Search your favorite song for free

1. bandicam 2016-02-18 14-39-31-511

 • Duration: 132
 • Channel: shortfilms

2. bandicam 2016-02-18 16-31-12-053

 • Duration: 219
 • Channel: shortfilms

3. bandicam 2016-01-23 14-31-02-971

 • Duration: 246
 • Channel: people

4. bandicam 2016-02-18 14-38-51-688

 • Duration: 12
 • Channel: shortfilms

5. bandicam 2016-01-02 14-37-31-451

 • Duration: 33
 • Channel: people

6. Skyheroes en live (18/02/2016 14:39)

 • Duration: 680
 • Channel: videogames
Skyheroes en live (18/02/2016 14:39)

http://www.romstation.fr/lives/page/skyheroes-en-live-18-02-2016-14-39-r1048617


7. L'aventure Psychonauts ! (14/02/2016 18:39)

 • Duration: 2710
 • Channel: videogames
L'aventure Psychonauts ! (14/02/2016 18:39)

http://www.romstation.fr/lives/page/l-aventure-psychonauts-33-14-02-2016-18-39-r417855


8. bandicam 2015 03 24 17 31 48 511

 • Duration: 11
 • Channel: fun
bandicam 2015 03 24 17 31 48 511

bandicam 2015 03 24 17 31 48 511Need new shirts, get it at http://ahshirts.comNeed new shirts ? http://ahshirts.com


9. bandicam 2016 03 09 23 15 19 511

 • Duration: 782
 • Channel: fun
bandicam 2016 03 09 23 15 19 511

bandicam 2016 03 09 23 15 19 511


10. bandicam 2014-10-09 16-09-14-511

 • Duration: 3600
 • Channel: shortfilms

11. bandicam 2015 02 28 16 20 49 511

 • Duration: 15
 • Channel: videogames
bandicam 2015 02 28 16 20 49 511

bandicam 2015 02 28 16 20 49 511Need new shirts ? http://ahshirts.com


12. Save The Family Xem Phim Bên Nhau Mãi Thôi Tập 1 FULL Lồng Tiếng Thuyết Minh (2016) | Phim Bộ Hàn Quốc Tâm Lý - Tình Cảm | Eom Yu Shin, Jae Hee, Jung Hye In, Kang Byul, Shin Seung Hwan

 • Duration: 2188
 • Channel: shortfilms
Save The Family Xem Phim Bên Nhau Mãi Thôi Tập 1 FULL Lồng Tiếng Thuyết Minh (2016) | Phim Bộ Hàn Quốc Tâm Lý - Tình Cảm | Eom Yu Shin, Jae Hee, Jung Hye In, Kang Byul, Shin Seung Hwan

Bên Nhau Mãi Thôi Tập FULL Lồng Tiếng Thuyết Minh (2016) | Phim Bộ Hàn Quốc Tâm Lý - Tình Cảm | Eom Yu Shin, Jae Hee, Jung Hye In, Kang Byul, Shin Seung Hwan Tập 1 http://dai.ly/x6ix337 Tập 2 http://dai.ly/x6ix33l Tập 3 http://dai.ly/x6ix343 Tập 4 http://dai.ly/x6ix350 Tập 5 http://dai.ly/x6ix37k Tập 6 http://dai.ly/x6ix389 Tập 7 http://dai.ly/x6ix38t Tập 8 http://dai.ly/x6ix39d Tập 9 http://dai.ly/x6j32c3 Tập 10 http://dai.ly/x6j32db Tập 11 http://dai.ly/x6j32f4 Tập 12 http://dai.ly/x6j32g8 Tập 13 http://dai.ly/x6j32j2 Tập 14 http://dai.ly/x6j32kv Tập 15 http://dai.ly/x6j32mf Tập 16 http://dai.ly/x6kn1mq Tập 17 http://dai.ly/x6kn1oi Tập 18 http://dai.ly/x6kn1q9 Tập 19 http://dai.ly/x6kn1s6 Tập 20 http://dai.ly/x6kn22q Tập 21 http://dai.ly/x6kn25o Tập 22 http://dai.ly/x6kn26y Tập 23 http://dai.ly/x6kn294 Tập 24 http://dai.ly/x6kn2iu Tập 25 http://dai.ly/x6kn2jx Tập 26 http://dai.ly/x6m0w77 Tập 27 http://dai.ly/x6m0wms Tập 28 http://dai.ly/x6m0wnx Tập 29 http://dai.ly/x6m0woz Tập 30 http://dai.ly/x6m0wq6 Tập 31 http://dai.ly/x6m0x3l Tập 32 http://dai.ly/x6m0x4v Tập 33 http://dai.ly/x6m0x7u Tập 34 http://dai.ly/x6m0x8r Tập 35 http://dai.ly/x6m0y80 Tập 36 http://dai.ly/x6m0y8w Tập 37 http://dai.ly/x6m0y9k Tập 38 http://dai.ly/x6m0ybf Tập 39 http://dai.ly/x6m0yk7 Tập 40 http://dai.ly/x6m0yl6 Tập 41 http://dai.ly/x6m0ym3 Tập 42 http://dai.ly/x6m0yn2 Tập 43 http://dai.ly/x6m0yum Tập 44 http://dai.ly/x6m0yw1 Tập 45 http://dai.ly/x6m0yww Tập 46 http://dai.ly/x6m0yxs Tập 47 http://dai.ly/x6m0z5e Tập 48 http://dai.ly/x6m0z6z Tập 49 http://dai.ly/x6m0z8q Tập 50 http://dai.ly/x6m0zax Tập 51 Tập 52 Tập 53 Tập 54 Tập 55 Tập 56 Tập 57 Tập 58 Tập 59 Tập 60 Quốc gia: Hàn Quốc Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm Đạo diễn: Jun Sung-Hong Diễn viên: Eom Yu Shin, Jae Hee, Jung Hye In, Kang Byul, Shin Seung Hwan Phim Bên Nhau Mãi Thôi Bên Nhau Mãi Thôi là những câu chuyện hài hước về gia đình nhà Woo-Jin là một bác sĩ đầy tham vọng. Sau khi thất bại trong tình yêu, anh không còn tin vào tình yêu đích thực. Ông xem hôn nhân như chỉ là một doanh nghiệp. Hae-Soo ( Kang Byul ) làm việc như một trợ lý đầu bếp. Cô mơ ước nhận được kết hôn với người đàn ông bên phải và có một gia đình. Woo-Jin sớm rơi vào tình yêu với Hae-Soo. Ông đi vào cuộc xung đột với tình yêu và tham vọng.​ Chúc các bạn xem phim vui vẻ !


13. Save The Family Xem Phim Bên Nhau Mãi Thôi Tập 8 FULL Lồng Tiếng Thuyết Minh (2016) | Phim Bộ Hàn Quốc Tâm Lý - Tình Cảm | Eom Yu Shin, Jae Hee, Jung Hye In, Kang Byul, Shin Seung Hwan

 • Duration: 2129
 • Channel: shortfilms
Save The Family Xem Phim Bên Nhau Mãi Thôi Tập 8 FULL Lồng Tiếng Thuyết Minh (2016) | Phim Bộ Hàn Quốc Tâm Lý - Tình Cảm | Eom Yu Shin, Jae Hee, Jung Hye In, Kang Byul, Shin Seung Hwan

Bên Nhau Mãi Thôi Tập FULL Lồng Tiếng Thuyết Minh (2016) | Phim Bộ Hàn Quốc Tâm Lý - Tình Cảm | Eom Yu Shin, Jae Hee, Jung Hye In, Kang Byul, Shin Seung Hwan Tập 1 http://dai.ly/x6ix337 Tập 2 http://dai.ly/x6ix33l Tập 3 http://dai.ly/x6ix343 Tập 4 http://dai.ly/x6ix350 Tập 5 http://dai.ly/x6ix37k Tập 6 http://dai.ly/x6ix389 Tập 7 http://dai.ly/x6ix38t Tập 8 http://dai.ly/x6ix39d Tập 9 http://dai.ly/x6j32c3 Tập 10 http://dai.ly/x6j32db Tập 11 http://dai.ly/x6j32f4 Tập 12 http://dai.ly/x6j32g8 Tập 13 http://dai.ly/x6j32j2 Tập 14 http://dai.ly/x6j32kv Tập 15 http://dai.ly/x6j32mf Tập 16 http://dai.ly/x6kn1mq Tập 17 http://dai.ly/x6kn1oi Tập 18 http://dai.ly/x6kn1q9 Tập 19 http://dai.ly/x6kn1s6 Tập 20 http://dai.ly/x6kn22q Tập 21 http://dai.ly/x6kn25o Tập 22 http://dai.ly/x6kn26y Tập 23 http://dai.ly/x6kn294 Tập 24 http://dai.ly/x6kn2iu Tập 25 http://dai.ly/x6kn2jx Tập 26 http://dai.ly/x6m0w77 Tập 27 http://dai.ly/x6m0wms Tập 28 http://dai.ly/x6m0wnx Tập 29 http://dai.ly/x6m0woz Tập 30 http://dai.ly/x6m0wq6 Tập 31 http://dai.ly/x6m0x3l Tập 32 http://dai.ly/x6m0x4v Tập 33 http://dai.ly/x6m0x7u Tập 34 http://dai.ly/x6m0x8r Tập 35 http://dai.ly/x6m0y80 Tập 36 http://dai.ly/x6m0y8w Tập 37 http://dai.ly/x6m0y9k Tập 38 http://dai.ly/x6m0ybf Tập 39 http://dai.ly/x6m0yk7 Tập 40 http://dai.ly/x6m0yl6 Tập 41 http://dai.ly/x6m0ym3 Tập 42 http://dai.ly/x6m0yn2 Tập 43 http://dai.ly/x6m0yum Tập 44 http://dai.ly/x6m0yw1 Tập 45 http://dai.ly/x6m0yww Tập 46 http://dai.ly/x6m0yxs Tập 47 http://dai.ly/x6m0z5e Tập 48 http://dai.ly/x6m0z6z Tập 49 http://dai.ly/x6m0z8q Tập 50 http://dai.ly/x6m0zax Tập 51 Tập 52 Tập 53 Tập 54 Tập 55 Tập 56 Tập 57 Tập 58 Tập 59 Tập 60 Quốc gia: Hàn Quốc Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm Đạo diễn: Jun Sung-Hong Diễn viên: Eom Yu Shin, Jae Hee, Jung Hye In, Kang Byul, Shin Seung Hwan Phim Bên Nhau Mãi Thôi Bên Nhau Mãi Thôi là những câu chuyện hài hước về gia đình nhà Woo-Jin là một bác sĩ đầy tham vọng. Sau khi thất bại trong tình yêu, anh không còn tin vào tình yêu đích thực. Ông xem hôn nhân như chỉ là một doanh nghiệp. Hae-Soo ( Kang Byul ) làm việc như một trợ lý đầu bếp. Cô mơ ước nhận được kết hôn với người đàn ông bên phải và có một gia đình. Woo-Jin sớm rơi vào tình yêu với Hae-Soo. Ông đi vào cuộc xung đột với tình yêu và tham vọng.​ Chúc các bạn xem phim vui vẻ !


14. The Tunnel Part 1/2 Xem Phim Đường Hầm FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2016) | Phim Lẻ Hàn Quốc Phiêu lưu - Hành động, Tâm Lý | Oh Dal-su, Bae Doo Na, Han Jung Woo

 • Duration: 3588
 • Channel: shortfilms
The Tunnel Part 1/2 Xem Phim Đường Hầm FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2016) | Phim Lẻ Hàn Quốc Phiêu lưu - Hành động, Tâm Lý | Oh Dal-su, Bae Doo Na, Han Jung Woo

The Tunnel Xem Phim Đường Hầm FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2016) | Phim Lẻ Hàn Quốc Phiêu lưu - Hành động, Tâm Lý | Oh Dal-su, Bae Doo Na, Han Jung Woo Part 1/2: http://dai.ly/x6ll7no Part 2/2: http://dai.ly/x6ll7oj Đạo diễn: Kim Sung-Hoon Diễn viên: Oh Dal-su, Bae Doo Na, Han Jung Woo Thể loại: Phiêu lưu - Hành động, Tâm Lý Quốc gia: Hàn Quốc Phim Đường Hầm là một bộ phim tâm lý do Hàn Quốc sản xuất xoay quanh câu chuyện về cuộc chiến tìm ra lối thoát cũng như sự sống sau khi bị sự cố sập hầm trên đường về nhà của anh chàng Lee Jung Soo. Trong phim các bạn sẻ thấy được anh chàng Lee Jung Soo của chúng ta đã biết tận dụng hết những điều kiện hiện có để tìm ra lối thoát cho mình và bên cạnh đó còn có cả sức chịu đựng phi thường của anh.Cùng đón xem bộ phim Đường Hầm - The Tunnel để biết được những diễn biến tiếp theo ly kỳ hấp dẫn đến mức nào nhé và điều quan trọng hơn là anh chàng Lee Jung Soo có thể thoát ra ngoài được không...Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ! Ngự Thiên Thần Đế http://dai.ly/x6ll2ai Hãy Nhớ Tên Tôi http://dai.ly/x6lkwp6 Bí Mật Dậy Thì http://dai.ly/x6lkx3t 11 Niềm Hi Vọng http://dai.ly/x6l9cgv Hoàng Hậu Padmaavat http://dai.ly/x6l3l00 21 Ca Ra http://dai.ly/x6kyq5b Kẻ Bình Phàm http://dai.ly/x6kwbjf Cuộc Chiến Ngầm http://dai.ly/x6kwazl Khi Đàn Ông Muốn http://dai.ly/x6kwac9 Hoàng Phi Hồng http://dai.ly/x6kczam Em Trai Tôi là Găng Tơ http://dai.ly/x6jgo8n Phi Vụ Để Đời http://dai.ly/x6jgnfh Mẹ Hãy Yêu Con Thêm Lần Nữa http://dai.ly/x6iqt6p Tấm Ảnh Tình Yêu http://dai.ly/x6iqstx Ajin Á Nhân http://dai.ly/x6hwtwu Bẫy Tình Yêu http://dai.ly/x6i8kmk Bên Nhau Trọn Đời http://dai.ly/x6ico2g Call of Heroes https://dai.ly/x6h28xf Cánh cổng http://dai.ly/x6i4j8e Cớm Lưu Manh http://dai.ly/x6ibfkj Cơn Mưa Thép http://dai.ly/x6i8idf Cuộc Gọi Cuối Cùng http://dai.ly/x6ihdjk Cuồng Thú http://dai.ly/x6cmdom Detective Chinatown 2 https://dai.ly/x6h27oh Đại Mộng Tây Du 4 http://dai.ly/x6h1ubh Đại Thánh Giáng Trần http://dai.ly/x5sakns Đảo Ăn Thịt Người http://dai.ly/x6i8k48 Đao Khách Ngoại Truyện http://dai.ly/x2q11uv Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya http://dai.ly/x6i4rbw GẶP EM Ở MANHATTAN http://dai.ly/x6hqoqr Gián Điệp Siêu Sao http://dai.ly/x6ic8hl Giao Lộ Âm Dương http://dai.ly/x6bf422 Giết Không Tha https://dai.ly/x6h1vmt Hàng Yêu Kỳ Án http://dai.ly/x6b5t6u Hẻm Núi Ma http://dai.ly/x6i7ric Huyết Quan Âm http://dai.ly/x6igbnk Khu Phố Giang Hồ http://dai.ly/x6hwfmt Kim Giáp Cương Thi http://dai.ly/x5wl0yp Kinh Thiên Phá http://dai.ly/x5xbjx4 Lạc Giữa Bầy Xác Sống http://dai.ly/x6ipaug Minh Triều Cẩm Y Vệ 2 http://dai.ly/x6f42st Ngạ Quỷ Tokyo http://dai.ly/x6c4x0v Ngôi Chùa Ma http://dai.ly/x6c0r57 Ngũ Hiệp Trừ Yêu http://dai.ly/x6f42gg Người Dơi Ninja http://dai.ly/x6igdwh Nhân Chứng http://dai.ly/x6d5ixp Những Cô Gái Và Găng-Tơ http://dai.ly/x6ibe96 Nữ Đặc Vụ Xuyên Không http://dai.ly/x6ic64s Oan Gia Đổi Mệnh http://dai.ly/x6ic7u6 Phan Kim Liên Vượt Thời Gian http://dai.ly/x6920ki


15. Xem Phim Bé Con Tập 4 FULL Vietsub Phụ Đề Việt My Little Baby (2016) FULL Phim Bộ Hàn Quốc | Phim Tình cảm | Phim Tâm lý | Phim Phụ đề | Jung Soo Young, Nam Ji Hyun, Kim Min Jae, Lee Soo Kyung, Oh Ji Ho

 • Duration: 2208
 • Channel: shortfilms
Xem Phim Bé Con Tập 4 FULL Vietsub Phụ Đề Việt My Little Baby (2016) FULL Phim Bộ Hàn Quốc | Phim Tình cảm | Phim Tâm lý | Phim Phụ đề | Jung Soo Young, Nam Ji Hyun, Kim Min Jae, Lee Soo Kyung, Oh Ji Ho

Xem Phim Bé Con Tập FULL Vietsub Phụ Đề Việt My Little Baby (2016) FULL Phim Bộ Hàn Quốc | Phim Tình cảm | Phim Tâm lý | Phim Phụ đề | Jung Soo Young, Nam Ji Hyun, Kim Min Jae, Lee Soo Kyung, Oh Ji Ho Tập 1 http://www.dailymotion.com/video/x6hwi24 Tập 2 http://www.dailymotion.com/video/x6hwi7k Tập 3 http://www.dailymotion.com/video/x6hwi9g Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 END Ngày phát hành : 05/03/2016 Kịch bản: Kim Yoon Hee Đạo diễn: Han Chul Soo Diễn viên: Jung Soo Young, Nam Ji Hyun, Kim Min Jae, Lee Soo Kyung, Oh Ji Ho Thể loại: Lãng mạn, Hài, Gia đình Quốc gia: Hàn Quốc TAGS: Bé Con , My Little Baby Bé Con (My Little Baby): Cha Jung Han (Oh Ji Ho) là thám tử thuộc đội điều tra đặc biệt. Bình thường, anh ta rất bận rộn với công việc phá án, từ những phi vụ chống buôn bán ma túy lại đến xã hội đen. Nhưng không phải cứ đầu óc thông minh thì làm cái gì cũng giỏi. Cha Jung Han có thể làm một thám tử tài ba, nhưng một ngày nọ, khi được giao trông nom cô cháu gái Eun Ae, anh cũng đã phải vật lộn đủ kiểu để giữ cho đứa trẻ ngoan ngoãn, mà không phải lần nào cũng thành công. Bộ phim chứa đầy các tình huống hài hước mà vẫn mang đậm tính nhân văn xoay quanh chàng thám thử và khu hang xóm tại Tòa Chung Cư 107.


16. Save The Family Xem Phim Bên Nhau Mãi Thôi Tập 14 FULL Lồng Tiếng Thuyết Minh (2016) | Phim Bộ Hàn Quốc Tâm Lý - Tình Cảm | Eom Yu Shin, Jae Hee, Jung Hye In, Kang Byul, Shin Seung Hwan

 • Duration: 2128
 • Channel: shortfilms
Save The Family Xem Phim Bên Nhau Mãi Thôi Tập 14 FULL Lồng Tiếng Thuyết Minh (2016) | Phim Bộ Hàn Quốc Tâm Lý - Tình Cảm | Eom Yu Shin, Jae Hee, Jung Hye In, Kang Byul, Shin Seung Hwan

Bên Nhau Mãi Thôi Tập FULL Lồng Tiếng Thuyết Minh (2016) | Phim Bộ Hàn Quốc Tâm Lý - Tình Cảm | Eom Yu Shin, Jae Hee, Jung Hye In, Kang Byul, Shin Seung Hwan Tập 1 http://dai.ly/x6ix337 Tập 2 http://dai.ly/x6ix33l Tập 3 http://dai.ly/x6ix343 Tập 4 http://dai.ly/x6ix350 Tập 5 http://dai.ly/x6ix37k Tập 6 http://dai.ly/x6ix389 Tập 7 http://dai.ly/x6ix38t Tập 8 http://dai.ly/x6ix39d Tập 9 http://dai.ly/x6j32c3 Tập 10 http://dai.ly/x6j32db Tập 11 http://dai.ly/x6j32f4 Tập 12 http://dai.ly/x6j32g8 Tập 13 http://dai.ly/x6j32j2 Tập 14 http://dai.ly/x6j32kv Tập 15 http://dai.ly/x6j32mf Tập 16 http://dai.ly/x6kn1mq Tập 17 http://dai.ly/x6kn1oi Tập 18 http://dai.ly/x6kn1q9 Tập 19 http://dai.ly/x6kn1s6 Tập 20 http://dai.ly/x6kn22q Tập 21 http://dai.ly/x6kn25o Tập 22 http://dai.ly/x6kn26y Tập 23 http://dai.ly/x6kn294 Tập 24 http://www.dailymotion.com/video/x6kn2iu Tập 25 http://www.dailymotion.com/video/x6kn2jx Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Quốc gia: Hàn Quốc Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm Đạo diễn: Jun Sung-Hong Diễn viên: Eom Yu Shin, Jae Hee, Jung Hye In, Kang Byul, Shin Seung Hwan Phim Bên Nhau Mãi Thôi Bên Nhau Mãi Thôi là những câu chuyện hài hước về gia đình nhà Woo-Jin là một bác sĩ đầy tham vọng. Sau khi thất bại trong tình yêu, anh không còn tin vào tình yêu đích thực. Ông xem hôn nhân như chỉ là một doanh nghiệp. Hae-Soo ( Kang Byul ) làm việc như một trợ lý đầu bếp. Cô mơ ước nhận được kết hôn với người đàn ông bên phải và có một gia đình. Woo-Jin sớm rơi vào tình yêu với Hae-Soo. Ông đi vào cuộc xung đột với tình yêu và tham vọng.​ Chúc các bạn xem phim vui vẻ !


17. Tiger Gibbon Deer Xem Phim Bộ Ba Sở Thú Tập 42 FULL (2016) FULL Vietsub Phụ Đề Việt Phim Bộ Thái Lan Tâm Lý Hài Hước Tình Cảm | Kangsom Tanatat Chaiyaat, Ying Veerawan, Aof Pongsak

 • Duration: 2073
 • Channel: shortfilms
Tiger Gibbon Deer Xem Phim Bộ Ba Sở Thú Tập 42 FULL (2016) FULL Vietsub Phụ Đề Việt Phim Bộ Thái Lan Tâm Lý Hài Hước Tình Cảm | Kangsom Tanatat Chaiyaat, Ying Veerawan, Aof Pongsak

Tiger Gibbon Deer Xem Phim Bộ Ba Sở Thú Tập FULL (2016) FULL Vietsub Phụ Đề Việt Phim Bộ Thái Lan Tâm Lý Hài Hước Tình Cảm | Kangsom Tanatat Chaiyaat, Ying Veerawan, Aof Pongsak Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40 http://www.dailymotion.com/video/x6iochp Tập 41 http://www.dailymotion.com/video/x6impy1 Tập 42 http://www.dailymotion.com/video/x6impz4 Tập 43 Tập 44 Tập 45 Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50 Tập 51 Tập 52 Diễn viên: Kangsom Tanatat Chaiyaat, Ying Veerawan, Aof Pongsak Thể loại: Hài Hước Quốc gia: Thái Lan Thời lượng: 45 phút / tập Năm xuất bản: 2016 Phim Bộ Ba Sở Thú - Tiger Gibbon Deer 2016: Tum (Kangsom) một chàng trai dễ thương, anh đã có người yêu, mua cả chung cư với dự định kết hôn nhưng chưa đi đến đâu thì đã bị bồ đá, hơn nữa gia đình anh liên tục gặp chuyện không vui, bố mẹ ly dị, anh rể chạy theo nhân tình bỏ chị gái anh phải nuôi con một mình... Quá chán đời, Tum quyết định trở thành một tay sát gái. Chatri (Aof) là một chàng gay, nhưng anh lại giả vờ mình là trai thẳng vì gia đình rất nghiêm khắc, bố làm trong quân đội, trước khi đi du học anh mới tiết lộ với Tum thật ra mình là gay. Về sau Chatri đổi tên thành Cheetah. Oil (Ying) ba mẹ mất vì tai nạn giao thông vào năm cô học lớp 12, vì thế cô sống hết mình cho hiện tại vì bản thân cô hiểu thế sự vô thường. Cô học lại một năm nên mới có cơ hội được gặp Tum và Cheetah.


18. Xem Phim Gấu Đột Biến (Dị Thường) Tập 3 FULL Vietsub Phụ Đề Việt Unnatural (2016) FULL Phim Bộ Mỹ | Phim Phiêu lưu, Kinh dị, Hành động, Giật gân, Giả tưởng, Bí ẩn | Phim Phụ đề | James Remar, Sherilyn Fenn, Ron Carlson

 • Duration: 2746
 • Channel: shortfilms
Xem Phim Gấu Đột Biến (Dị Thường) Tập 3 FULL Vietsub Phụ Đề Việt Unnatural (2016) FULL Phim Bộ Mỹ | Phim Phiêu lưu, Kinh dị, Hành động, Giật gân, Giả tưởng, Bí ẩn | Phim Phụ đề | James Remar, Sherilyn Fenn, Ron Carlson

Xem Phim Gấu Đột Biến (Dị Thường) Tập FULL Vietsub Phụ Đề Việt Unnatural (2016) FULL Phim Bộ Mỹ | Phim Phiêu lưu, Kinh dị, Hành động, Giật gân, Giả tưởng, Bí ẩn | Phim Phụ đề | James Remar, Sherilyn Fenn, Ron Carlson Tập 1 http://dai.ly/x6hx33a Tập 2 http://dai.ly/x6hx351 Tập 3 http://dai.ly/x6i7re4 Tập 4 http://www.dailymotion.com/video/x6jie73 Tập 5 Tập 6 Tập 7 END Kịch bản: Arch Stanton,Ron Carlson Đạo diễn: Hank Braxtan Diễn viên: James Remar, Sherilyn Fenn, Ron Carlson Thể loại: Kinh dị, Hành động, Giật gân Quốc gia: Mỹ TAGS: Unnatural , Gấu Đột Biến Một nhóm các nhà khoa học cùng đến Alaska cho cuộc nghiên cứu mới nhất của họ. Nhưng họ không ngờ rằng ác mộng kinh hoàng đang chờ mình nơi tuyết trắng. Con người đang ngày một tàn phá thiên nhiên, gây ra những biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Và cũng gián tiếp ảnh hưởng đến những loài động vật xung quanh, trong đó có những chú gấu Bắc Cực. Chúng đã dần biến thành những con gấu hung hãn, khát máu. Mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, nhóm nhà khoa học buộc phải vào cuộc để tìm cách giải quyết trước khi sự đột biến lan rộng, nhưng đồng thời cũng phải tự bảo vệ tính mạng của bản thân trước sự hung tợn của bầy gấu hoang...


19. Xem Phim Gấu Đột Biến Tập 2 FULL Vietsub Phụ Đề Việt Unnatural (2016) FULL Phim Bộ Mỹ | Phim Phiêu lưu, Kinh dị, Hành động, Giật gân, Giả tưởng, Bí ẩn | Phim Phụ đề | James Remar, Sherilyn Fenn, Ron Carlson

 • Duration: 2746
 • Channel: shortfilms
Xem Phim Gấu Đột Biến Tập 2 FULL Vietsub Phụ Đề Việt Unnatural (2016) FULL Phim Bộ Mỹ | Phim Phiêu lưu, Kinh dị, Hành động, Giật gân, Giả tưởng, Bí ẩn | Phim Phụ đề | James Remar, Sherilyn Fenn, Ron Carlson

Xem Phim Gấu Đột Biến (Dị Thường) Tập FULL Vietsub Phụ Đề Việt Unnatural (2016) FULL Phim Bộ Mỹ | Phim Phiêu lưu, Kinh dị, Hành động, Giật gân, Giả tưởng, Bí ẩn | Phim Phụ đề | James Remar, Sherilyn Fenn, Ron Carlson Tập 1 http://dai.ly/x6hx33a Tập 2 http://dai.ly/x6hx351 Tập 3 http://dai.ly/x6i7re4 Tập 4 http://www.dailymotion.com/video/x6jie73 Tập 5 Tập 6 Tập 7 END Kịch bản: Arch Stanton,Ron Carlson Đạo diễn: Hank Braxtan Diễn viên: James Remar, Sherilyn Fenn, Ron Carlson Thể loại: Kinh dị, Hành động, Giật gân Quốc gia: Mỹ TAGS: Unnatural , Gấu Đột Biến Một nhóm các nhà khoa học cùng đến Alaska cho cuộc nghiên cứu mới nhất của họ. Nhưng họ không ngờ rằng ác mộng kinh hoàng đang chờ mình nơi tuyết trắng. Con người đang ngày một tàn phá thiên nhiên, gây ra những biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Và cũng gián tiếp ảnh hưởng đến những loài động vật xung quanh, trong đó có những chú gấu Bắc Cực. Chúng đã dần biến thành những con gấu hung hãn, khát máu. Mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, nhóm nhà khoa học buộc phải vào cuộc để tìm cách giải quyết trước khi sự đột biến lan rộng, nhưng đồng thời cũng phải tự bảo vệ tính mạng của bản thân trước sự hung tợn của bầy gấu hoang...


20. Xem Phim Gấu Đột Biến Tập 1 FULL Vietsub Phụ Đề Việt Unnatural (2016) FULL Phim Bộ Mỹ | Phim Phiêu lưu, Kinh dị, Hành động, Giật gân, Giả tưởng, Bí ẩn | Phim Phụ đề | James Remar, Sherilyn Fenn, Ron Carlson

 • Duration: 3558
 • Channel: shortfilms
Xem Phim Gấu Đột Biến Tập 1 FULL Vietsub Phụ Đề Việt Unnatural (2016) FULL Phim Bộ Mỹ | Phim Phiêu lưu, Kinh dị, Hành động, Giật gân, Giả tưởng, Bí ẩn | Phim Phụ đề | James Remar, Sherilyn Fenn, Ron Carlson

Xem Phim Gấu Đột Biến (Dị Thường) Tập FULL Vietsub Phụ Đề Việt Unnatural (2016) FULL Phim Bộ Mỹ | Phim Phiêu lưu, Kinh dị, Hành động, Giật gân, Giả tưởng, Bí ẩn | Phim Phụ đề | James Remar, Sherilyn Fenn, Ron Carlson Tập 1 http://dai.ly/x6hx33a Tập 2 http://dai.ly/x6hx351 Tập 3 http://dai.ly/x6i7re4 Tập 4 http://www.dailymotion.com/video/x6jie73 Tập 5 Tập 6 Tập 7 END Kịch bản: Arch Stanton,Ron Carlson Đạo diễn: Hank Braxtan Diễn viên: James Remar, Sherilyn Fenn, Ron Carlson Thể loại: Kinh dị, Hành động, Giật gân Quốc gia: Mỹ TAGS: Unnatural , Gấu Đột Biến Một nhóm các nhà khoa học cùng đến Alaska cho cuộc nghiên cứu mới nhất của họ. Nhưng họ không ngờ rằng ác mộng kinh hoàng đang chờ mình nơi tuyết trắng. Con người đang ngày một tàn phá thiên nhiên, gây ra những biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Và cũng gián tiếp ảnh hưởng đến những loài động vật xung quanh, trong đó có những chú gấu Bắc Cực. Chúng đã dần biến thành những con gấu hung hãn, khát máu. Mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, nhóm nhà khoa học buộc phải vào cuộc để tìm cách giải quyết trước khi sự đột biến lan rộng, nhưng đồng thời cũng phải tự bảo vệ tính mạng của bản thân trước sự hung tợn của bầy gấu hoang...