Search your favorite song for free

1. Ahmet Karaca - Fani Dünya'nın

 • Duration: 373
 • Channel: music
Ahmet Karaca - Fani Dünya'nın

Albüm: Mevla'ya Doğru Yorumcu: Ahmet Karaca Söz: Ramazan Toprak Beste: Ahmet Karaca Yapım: Berekat Yayınevi http://www.berekatyayinevi.com/


2. Fabrika Kızı -Fülüt'le Ahmet Kaya - Alpay - Cem Karaca

 • Duration: 188
 • Channel: music
Fabrika Kızı -Fülüt'le Ahmet Kaya - Alpay - Cem Karaca

Gün doğarken her sabah Bir kız geçer kapımdan Köşeyi dönüp kaybolur Başı önde yorgunca Fabrikada tütün sarar Sanki kendi içer gibi Sararkende hayal kurar Bütün insanlar gibi Bir evi olsun ister Birde içmeyen kocası Tanrı ne verirse geçinir gider Yeterki mutlu olsun yuvası Dışarda bir yağmur başlar Yüreğinde derin sızı Gözlerinden yaşlar akar Ağlar fabrika kızı Oysa yatağında bile Birgün uyku göremez İhtiyar anası gibi Kadınlığını bilemez Makineler diken gibi Batar hergün kalbine Yün örecek elleri Hergün ekmek derdinde Gün batarken her akşam Bir kız geçer kapımdan Köşeyi dönüp ksybolur Başı önde yorgunca Fabrikada tütün sarar Sanki kendi içer gibi Sararkende hayal kurar Bütün insanlar gibi


3. 8 AH NİCE BİR UYURSUN UYANMAZ MISIN Gufte,Yunus Emre GÖÇTÜ KERVAN Hicaz İlahi Senfonisi Usül sofyan Mehmet Emin Ahmet Özhan Hoca İmamı Hatip İlk Öğretim Okulu lise Klasik Türk Müzik Fani Dünya ZARA KUBAT

 • Duration: 148
 • Channel: music
8 AH NİCE BİR UYURSUN UYANMAZ MISIN Gufte,Yunus Emre GÖÇTÜ KERVAN Hicaz İlahi Senfonisi Usül sofyan Mehmet Emin Ahmet Özhan Hoca İmamı Hatip İlk Öğretim Okulu lise Klasik Türk Müzik Fani Dünya ZARA KUBAT

Güneş Yakartepe “AH NİCE BİR UYURSUN- GÖÇTÜ KERVAN” İlahi Notalarını Yapılandırdı Ve Piyano ile çaldı, YUNUS EMRE ŞİİRLERİ AH NİCE BİR UYURSUN Ah nice uyursun uyanmaz mısın Göçtü kervan kaldık dağlar başında Dellallar çağırır inanmaz mısın Göçtü kervan kaldık dağlar başında Yunus sen bu dünyaya niye geldin Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin Enbiyaya uğramaz ise yolun Göçtü kervan kaldık dağlar başında GRUP BUHARA GÖÇTÜ KERVAN Ah nice uyursun uyanmaz mısın Göçtü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah Göçtü kervan kaldık dağlar başında Çağrışır tellallar inanmaz mısın Göçtü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah Göçtü kervan kaldık dağlar başında Yunus sen bu dünyaya niye geldin Gece gündüz Hakk’ı zikretsin dilin Allah Allah Göçtü kervan kaldık dağlar başında Yunus Emre'nin Makamları Yunus Emre'nin Makamları "Yunus Emre'nin de Saltuk gibi birçok yerde mezarları var. Şahsı efsaneleşen, tabiî hayatı destanlaşan bu büyükleri insanoğlu, her yerde görmek istiyor." Abdülbaki GÖLPINARLI Yunus'un doğup büyüdüğü ve yaşadığı yerin Sarıköy olduğu araştırmaların da teyit ettiği bir husustur ama onun vefat ettiği ve kabrinin bulunduğu yer konusunda pek çok ihtimalden söz edilmekte ve Türkiye'nin hemen her il her bölgesinde bir Yunus mezarı yahut makamı bulunmaktadır. Yani Köprülü'nün belirttiği gibi "Yunus Emre'nin medfeni hakkında da çok büyük bir ihtilaf vardır." Mesele ihtilafla da kalmamakta, bu iddialar ileri sürülürken bunları teyit edeceği düşünülen kimi belgelere başvurulmakta, araştırmacıların bu konudaki görüşlerinden yararlanılmaktadır. Bu yerler arasında nereleri yok ki? Köprülü, bu sayıyı "Bursa, Kula, Erzurum, Keciborlu ve Sarıköy" şeklinde beş olarak ifade ederken Gölpınarlı bu ihtimallere "Aksaray, Sandıklı, Ünye, Sivas"ı eklemektedir. Bu sayı bugün için H. Baki Kunter'in tespitlerine göre "Bursa, Çayköy, Erzurum, Ünye, Döğer, Tire, Sivas, Aksaray, Kırşehir, Bolu, Keçiborlu, Uluborlu, Kula, Karaman ve Sarıköy"olmak üzere on beşi bulmuştur. Yine Azerbaycan'da Gah bölgesi Oncalı Köyü Oğuz mezarlığında ve Üsküp'te de Yunus'a ait olduğu ileri sürülen mezarının bulunduğunu biliyoruz. Bu ilginç durumu Bahtiyar Vahapzade şöyle dile getirmektedir: Bir yerde ölüp, bes, niye min yerde doğuldu? Aşkında yanirken yeniden bir de doğuldu. Şiirindeki hikmetli satırlarda doğuldu. Bir yerde ölüp bes, niye min yerde mezarı? Her gün kazılır çünkü gönüllerde mezarı. Otlarda, çiçeklerde ve gönüllerde mezarı- -Efsane mi. gerçek mi? Bu insan nice insan. - Varlık sesidir, kopmuş, O, Türk'ün kopuzundan Ortada tarihen sabit bir Yunus Emre olduğuna göre bunca mezar ve makam çokluğunu neye bağlayacağız? Bu meselede en önemli sebep Halkın Yunus'a karşı duyduğu derin hürmet ve muhabbet hissidir. Halk, onun maddi varlığını kendi muhitlerinde yaşatmak gayesiyle, bilhassa seyahatlerinde uğradığı yerlerde onun namına mezarlar/makamlar ihdas etmiştir. Zaten bu durum büyük insanların muhtelif şehirlerde mezarlarının ve makamlarının bulunması keyfiyeti bir gelenek hâlindedir. Sûfiler için böyle makam geleneği tarihen de sabit ve mevcuttur. Çünkü Halk inanışında insanlar, çevrelerinde ruhaniyet ve kutsiyetinden yardım beklenebilecek büyük mutasavvıfların olmasını ister. Bu yüzden Anadolu'da sadece Yunus'la değil pek çok erenle ilgili böyle yerler bulunur. Çünkü her şehir, her köy, Yunus'un kendi topraklarında gömülü olmasını istemiş, ona kendi bağrında bir mezar hazırlamış, herhangi meçhul bir mezarın, onun mezarı olabileceği hayaline kapılmıştır. Bu durumu tarihi gerçekleri örtmesine rağmen anlayışla ve takdirle karşılamak gerekir. Çünkü Halk Yunus'u sevmiş ve sahiplenerek de bunu göstermek istemiştir. Yunus Emre'nin mezarı olduğu söylenen bazı yerlerdeki Yunus Emre adını taşıyan mezarların ise Yunus'la sadece isim benzerliği bulunmaktadır. Bazı yerlerde ise ortada ne mezar ne makam vardır. Fakat Yunus Emre'nin kendi toprağında gömülü olduğu şerefini paylaşmak gayretiyle nerede bir Yunus, Emre, Emre adını taşıyan mezar taşı, yatır varsa ona Yunus Emre denilmiştir. Buralarda Yunus'un mezarının bulunduğu iddiası mahâlli inanışlarla ve Yunus'a sahiplenme niyetiyle ilgilidir. Burada şu noktaya da temas etmek gerekiyor. Halkın manevi bir bağlılık ve sevgi duygusuyla Yunus'a sahiplenmesi ona gönüllerinde olduğu gibi topraklarında da yer ayırması son derece kadirşinas bir davranıştır. Fakat son zamanlarda bu durum Yunus'un aslî gerçeğinden tamamen soyutlanarak bir turizm meselesi gibi ele Güneş Yakartepe “AH NİCE BİR UYURSUN- GÖÇTÜ KERVAN” İlahi Notalarını Yapılandırdı Ve Piyano ile çaldı Güneş Yakartepe " GÖÇTÜ KERVAN AH NİCE BİR UYURSUN” Senfonik Formda Notalarını Yapılandırdı Ve Piyano ile çaldı 8 AH NİCE BİR UYURSUN UYANMAZ MISIN Gufte,Yunus Emre GÖÇTÜ KERVAN Hicaz İlahi Senfonisi Usül sofyan Mehmet Emin Ahmet Özhan Hoca İmamı Hatip İlk Öğretim Okulu lise Klasik Türk Müzik Fani Dünya ZARA KUBAT


4. Fabrika Kızı -Fülüt'le Ahmet Kaya - Alpay - Cem Karaca

 • Duration: 189
 • Channel: music
Fabrika Kızı -Fülüt'le Ahmet Kaya - Alpay - Cem Karaca

Gün doğarken her sabah Bir kız geçer kapımdan Köşeyi dönüp kaybolur Başı önde yorgunca Fabrikada tütün sarar Sanki kendi içer gibi Sararkende hayal kurar Bütün insanlar gibi Bir evi olsun ister Birde içmeyen kocası Tanrı ne verirse geçinir gider Yeterki mutlu olsun yuvası Dışarda bir yağmur başlar Yüreğinde derin sızı Gözlerinden yaşlar akar Ağlar fabrika kızı Oysa yatağında bile Birgün uyku göremez İhtiyar anası gibi Kadınlığını bilemez Makineler diken gibi Batar hergün kalbine Yün örecek elleri Hergün ekmek derdinde Gün batarken her akşam Bir kız geçer kapımdan Köşeyi dönüp ksybolur Başı önde yorgunca Fabrikada tütün sarar Sanki kendi içer gibi Sararkende hayal kurar Bütün insanlar gibi maskeli


5. Ahmet FEYZİ -Fani Ömrüm

 • Duration: 316
 • Channel: music
Ahmet FEYZİ -Fani Ömrüm

Ahmet FEYZİ -Fani Ömrüm


6. Canlı Yayında Ahmet Kaya Kavgası! MHP'li Gazeteci Metin Özkan, Nihal Bengisu Karaca İle Karşı Karşıya Geldi

 • Duration: 167
 • Channel: news
Canlı Yayında Ahmet Kaya Kavgası! MHP'li Gazeteci Metin Özkan, Nihal Bengisu Karaca İle Karşı Karşıya Geldi

Canlı yayında AK Parti-MHP ittifakı tartışılırken, Ahmet Kaya tartışması yaşandı. Nihal Bengisu Karaca ile MHP'ye yakın gazeteci Metin Özkan arasında bir anda gerilim yükseldi. Habertürk'te Senem Toluay Ilgaz'ın sunup yönettiği Gündem Özel programında, AK Parti ve MHP ittifakı tartışılırken canlı yayında konu bir anda Ahmet Kaya ve Nur Yerlitaş'a geldi. Stüdyoda sesler yükseldi, gerilim hat safhaya ulaştı. NAGİHAN ALÇI'NIN SÖZLERİNE, GAZETECİ ÖZKAN TEPKİ GÖSTERDİ Programda Nagihan Alçı, AK Parti ve MHP ittifakının, Kürt seçmen üzerindeki etkilerinin olumsuz olacağı yorumunda bulundu. Alçı'nın yorumuna MHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Metin Özkan sert tepki gösterdi. Özkan, "MHP ile yapılan ittifak Kürt seçmeni ürkütür." lafı çok yanlış ve kasıtlı bir laf bence." dedi. Haber http://haberler.com/canli-yayinda-ak-parti-mhp-ittifaki-konusulurken-10306038-haberi/


7. Fabrika Kızı -Fülüt'le Ahmet Kaya - Alpay - Cem Karaca

 • Duration: 188
 • Channel: music
Fabrika Kızı -Fülüt'le Ahmet Kaya - Alpay - Cem Karaca

Gün doğarken her sabah Bir kız geçer kapımdan Köşeyi dönüp kaybolur Başı önde yorgunca Fabrikada tütün sarar Sanki kendi içer gibi Sararkende hayal kurar Bütün insanlar gibi Bir evi olsun ister Birde içmeyen kocası Tanrı ne verirse geçinir gider Yeterki mutlu olsun yuvası Dışarda bir yağmur başlar Yüreğinde derin sızı Gözlerinden yaşlar akar Ağlar fabrika kızı Oysa yatağında bile Birgün uyku göremez İhtiyar anası gibi Kadınlığını bilemez Makineler diken gibi Batar hergün kalbine Yün örecek elleri Hergün ekmek derdinde Gün batarken her akşam Bir kız geçer kapımdan Köşeyi dönüp ksybolur Başı önde yorgunca Fabrikada tütün sarar Sanki kendi içer gibi Sararkende hayal kurar Bütün insanlar gibi maskeli, cem yılmaz, maske, avrupa yakası, tecavüz, makas, ralli, ferrari, istanbul, terör, cevabı, yala, eğlence, piknik tube, oyun, fantastik, tuvalet, ata demirer, amatör, kızlar, tanrıverdi, burhan, gaffur, kubilay peynircioğlu, irfan demirci, porn, porno, erotik, Stavraetos, türkler, maç, iddaa, lise, liseli kızlar, kavga, yarış, futbol, amatör kızlar, saxo, 31, 69, Kürt, gay, Kürtler, alişan, mahsun kırmızıgül, burcu Koray, ajdar, hülya avşar, bebek, güzel, norm eksik etek, extasy, ayben, saddam, şerefsiz, adi, cennet mahallesi, seda sayan, ahu tuba, meriç erkan, pembe, yağmur, aşk, sevgi, ihtiras, piton, kaza, otopsi, kıskançlık, viski, şarap, bira, rakı, tayyip,öss, oss, emre altuğ, çağla şikel, gülşen, telefon kulubesi, kadın, kız, cep telefonu, hırsız, gaspçı, cem özer, muhabbet, manav, kuyu, Ankara, İstanbul, Koray, hayvan, oğlcan, Türkiye, duman, hap, ot, banu alkan, yeliz yeşilmen, el, ayak, popo, göt, meme, kalça, sexy girl, kedi, köpek, kuş, pıt, cigara, esrar, kokain, uyuşturucu, ibrahim tatlıses, kelis, mexica, çay, şeker, ayı, öküz, dans, dungeon, ozz, serano cafe, felix, naz bar, manyak, deli, Mehmet ali erbil, serap ezgü, esra ceyhan show, atv, kanal d, elma şekerim, yonja, sunucu çileden çıkıyor, krolar, doktorlar, maçolar, saman yolu, kalp gözü, beşinci boyut, sırlar kapısı, sır dünyası, Mevlana, Giresun


8. Ahmet Yolcu - Fani Dünya

 • Duration: 367
 • Channel: music
Ahmet Yolcu - Fani Dünya

Şarkı Adı: Fani Dünya Albüm: Selam Sana Yorumcu: Ahmet Yolcu Yapım: Berekat Yayınevi http://www.berekatyayinevi.com/


9. Ahmet Karaca - Oğuzhan Tanrıverdi -Nefesimsin (Gitar)

 • Duration: 122
 • Channel: music
Ahmet Karaca - Oğuzhan Tanrıverdi -Nefesimsin (Gitar)

Ahmet Karaca - Oğuzhan Tanrıverdi -Nefesimsin (Gitar) Her acıya göğüs gerdim Aşk Acısı Ne İlletmiş Sevdiğime Gönül Verdim Nefes Alırken Ölmek İmiş11. Ahmet Karaca - Ben Bende Değilim 1988

 • Duration: 247
 • Channel: music
Ahmet Karaca - Ben Bende Değilim 1988

Kasetten Kayıt:ByTaverna 51 112-128 kbps 44 khz dual 2 Kanal stereo ile iyi dinlemeler... www.facebook.com/barber.kendirli


12. MEHMET KARACA AHMET SATILMIŞ

 • Duration: 377
 • Channel: music

13. Ahmet Selcuk ilkan & isin Karaca - Vestiyer

 • Duration: 333
 • Channel: music
Ahmet Selcuk ilkan & isin Karaca - Vestiyer

http://www.cann-fm.ff.tl/


14. Ahmet Karaca - Sensin

 • Duration: 340
 • Channel: music
Ahmet Karaca - Sensin

Albüm: Mevla'ya Doğru Yorumcu: Ahmet Karaca Söz: Ramazan Toprak Beste: Ramazan Toprak Yapım: Berekat Yayınevi http://www.berekatyayinevi.com/


15. İbrahim Ethem Bingül - karaca-ahmet

 • Duration: 30
 • Channel: music
İbrahim Ethem Bingül - karaca-ahmet

İstanbul' da serviler Servi dibinde canlar Toprağa yaslanmışlar Sessiz, sakin yaşarlar... İstanbul' da mutlu semt Bu semtte heyecanlar Sır olmuş nice canlar Ölmemişler, yaşarlar... Sevda bahçesi, yok dert Bu yer Karaca Ahmet Dünya kahrı bin zahmet Biter birden, şaşarlar... İndikce gökten rahmet Şendir Karaca Ahmet Ruha ferahlık verir Burda dostu ziyaret... İstanbul' da serviler Ölmeye can atarlar Ölümü sevdi onlar Çünkü burda yaşarlar... ' 16 mart 1970 tarihinde vefat eden dedemin anısına' İbrahim Ethem Bingül http://www.antoloji.com/karaca-ahmet-siiri/


16. Ahmet Turan - Fani Dünya

 • Duration: 294
 • Channel: music
Ahmet Turan - Fani Dünya

Şarkı Adı: Fani Dünya Albüm: Muhammed'in Torunları Yorumcu: Ahmet Turan Yapım: Berekat Yayınevi http://www.berekatyayinevi.com/


17. ahmet karaca( yunuslar dizi dizi)

 • Duration: 179
 • Channel: music

18. Ahmet Karaca - Mevla'ya Doğru

 • Duration: 267
 • Channel: music
Ahmet Karaca - Mevla'ya Doğru

Albüm: Mevla'ya Doğru Yorumcu: Ahmet Karaca Söz: Ramazan Toprak Beste: Ramazan Toprak Yapım: Berekat Yayınevi http://www.berekatyayinevi.com/


19. Ahmet Karaca - COVER

 • Duration: 277
 • Channel: music

20. Ahmet Karaca - Bir Allah

 • Duration: 237
 • Channel: music
Ahmet Karaca - Bir Allah

Albüm: Mevla'ya Doğru Yorumcu: Ahmet Karaca Söz: Ramazan Toprak Beste: Ramazan Toprak Yapım: Berekat Yayınevi http://www.berekatyayinevi.com/