi Grup Nidâ

https://www.facebook.com/pages/Grup-Nid%C3%A2/162716910583732?ref=hl


12. Mustafa Ceceli - Ben Yururum Yane Yane ( 2015 ) Ask Için Gelmisiz

 • Duration: 287
 • Channel: music
Mustafa Ceceli - Ben Yururum Yane Yane ( 2015 ) Ask Için Gelmisiz

Mustafa Ceceli - Ben Yururum Yane Yane ( 2015 ) - Ask Için Gelmisiz


13. Ünal Doğan Sivas Şelale düğün salonun'da düğün

 • Duration: 722
 • Channel: music
Ünal Doğan Sivas Şelale düğün salonun'da düğün

Ünal Doğan Sivas Şelale düğün salonun'da düğün organizasyonlarınız için irtibat için www.unaldogan.org veya www.aksuorganizasyon.com


14. Burhan Çaçan - Ben Yürürüm Yana Yane

 • Duration: 211
 • Channel: music
Burhan Çaçan - Ben Yürürüm Yana Yane

https://www.instagram.com/fettrecords, https://www.facebook.com/fettrecords, https://www.twitter.com/fettrecords


15. İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU-Ben Yürürüm Yane Yane

 • Duration: 208
 • Channel: music
İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU-Ben Yürürüm Yane Yane

BEN YÜRÜRÜM YANE YANE Ben yürürem yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akilem ne divane Gel gör beni aşk neyledi Birdir Allah birdir Allah Muhammed’dir Resul Allah Ben yunus’u bi çareyim Dost ilinde avareyim Baştan ayağa yareyim Gel gör beni aşk neyledi Birdir Allah birdir Allah Muhammed’dir Resul Allah Hûzî İlâhi Beste: Cüneyt KOSAL (Derviş KÂNÛNİ) Güfte: Yûnûs EMRE İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU Yöneten (Şef): İhsan ÖZER


16. ben yürürüm yane yane PELİN YILDIZ

 • Duration: 137
 • Channel: music
ben yürürüm yane yane PELİN YILDIZ

ben yürürüm yane yane YUNUS EMRE İLAHİLERİ DİNLETİSİ PELİN YILDIZ - ENGİN ÇETİNOVALI - DENİZ ARIÇ - TOLGA PİŞKİNER - TAMER BEŞBAŞ


17. mctuncer - gel gör beni aşk neyledi ilahi dinle

 • Duration: 265
 • Channel: music
mctuncer - gel gör beni aşk neyledi ilahi dinle

http://www.mctuncer.com mctuncer - gel gör beni aşk neyledi ilahi dinle Ben yürürüm yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akılem ne divane Gel gör beni aşk neyledi Aşkın beni mest eyledi Aldı gönlüm hast eyledi Öldürmeye kast eyledi Gel gör beni aşk neyledi Gah eserim yeller gibi Gah tozarım yollar gibi Gah akarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi


18. BEN BU YOLU BİLMEZ İDİM Piyano Ney Düeti YUNUS EMRE Şiirleri Listesi Translate Çeviri tarafından destek kargaşa önlemek için her şiirin birinci mısrası şiir başlığı olarak düzenleme Şiir baş için her şiirin birinci mısra şiir başlığı olarak düzen Şiir

 • Duration: 211
 • Channel: music
BEN BU YOLU BİLMEZ İDİM Piyano Ney Düeti YUNUS EMRE Şiirleri Listesi Translate Çeviri tarafından destek kargaşa önlemek için her şiirin birinci mısrası şiir başlığı olarak düzenleme Şiir baş için her şiirin birinci mısra şiir başlığı olarak düzen Şiir

Tasavvuf Müziklerini Piyano Tuş Sesleri ve Ney ile Hiç Dinlediniz mi?. İlahilerimiz Çok Sesli (Polifoni) Form ile Acaba Sevecek misiniz? Piyanist Güneş Yakartepe, " EBen Bu Yolu Bilmez İdim Aşk gönlüme düştü gider " Şarkısını Piyano Notalarını yazdı, Polifonik Şekil ile Piyano çaldı ve Söyledi. Neyzenimiz büyülü ezgisi ile ona eşlik etti. Türk Tasavvuf Müsikileri Solo Piyano ve ney düeti Serisi: 6 Çok sevilen Tasavuf Musikilerimizi Piyano ve Ney ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Umarım Hoşunuza Gider. Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygıla Çok sevilen Musikilerimizi Piyano ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Umarım Hoşunuza Gider. Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar... BEN BU YOLU BİLMEZ İDİM Ben bu yolu bilmez idim, Aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek, Kaynayarak taştı gider. Hani bizden öğüt alan, Kalmadı dünyaya gelen. Gece gündüz tâat kılan, O Sırat’ı geçti gider. Hep onlar Sırat’ı geçti, Varıp dost iline düştü. Gönül maksûda erişti, Hazrete ulaştı gider. Nefsi doyunca yiyenler, Kana kana uyuyanlar. Dili gıybet söyleyenler, Cehenneme düştü gider. Cehenneme düşen kişi, Zârılıktır onın işi. Onulmaz bağrının başı, Büryân olup pişti gider. Aşk oduna yanmayanlar, Öleceğin sanmayanlar, Göz açıp uyanmayanlar, Şöyle gaflet bastı gider. Bu aşk bana bir düş idi, Hak müesser kılmış idi. Derviş Yunus bir kuş idi, Halk içinden uçtu gider Yunus Emre Gönderen ZEKİ ÇALAR Orjinal Video Klibi İlahi Enstrümanı YouTubeNey Piyano Düet Nefesli Müzik Aleti Ramazan Etkinlikleri Kültür Oruç İslam Neyzen İlahiler YUNUS EMRE ŞİİRLERİ kargaş önlemek için her şiirin birinci mısrası şiir başlığı olarak düzenlenmiştir. Şiirler başlıklarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Okumak istediğiniz şiiri; YUNUS EMRE ŞİİRLERİ LİSTESİ'indeki şiir başlıklarına tıklayarak seçebilirsiniz. Güzel bir vakit geçirmek istiyorsanız aşağıdaki siteleri tıklayınız: KARACAOĞLAN ŞİİRLERİ PİR SULTAN ABDAL ŞİİRLERİ RADYO DELİSİ ZEKİ ÇALAR ŞİİRLERİ ZEKİCE FIKRALAR YENİ HECECİLER YUNUS EMRE ŞİİRLERİ LİSTESİ ALEM DÜŞMAN OLUR İSE ANICAK KORKAR CANIM ARAYI ARAYI BULSAM İZİNİ ASIK OLDUM BUGÜN MEYDAN İÇİNDE ASK İLE GELEN ERENLER AYDIVEREM NE KILDIĞIM AYETLER İLE BİLİNEN BEN DERT İLE AH EDERİM BEN DOST İLE DOST OLMUŞUM BENİ AŞKTAN ESREDEN BIN YIL EĞER VASFIN DEYEM BIR KARARDA DURMAYALIM BIR KEZ GÖNÜL YIKTIN İSE BIR KEZ YÜZÜNÜ GÖREN BU DÜNYANIN MİSALİ CAN Ü GÖNÜLDEN SEVERSEN CANLAR CANINI BULDUM ACEP DEĞİL SENİN İÇİN AH NİCE BİR UYURSUN AKLIM BAŞIMA GELMEDİ AKLIN ERERSE SOR BANA ALDI BENİM GÖNLÜMÜ ALLAH DİYELİM ANMA MISIN SEN ŞOL GÜNÜ ANMA MISIN SEN ŞOL GÜNÜ 2 ARAYI ARAYI BULSAM İZİNİ 2 ARİFLER ORTASINDA SOFİLİK ASIK OLDUM ERENE ERMEK İLE ASK ERİNE ASK ERİNİN GÖNLÜ DOLU ASK ETEĞİN TUTMAK GEREK ASK MAKAMI ALİDİR ASK İLE BİLİŞ ASK İLE İSTER İDİK ASK İLİNİNİN HABERİN ASK İMAMDIR BİZE ASKIN ALDI BENDEN BENİ ASKIN GÖNLÜM YAĞMALADI BANA BU TEN GEREKMEZ BANA NAMAZ KILMAZ DİYEN BAŞTAN AYAĞA DEĞİN BEN BURDA SEYREDER İKEN BEN BİR ACEP İLE GELDİM BEN DERVİŞİM DİYENE BEN DOST İÇİN AĞLAR İSEM BEN O YÂRİ SEVDİĞİMİ BEN SENİ SEVDİĞİMİ BEN YÜRÜRÜM YANE YANE BENCİLEYİN GÖREN KİŞİ BENİ ANMAKLIĞA BENDEN FARIĞIM BENİ BUNDA VERİBİYEN BENİ MELÂMET EYLEDİ BENİM BURDA KARARIM YOK BENİM CANIM UYANIKTIR BENİM GÖNLÜM GÖZÜM BENİM OL AŞK BAHRİSİ BENİM SAHİP KIRAN DEVRAN BENİMDİR BENİM ZÂRI KILAN ŞOL YÂRE KARŞI BI-MEKANIM BU CİHANDA BILENLERE SORMAK GEREK BILMEM NİDEYİM BILİR MİSİNİZ EY YARENLER BILİRİM SENİ YALAN DÜNYASIN BIR ACEP ONULMAZ DERDİM VAR İDİ BIR AY GÖRDÜM BU GECE BIR DÜRR-İ YETİMEM Kİ BIR GÜN O HAZRETE KARŞI BIR GÜN SENİN DEFTERİNİ BIR IMÂRET GÖSTER BANA BIR KEZ YÜZÜN GÖREN KİŞİ BIR KORKU DÜŞTÜ CANIMA BIR KİŞİYE SÖYLE SÖZÜ BIR NE DERTTİR ANA BIR SAHA KUL OLMAK GEREK BIR SAKİDEN İÇTİM ŞARAP BIR SUALİM VAR SANA BIR SÖZ DİYEYİM SANA BIZ BİZİ BİLMEZ İDİK BIZ KİME ÂŞIK İSEK BIZ KİMSEYE KİN TUTMAYIZ BIZE BURDA TÜRLÜ TA'N EYLEYENLER BIZE DİDAR GEREK BU AŞK BENİM BAŞIMA BU AŞK DENİZİNE DALAN BU BİR ACAİP HALDİR BU CİHANA BEN GELMEDEN BU CİHANA GELMEDEN BU DEM YÜZÜM SÜREDURAM BU DERVİŞLİK YOLUNA BU DÜNYA KİMSEYE KALMAZ BU DÜNYADAN GİDER OLDUK BU DÜNYANIN MESELİ BU DÜNYAYA GELEN KİŞİ BU FENA MÜLKÜNDE BEN BU NE DERTTİR ACEP BU NE GÜLECEK YERDİR Ben bu yolu bilmez idim Repertuar No: 14030 Eserin İlk Dizesi: Ben bu yolu bilmez idim Söz Yazarı: Yûnûs Emre Makam: Hicaz Form: İlâhi Usul: Sofyan Bestekar: Ahmet Hatipoğlu BEN BU YOLU BİLMEZ İDİM Piyano Ney Düeti YUNUS EMRE Şiirleri Listesi Translate Çeviri tarafından destek kargaşa önlemek için her şiirin birinci mısrası şiir başlığı olarak düzenleme Şiir baş için her şiirin birinci mısrası şiir başlığı olarak düzenlen Şiirler başlıklarına göre alfabetik olarak sırala Orjinal Video Klibi İlahiler Enstrümanı YouTubeNey Piyano Düet Nefesli Müzik Aleti Ramazan Etkinlikleri Kültür Oruç İslam Neyzen İlahiler KARACAOĞLAN ŞİİRLER İPİR SULTAN ABDAL ŞİİRLER RADYO DELİSİ ZEKİ ÇALAR ŞİİRLERİ ZEKİCE FIKRALAR YENİ HECECİLER


19. İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU-Ben Dost İle Dost Olmuşam

 • Duration: 131
 • Channel: music
İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU-Ben Dost İle Dost Olmuşam

BEN DOST İLE DOST OLMUŞAM Ben dost ile dost olmuşam Kimseler dost olmaz bana Münkirler bakıp gülüşür Selâm dahi vermez bana Ben dost ile dost olayım Canımı kurban kılayım Ölmezden evvel öleyim Dünya baki kalmaz bana Bir âşık-ı bi-çareyim Baştan ayağa yareyim Ben bir deli divaneyim Aklım da yâr olmaz bana Kimseler bilmez halimi Aşk od’u yaktı canımı Seçmezem soldan sağımı Namus ü ar olmaz bana Sanırlarki ben deliyem Dost bahçesi bülbülüyem Mevla’nın kemter kuluyam Kimse baha saymaz bana Bülbül oluben öterim Dost bahçesinde biterem Gül alırım gül satarım Bağ ü bostan olmaz bana Âşık YÛNÛS bir nic’edem Fani dünyayı terk edem Yane yane dosta Gidem Perde hicab olmaz bana Nevâ İlâhi Beste: Cüneyt KOSAL (Derviş Kânûni) Güfte: Yûnûs EMRE İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU Yöneten (Şef): İhsan ÖZER


20. Gel Gör Beni Aşk Neyledi - Bosnian Nasheed Group

 • Duration: 246
 • Channel: music
Gel Gör Beni Aşk Neyledi - Bosnian Nasheed Group

Gel Gör Beni Aşk Neyledi - Bosnian Nasheed Group bilecikagd.com Tv5 Gecesi'nden Bosna İlahi Grubu'nun Canlı Performansı Ben ağlarım yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akılem Ne divane Gel Gör Beni Aşk neyledi Yunus Emre in youtube: http://uk.youtube.com/watch?v=e7oWhDGBUEk#GU5U2spHI_4 in vimeo: http://vimeo.com/269177 in metacafe : in google video: http://video.google.com/videoplay?docid=-3763329778773034695