Search your favorite song for free

1. Dava Gjergji - Pyt nKojshi qka ke nshpi

  • Duration: 273
  • Channel: tv
Dava Gjergji - Pyt nKojshi qka ke nshpi

https://www.facebook.com/ProduksioniMuzikorArdi?fref=ts


2. Dava Gjergji & Ndoc Leke Gega - qka ke fsheh nen xhamadan

  • Duration: 136
  • Channel: music
Dava Gjergji & Ndoc Leke Gega -  qka ke fsheh nen xhamadan

Copyright P.M. Evropaturist Ferizaj https://www.facebook.com/produksionimuzikor.evropaturist?fref=ts


3. DAVA GJERGJI 04 Pyt m´kolshi ka ke ne shpi

  • Duration: 270
  • Channel: tv
DAVA GJERGJI   04 Pyt m´kolshi ka ke ne shpi

Facebook: https://www.facebook.com/ProduksioniARBONI Publisher: OnAir Music https://www.facebook.com/OnAirMusic https://www.facebook.com/ProduksioniARBONI