Search your favorite song for free


2. Dostum Dostum PİYANO RESİTAL Genç Piyanist Bin Cefalar Yöre Sivas Bağlama saz Yanık Arkadaş Aşık Mahsuni Şerif Pir Sultan ABDAL Dostu Dost Şiir Gen Beyza Genç Solist Sahne Özel Güzel Piyano Piyanistleri Kaynağı Kaynak Mahlası Mahla Sivas Yıldızeli TRT kor

 • Duration: 325
 • Channel: music
Dostum Dostum PİYANO RESİTAL Genç Piyanist Bin Cefalar Yöre Sivas Bağlama saz Yanık Arkadaş Aşık Mahsuni Şerif Pir Sultan ABDAL Dostu Dost Şiir Gen Beyza Genç Solist Sahne Özel Güzel Piyano Piyanistleri Kaynağı Kaynak Mahlası Mahla Sivas Yıldızeli TRT kor

Türküleri Piyano Sesleri ile Dinlediniz mi? Çok Sesli Form ile Türküler. Genç Piyanist Güneş Yakartepe " Dostum Dostum Pir Sultan ABDAL " Türküsünü Piyano çaldı ve Söyledi. Genç Solist Ezgi Beyza Öztürk Vokalde Ona Eşlik Etti. Çok sevilen Eserleri Piyano ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Yorumlarınızı bekliyorum. Dostum Dostum (Bin Cefalar) 1 Bin cefalar etsen almam üstüme (Oy) Gayet şirin geldi dillerin dostum (Oy) Varıp yad ellere meyil verirsen (Oy) Gış ola bağlana yolların dostum (Oy) Dostum dostum dostum gelsene canım (Oy) İlahi olmaya yardan ayıran (Oy) Bahçede bülbüller ötüyor uyan (Oy) Kula gölge ise Allah’a ayan (Oy) Senden ayrılalı gülmedim dostum (Oy) Dostum dostum dostum gelsene canım (Oy) Pir Sultan Abdal’ım gülüm dermişler (Oy) Bu şirin canıma nasıl kıymışlar (Oy) İster isem dünya malın vermişler (Oy) Sensiz dünya malı n'ederim dostum (Oy) Dostum dostum dostum gelsene canım (Oy) Ali Sultan Yıldızeli BİN CEFALAR ETSEN ALMAM ÜSTÜME Repertuar No: 1442 Ezgi Adı: BİN CEFALAR ETSEN ALMAM ÜSTÜME Yöresi: SİVAS/Yıldızeli Kaynak Kişisi: Ali Sultan Derleyen: TRT İstanbul Rad.THM Md. Notaya Alan: Mehmet Özbek NOTA: Bölüm 1Aslı beş dörtlük olan sözler TRT Repertuarında bu haliyle yer almaktadır. TRT İstanbul Radyosu THM Müdürlüğü tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1442 00 72 Aşık Mahsuni Şerif Dostum Dostum Pir Sultan ABDAL Dostu Dost Şiir Gen Beyza Genç Solist Sahne Özel Güzel Piyano Piyanistleri Yöre Kaynağı Kaynak Mahlası Mahla Coğrafi konum 1400 m rakımıyla, İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek ilçelerinden biri olarak bilinen Yıldızeli, 2645 km2'lik yüzölçümüne sahiptir. Yıldızeli Sivas il merkezine 47 km uzaklıkta olup Sivas-Ankara ve Sivas-Tokat yolu üzerinde yer almaktadır. Aynı zamanda ilçede, Sivas-Samsun demiryolu ulaşım ağı da mevcuttur. Yüzey Şekilleri İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer alan Yıldızeli, yüksek ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kuzeyi ve doğusu dağlıktır. Güneye doğru dağların alçalmasıyla geniş ve hafif engebeli araziler oluşmaktadır. Kuzeyi, doğusu ve orta kesimleri akarsularla yarılarak derin vadilerle parçalanmıştır. Topraklarının çoğu, 3. zamana (tersier) ait rüsubi (tortul) arazilerdir. Bu zamanda meydana gelmiş organik kalker, kil, marn, gre, kum, mermer gibi çeşitli yapıyı arazide bulmak mümkündür. İlçenin ve Direkli Nahiyesi'nin bazı kısımlarındaki topraklar Miyosen tabakalarından oluşmuştur. İlçenin batı kesimlerinde rakımın düşük olması nedeniyle bitki örtüsü zengin ve tarıma elverişli araziler de fazladır. Yıldızeli yerleşim itibariyle Çal Dağı'nın kuzeye bakan eteklerinde yer almaktadır. Dağları ve ovaları Yıldızeli güneyde Çal Dağı, kuzeybatıda Çamlıbel dağları ile çevrilidir. İlçenin kuzeydoğusunda bulunan ve sönmüş volkanik dağı olan Yıldız Dağı, 2537 m yükseklikle önemli yükseltilerindendir. İlçenin diğer yükseltilerini Tura, Gürcü ve Akdağlar oluşturmaktadır. Yıldızeli (Bedehdun) Ovası, Yıldızeli Çayı vadisinin genişleyen tabanında ve Sivas-Tokat karayolunun iki yanında uzanan bu ova pek geniş değildir. Ovanın ortasından geçen Yıldızeli Çayı'nın suları yazın azalır. Bu nedenle Yıldızeli Çayı'ndan, sulamada pek fazla yararlanılamaz. Bir ovadan çok, yüksek bir düzlük durumundaki bu tarım alanın sulanabilen yerlerinde şeker pancarı, ayçiçeği, patates gibi ürünler yetiştirilirken sulanamayan yerlerinde ise tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. Akarsu ve göletleri İlçe topraklarından kaynağını alan sular, Kızılırmak ve Yeşilırmak aracılığıyla Karadeniz'e ulaşır. Yıldızeli Çayı (eski adı Kalın Irmağı) ile Yıldız Dağı'nın yamaçlarından doğan Yıldız Çayı (eski adı Cebirırmak), güneyde doğal sınır oluşturan Kızılırmak'a katılan başlıca akarsulardır. Orta ve batı kesimlerinden kaynaklanan dereler, ilçe sınırları dışında Yeşilırmak'ın kollarından Çekerek Çayı'na katılır. Han ve Kümbet Deresi, ilçenin diğer önemli akarsularını oluşturur. İlçenin 15 adet sulama göleti bulunmaktadır. Bunlar; Sarıçal, Tat, Altınoluk, Kerimümin, Karacaören, Çağlar(Kurt Boğazı), Aşağı Çakmak, Ilıca, Avcıpınar, Kaman, Küçükhöyük (Etyemez), Kıldır, Aslandoğmuş, Demirözü ve Yusufoğlan'dır. İklimi Karasal iklim karakterine sahip olan Yıldızeli'nde, yağışlar sonbahar, kış ve ilkbahar aylarına rastlamaktadır. Yaz mevsimi kısa süreli olup, kışları sert ve soğuktur. Kışları sıcaklığın çok düşük olması nedeniyle kar bazen aylarca kalkmaz. Dostum Dostum PİYANO RESİTAL Genç Piyanist Bin Cefalar Yöre Sivas Bağlama saz Yanık Arkdaş Aşık Mahsuni Şerif Pir Sultan ABDAL Dostu Dost Şiir Gen Beyza Genç Solist Sahne Özel Güzel Piyano Piyanistleri Kaynağı Kaynak Mahlası Mahla Sivas Yıldızeli TRT İstanbul Bin Cefa Etse Alma Üstü Oy Gayet Şirin Geldi Diller Varıp Yadellere Meyil Verirsen Oyu kış Ola Bağlan Yolları ilahi Yar Ayıran Oy Bahçe Bülbül Ötüyor Uyar Oy Kula Gölge İse Allah’a Ayan Senden Ayrılalı Gülme Gülüm Dermişler Şirin Canıma Nasıl Kıymış ister İsem Dünya Malın ermiş Sensiz Dünya Malı Neyle


3. ÂŞIK MAHSUNİ ŞERİF (1940- 17 MAYIS 2002) DOSTUM DOSTUM...

 • Duration: 285
 • Channel: music
ÂŞIK MAHSUNİ ŞERİF (1940- 17 MAYIS 2002) DOSTUM DOSTUM...

"...Öldüğümde, Hacıbektaş`a pîrimin irşat ettiği topraklara gömün beni, mezarımın bulunduğu topraklara bostan ekin, gelen geçen yolcu bu bostanlardan yesin..." Mahsuni Şerif, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin yakınındaki Çilehane' de yatıyor...5. Mahsuni Serif - Dostum Dostum

 • Duration: 286
 • Channel: music

6. TÜRK HALK MÜZİĞİ SEVERLER.. GÖNÜL ERGÜN'DEN DOSTUM DOSTUM

 • Duration: 300
 • Channel: music
TÜRK HALK MÜZİĞİ SEVERLER.. GÖNÜL ERGÜN'DEN DOSTUM DOSTUM

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN GÜÇLÜ YORUMCULARINDAN


7. Kış ola bağlana yolların dostum dostum

 • Duration: 199
 • Channel: music
Kış ola bağlana yolların dostum dostum

Daha fazla video için http://www.battalgazi.net/2014/02/14/kis-ola-baglana-yollarin/


8. Selda Bağcan - Dostum Dostum

 • Duration: 240
 • Channel: music
Selda Bağcan - Dostum Dostum

Selda Bağcan - Dostum Dostum


9. Volkan Konak - Dostum Dostum

 • Duration: 187
 • Channel: music
Volkan Konak - Dostum Dostum

bayram pekdemir


10. @ HAZAL @ ZARA DOSTUM DOSTUM

 • Duration: 298
 • Channel: music
@ HAZAL @ ZARA DOSTUM DOSTUM

Dostum, erkekçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevipte yanmaktan korkanın, masal anlatmaktır bütün işi..


11. HULUSİ KARADAŞ - DOSTUM DOSTUM

 • Duration: 299
 • Channel: music
HULUSİ KARADAŞ - DOSTUM DOSTUM

Sevip ayrılanlar için,dostum


12. Ahmet Kaya öyle bir yerdeyimki dostum dostum güzel dostum Serbülent Öztürk yapımı

 • Duration: 282
 • Channel: music
Ahmet Kaya öyle bir yerdeyimki dostum dostum güzel dostum Serbülent Öztürk yapımı

Ahmet Kaya öyle bir yerdeyimki dostum dostum güzel dostum babam ve oglum filminden Serbülent Öztürk yapımı


13. Ali Sultan - Dostum Dostum

 • Duration: 377
 • Channel: music
Ali Sultan - Dostum Dostum

Unutulmayan Türküler (2004) - ARDA İNŞ. TAAHH.


14. IBRAHIM TATLISES USTA Gel otur yanıma, derdimi dinle, Canım dediklerim, yordular Ustam, Göz yaşin kaldıysa, ağla benimle, Dostum bildiklerim, vurdu be Ustam. Göz yaşin kaldıysa, ağla benimle, Dostum bildiklerim, vurdu be Ustam. Kimseler hali

 • Duration: 283
 • Channel: music
IBRAHIM TATLISES USTA Gel otur yanıma, derdimi dinle, Canım dediklerim, yordular Ustam, Göz yaşin kaldıysa, ağla benimle, Dostum bildiklerim, vurdu be Ustam. Göz yaşin kaldıysa, ağla benimle, Dostum bildiklerim, vurdu be Ustam. Kimseler hali

Gel otur yanıma, derdimi dinle, Canım dediklerim, yordular Ustam, Göz yaşin kaldıysa, ağla benimle, Dostum bildiklerim, vurdu be Ustam.(Ş.İ.)Yani;ღ♥ღღ UNUTULAN ADAM ღ♥ღღ


15. Ahmet Kaya & Selda Bağcan - Dostum Dostum ( Karadayı )

 • Duration: 330
 • Channel: music
Ahmet Kaya & Selda Bağcan - Dostum Dostum ( Karadayı )

Öyle bir yerdeyim ki , ne karanfil ne kurba var Öyle bir yerdeyim ki , öyle bir yerdeyim ki Bir yanım mavi yosun , dalgalanır sularda Bir yanım mavi yosun , dalgalanır sularda Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar bahçe Öyle bir yerdeyim ki , bir yanım çığlık çığlıkğa Öyle bir yerdeyim ki , öyle bir yerdeyim ki Anam gider allah allah , kızım düşmüş sokağa Babam gider allah allah , oğul düşmüş sokağa Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar bahçe


16. DOSTUM DOSTUM

 • Duration: 300
 • Channel: music
DOSTUM DOSTUM

GÖNÜL ERGÜN'DEN MÜHTEŞEM CANLI PERFORMANS SİZ MÜZİK SEVERLER İÇİN!.......18. TÜRKÜ SEVERLER ... GÖNÜL ERGÜN'DEN DOSTUM DOSTUM

 • Duration: 300
 • Channel: music
TÜRKÜ SEVERLER ... GÖNÜL ERGÜN'DEN DOSTUM DOSTUM

KANAL T 'DEN CANLI YAYIN GÖNÜL ERGÜN'DEN DOSTOM DOSTUM'U DİNLEYİNİZ....


19. Dj İbrahim Çelik-Zara dostum dostum Www.Sesliloft.com

 • Duration: 245
 • Channel: music
Dj İbrahim Çelik-Zara dostum dostum Www.Sesliloft.com

Www.Sesliloft.Com gerçek sohbet kalitesi işde burda. Dj ibrahim çelik Süper remix ile ZARA zor Dostum parçası. müthiş bu güzel parçayı dinlemekten zevk alacaksınız. www.sesliloft.com sesliloft.com sesliloft www.sesliloft sesliloft.com BY-NEON


20. DOSTUM DOSTUM TV PROGRAMI GÖNÜL ERGÜN'DEN

 • Duration: 300
 • Channel: music
DOSTUM DOSTUM TV PROGRAMI GÖNÜL ERGÜN'DEN

AKEME SANAT VE MÜZİK MERKEZİ TÜM SANATÇILARINI VE SANATÇI ADAYLARINI DESTEKLEMEKTEDİR.