Search your favorite song for free

1. Encantadia: Pagtatraydor ni Vish’ka

  • Duration: 282
  • Channel: fun
Encantadia: Pagtatraydor ni Vish’ka

Buong akala ni Adhara ay muli siyang igagawa ng sandata ni Vish’ka ngunit nagkakamali siya.


2. Encantadia: Ang tangka sa buhay ni Hagorn I Episode 74

  • Duration: 191
  • Channel: fun
Encantadia: Ang tangka sa buhay ni Hagorn I Episode 74

Sukdulan ang galit ni Pirena sa amang si Hagorn at makakaya niya itong paslangin. Magtagumpay kaya siya?


3. Encantadia Teaser Ep. 74: Ang tangkang pagpaslang ni Pirena kay Hagorn

  • Duration: 30
  • Channel: fun
Encantadia Teaser Ep. 74: Ang tangkang pagpaslang ni Pirena kay Hagorn

Magagawa kayang kitilin ni Pirena ang buhay ng sariling ama?