Search your favorite song for free

1. video-2010-03-14-19-36-45

 • Duration: 51
 • Channel: travel
video-2010-03-14-19-36-45

video-2010-03-14-19-36-45http://sellshirt.com Visit and get free shirt or hoodie. Choose from thousands of tees and hoodies with cheapest price here. SellShirt has a large selection of shirt styles. Satisfaction guaranteed.http://sellshirt.com Visit and get free shirt or hoodie. Choose from thousands of tees and hoodies with cheapest price here. SellShirt has a large selection of shirt styles. Satisfaction guaranteed.http://sellshirt.com Visit and get free shirt or hoodie. Choose from thousands of tees and hoodies with cheapest price here. SellShirt has a large selection of shirt styles. Satisfaction guaranteed.http://sellshirt.com Visit and get free shirt or hoodie. Choose from thousands of tees and hoodies with cheapest price here. SellShirt has a large selection of shirt styles. Satisfaction guaranteed.http://sellshirt.com Visit and get free shirt or hoodie. Choose from thousands of tees and hoodies with cheapest price here. SellShirt has a large selection of shirt styles. Satisfaction guaranteed.


2. 2010-01-14 19-45-03.152.wmv

 • Duration: 112
 • Channel: news
2010-01-14 19-45-03.152.wmv

2010-01-14 19-45-03.152.wmv4. Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Tập 11 FULL Vietsub Phụ Đề Việt Oh My Emperor (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy

 • Duration: 1549
 • Channel: shortfilms
Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Tập 11 FULL Vietsub Phụ Đề Việt Oh My Emperor (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy Tập 1 http://dai.ly/x6iens4 Tập 2 http://dai.ly/x6iensu Tập 3 http://dai.ly/x6ients Tập 4 http://dai.ly/x6ienuk Tập 5 http://dai.ly/x6ienva Tập 6 http://dai.ly/x6ienwf Tập 7 http://dai.ly/x6ienyj Tập 8 http://dai.ly/x6ienz8 Tập 9 http://dai.ly/x6ieo00 Tập 10 http://dai.ly/x6ieo0z Tập 11 http://dai.ly/x6ieo3u Tập 12 http://dai.ly/x6ieo4j Tập 13 http://dai.ly/x6irpez Tập 14 http://dai.ly/x6irph9 Tập 15 http://dai.ly/x6irptk Tập 16 http://dai.ly/x6irpuu Tập 17 http://dai.ly/x6irq1d Tập 18 http://dai.ly/x6irqar Tập 19 http://dai.ly/x6j6vu3 Tập 20 http://dai.ly/x6j6vux Tập 21 END http://dai.ly/x6j6vwt (Phần 2): Tập 22 http://dai.ly/x6k5xmt Tập 23 http://dai.ly/x6k5xon Tập 24 http://dai.ly/x6k5xqs Tập 25 http://dai.ly/x6k5xs6 Tập 26 http://dai.ly/x6k5xud Tập 27 http://dai.ly/x6k5y5i Tập 28 http://dai.ly/x6k60ep Tập 29 http://dai.ly/x6k60fu Tập 30 http://dai.ly/x6k60h0 Tập 31 http://dai.ly/x6k60i4 Tập 32 http://dai.ly/x6k611t Tập 33 http://dai.ly/x6k7f55 Tập 34 http://dai.ly/x6ktqv0 Tập 35 http://dai.ly/x6ktqyi Tập 36 http://dai.ly/x6ktr2j Tập 37 http://dai.ly/x6ktryr Tập 38 http://dai.ly/x6kts0i Tập 39 http://dai.ly/x6kts40 Tập 40 http://dai.ly/x6l7ib2 Tập 41 http://dai.ly/x6l7is4 Tập 42 END http://dai.ly/x6l7izi Bản Thuyết Minh: Tập 1 http://dai.ly/x6jws64 Tập 2 http://dai.ly/x6jws85 Tập 3 http://dai.ly/x6jws9h Tập 4 http://dai.ly/x6jwsaz Tập 5 http://dai.ly/x6jwsbx Tập 6 http://dai.ly/x6jwsow Tập 7 http://dai.ly/x6jwsqe Tập 8 http://dai.ly/x6jwssa Tập 9 http://dai.ly/x6jwstt Tập 10 http://dai.ly/x6jwsur Tập 11 http://dai.ly/x6jwt5h Tập 12 http://dai.ly/x6jwt6o Tập 13 http://dai.ly/x6jwt86 Tập 14 http://dai.ly/x6jwt92 Tập 15 http://dai.ly/x6jwta1 Tập 16 http://dai.ly/x6jwtz2 Tập 17 http://dai.ly/x6jwu0l Tập 18 http://dai.ly/x6jwu1j Tập 19 http://dai.ly/x6jwu36 Tập 20 http://dai.ly/x6jwu56 Tập 21 END http://dai.ly/x6jwuhp


5. Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Tập 6 FULL Vietsub Phụ Đề Việt Oh My Emperor (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy

 • Duration: 1533
 • Channel: shortfilms
Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Tập 6 FULL Vietsub Phụ Đề Việt Oh My Emperor (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy Tập 1 http://dai.ly/x6iens4 Tập 2 http://dai.ly/x6iensu Tập 3 http://dai.ly/x6ients Tập 4 http://dai.ly/x6ienuk Tập 5 http://dai.ly/x6ienva Tập 6 http://dai.ly/x6ienwf Tập 7 http://dai.ly/x6ienyj Tập 8 http://dai.ly/x6ienz8 Tập 9 http://dai.ly/x6ieo00 Tập 10 http://dai.ly/x6ieo0z Tập 11 http://dai.ly/x6ieo3u Tập 12 http://dai.ly/x6ieo4j Tập 13 http://dai.ly/x6irpez Tập 14 http://dai.ly/x6irph9 Tập 15 http://dai.ly/x6irptk Tập 16 http://dai.ly/x6irpuu Tập 17 http://dai.ly/x6irq1d Tập 18 http://dai.ly/x6irqar Tập 19 http://dai.ly/x6j6vu3 Tập 20 http://dai.ly/x6j6vux Tập 21 END http://dai.ly/x6j6vwt (Phần 2): Tập 22 http://dai.ly/x6k5xmt Tập 23 http://dai.ly/x6k5xon Tập 24 http://dai.ly/x6k5xqs Tập 25 http://dai.ly/x6k5xs6 Tập 26 http://dai.ly/x6k5xud Tập 27 http://dai.ly/x6k5y5i Tập 28 http://dai.ly/x6k60ep Tập 29 http://dai.ly/x6k60fu Tập 30 http://dai.ly/x6k60h0 Tập 31 http://dai.ly/x6k60i4 Tập 32 http://dai.ly/x6k611t Tập 33 http://dai.ly/x6k7f55 Tập 34 http://dai.ly/x6ktqv0 Tập 35 http://dai.ly/x6ktqyi Tập 36 http://dai.ly/x6ktr2j Tập 37 http://dai.ly/x6ktryr Tập 38 http://dai.ly/x6kts0i Tập 39 http://dai.ly/x6kts40 Tập 40 http://dai.ly/x6l7ib2 Tập 41 http://dai.ly/x6l7is4 Tập 42 END http://dai.ly/x6l7izi Bản Thuyết Minh: Tập 1 http://dai.ly/x6jws64 Tập 2 http://dai.ly/x6jws85 Tập 3 http://dai.ly/x6jws9h Tập 4 http://dai.ly/x6jwsaz Tập 5 http://dai.ly/x6jwsbx Tập 6 http://dai.ly/x6jwsow Tập 7 http://dai.ly/x6jwsqe Tập 8 http://dai.ly/x6jwssa Tập 9 http://dai.ly/x6jwstt Tập 10 http://dai.ly/x6jwsur Tập 11 http://dai.ly/x6jwt5h Tập 12 http://dai.ly/x6jwt6o Tập 13 http://dai.ly/x6jwt86 Tập 14 http://dai.ly/x6jwt92 Tập 15 http://dai.ly/x6jwta1 Tập 16 http://dai.ly/x6jwtz2 Tập 17 http://dai.ly/x6jwu0l Tập 18 http://dai.ly/x6jwu1j Tập 19 http://dai.ly/x6jwu36 Tập 20 http://dai.ly/x6jwu56 Tập 21 END http://dai.ly/x6jwuhp


6. rFactor 2010-03-14 10-49-36-28

 • Duration: 25
 • Channel: tech
rFactor 2010-03-14 10-49-36-28

rFactor 2010-03-14 10-49-36-28Need new shirts ? http://ahshirts.com


7. Pan Ta Gaan Ruk Xem Phim Đùa Yêu Tập 2-1 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Thái Lan Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước | Mookda Narinrak, Bank Artit Tangwiboonpanit

 • Duration: 2668
 • Channel: shortfilms
Pan Ta Gaan Ruk Xem Phim Đùa Yêu Tập 2-1 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Thái Lan Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước | Mookda Narinrak, Bank Artit Tangwiboonpanit

พันธกานต์รัก Xem Phim Đùa Yêu Tập FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Thái Lan Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước | Mookda Narinrak, Bank Artit Tangwiboonpanit Tập 1-1 http://dai.ly/x6izxy1 Tập 1-2 http://dai.ly/x6izy1k Tập 2-1 http://dai.ly/x6izy57 Tập 2-2 http://dai.ly/x6izy6o Tập 3 http://dai.ly/x6j9qvg Tập 4 http://dai.ly/x6j9r37 Tập 5-1 http://dai.ly/x6jysgg Tập 5-2 http://dai.ly/x6jysib Tập 6-1 http://dai.ly/x6k0697 Tập 6-2 http://dai.ly/x6k06ao Tập 7-1 http://dai.ly/x6khu79 Tập 7-2 http://dai.ly/x6khu8y Tập 8-1 http://dai.ly/x6kkpak Tập 8-2 http://dai.ly/x6kkpbj Tập 9-1 http://dai.ly/x6kyh2p Tập 9-2 http://dai.ly/x6kyew5 Tập 10-1 http://dai.ly/x6kyhao Tập 10-2 http://dai.ly/x6kyhbo Tập 11-1 http://www.dailymotion.com/video/x6lo8xa Tập 11-2 http://www.dailymotion.com/video/x6lo8yp Tập 12-1 http://www.dailymotion.com/video/x6lo9im Tập 12-2 http://dai.ly/x6lo96s Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Diễn viên: Mookda Narinrak, Bank Artit Tangwiboonpanit Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước Quốc gia: Thái Lan Thời lượng: 90 phút / tập Năm xuất bản: 2018 Pantagan, chàng hiso đẹp trai thần thánh, chủ nhân danh hiệu “Soái ca đổ đứ đừ” bởi vì anh bước đến nơi nào nơi đấy đổ rạp hết. Thế nhưng tính cách lại hoàn toàn bất đồng với vẻ ngoài khiến cho chẳng ai có thể chịu nổi ngay đến cả bố ruột. Thế nhưng người như Pantagan vốn dĩ có để ai vào mắt bao giờ. Khi mà bố ruột quyết định đi bước nữa để có thể tìm được hạnh phúc mới, anh đột nhiên trở thành kẻ thừa thãi trong gia đình và bị đẩy vào một trường nội trú từ khi còn nhỏ. Ngày trở về anh quyết định phá hủy hạnh phúc của gia đình bố nên theo đuổi con gái của mẹ kế, Prapai. Nhưng với tính cách tự phụ, ngang bướng, luôn chống đối lại anh ấy của cô nàng lại vô tình cảm hóa được anh và khiến trái tim anh đập lỗi nhịp tự lúc nào.


8. Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Tập 1 FULL Vietsub Phụ Đề Việt Oh My Emperor (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy

 • Duration: 1502
 • Channel: shortfilms
Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Tập 1 FULL Vietsub Phụ Đề Việt Oh My Emperor (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy Tập 1 http://dai.ly/x6iens4 Tập 2 http://dai.ly/x6iensu Tập 3 http://dai.ly/x6ients Tập 4 http://dai.ly/x6ienuk Tập 5 http://dai.ly/x6ienva Tập 6 http://dai.ly/x6ienwf Tập 7 http://dai.ly/x6ienyj Tập 8 http://dai.ly/x6ienz8 Tập 9 http://dai.ly/x6ieo00 Tập 10 http://dai.ly/x6ieo0z Tập 11 http://dai.ly/x6ieo3u Tập 12 http://dai.ly/x6ieo4j Tập 13 http://dai.ly/x6irpez Tập 14 http://dai.ly/x6irph9 Tập 15 http://dai.ly/x6irptk Tập 16 http://dai.ly/x6irpuu Tập 17 http://dai.ly/x6irq1d Tập 18 http://dai.ly/x6irqar Tập 19 http://dai.ly/x6j6vu3 Tập 20 http://dai.ly/x6j6vux Tập 21 END http://dai.ly/x6j6vwt (Phần 2): Tập 22 http://dai.ly/x6k5xmt Tập 23 http://dai.ly/x6k5xon Tập 24 http://dai.ly/x6k5xqs Tập 25 http://dai.ly/x6k5xs6 Tập 26 http://dai.ly/x6k5xud Tập 27 http://dai.ly/x6k5y5i Tập 28 http://dai.ly/x6k60ep Tập 29 http://dai.ly/x6k60fu Tập 30 http://dai.ly/x6k60h0 Tập 31 http://dai.ly/x6k60i4 Tập 32 http://dai.ly/x6k611t Tập 33 http://dai.ly/x6k7f55 Tập 34 http://dai.ly/x6ktqv0 Tập 35 http://dai.ly/x6ktqyi Tập 36 http://dai.ly/x6ktr2j Tập 37 http://dai.ly/x6ktryr Tập 38 http://dai.ly/x6kts0i Tập 39 http://dai.ly/x6kts40 Tập 40 http://dai.ly/x6l7ib2 Tập 41 http://dai.ly/x6l7is4 Tập 42 END http://dai.ly/x6l7izi Bản Thuyết Minh: Tập 1 http://dai.ly/x6jws64 Tập 2 http://dai.ly/x6jws85 Tập 3 http://dai.ly/x6jws9h Tập 4 http://dai.ly/x6jwsaz Tập 5 http://dai.ly/x6jwsbx Tập 6 http://dai.ly/x6jwsow Tập 7 http://dai.ly/x6jwsqe Tập 8 http://dai.ly/x6jwssa Tập 9 http://dai.ly/x6jwstt Tập 10 http://dai.ly/x6jwsur Tập 11 http://dai.ly/x6jwt5h Tập 12 http://dai.ly/x6jwt6o Tập 13 http://dai.ly/x6jwt86 Tập 14 http://dai.ly/x6jwt92 Tập 15 http://dai.ly/x6jwta1 Tập 16 http://dai.ly/x6jwtz2 Tập 17 http://dai.ly/x6jwu0l Tập 18 http://dai.ly/x6jwu1j Tập 19 http://dai.ly/x6jwu36 Tập 20 http://dai.ly/x6jwu56 Tập 21 END http://dai.ly/x6jwuhp


9. Oh My Emperor Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Tập 17 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy

 • Duration: 1469
 • Channel: shortfilms
Oh My Emperor Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Tập 17 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy

Oh My Emperor Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy Tập 1 http://dai.ly/x6iens4 Tập 2 http://dai.ly/x6iensu Tập 3 http://dai.ly/x6ients Tập 4 http://dai.ly/x6ienuk Tập 5 http://dai.ly/x6ienva Tập 6 http://dai.ly/x6ienwf Tập 7 http://dai.ly/x6ienyj Tập 8 http://dai.ly/x6ienz8 Tập 9 http://dai.ly/x6ieo00 Tập 10 http://dai.ly/x6ieo0z Tập 11 http://dai.ly/x6ieo3u Tập 12 http://dai.ly/x6ieo4j Tập 13 http://dai.ly/x6irpez Tập 14 http://dai.ly/x6irph9 Tập 15 http://dai.ly/x6irptk Tập 16 http://dai.ly/x6irpuu Tập 17 http://dai.ly/x6irq1d Tập 18 http://dai.ly/x6irqar Tập 19 http://dai.ly/x6j6vu3 Tập 20 http://dai.ly/x6j6vux Tập 21 END http://dai.ly/x6j6vwt Bản Thuyết Minh: Tập 1 http://dai.ly/x6jws64 Tập 2 http://dai.ly/x6jws85 Tập 3 http://dai.ly/x6jws9h Tập 4 http://dai.ly/x6jwsaz Tập 5 http://dai.ly/x6jwsbx Tập 6 http://dai.ly/x6jwsow Tập 7 http://dai.ly/x6jwsqe Tập 8 http://dai.ly/x6jwssa Tập 9 http://dai.ly/x6jwstt Tập 10 http://dai.ly/x6jwsur Tập 11 http://dai.ly/x6jwt5h Tập 12 http://dai.ly/x6jwt6o Tập 13 http://dai.ly/x6jwt86 Tập 14 http://dai.ly/x6jwt92 Tập 15 http://dai.ly/x6jwta1 Tập 16 http://dai.ly/x6jwtz2 Tập 17 http://dai.ly/x6jwu0l Tập 18 http://dai.ly/x6jwu1j Tập 19 http://dai.ly/x6jwu36 Tập 20 http://dai.ly/x6jwu56 Tập 21 END http://dai.ly/x6jwuhp Đạo diễn: Cao Bác Diễn viên: Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy, Yên Hủ Gia, Triệu Lộ Tư, Tạ Lâm Đồng, Tống Nam Tích Thể loại: Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước Quốc gia: Trung Quốc Thời lượng: 25 phút / tập Năm xuất bản: 2018 Trong phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta (Hoàng Thượng Này Ta Chấm Rồi), từ thế kỉ 21, cô gái Lạc Phỉ Phỉ nhân duyên đen đủi, vô tình xuyên không tới một đất nước xa xôi thần bí – Hoàng Đạo quốc. Ở Hoàng Đạo quốc, qua một ngàn năm sẽ thực hiện chế độ thay đổi hoàng đế luân phiên, sắp tới chính là Bắc Đường Dịch, tinh chủ cung Ma Kết kế nhiệm, mà đồng thời trong Bắc Đường gia tộc, Bắc Đường Đường, tinh chủ cung Song Ngư và Bắc Đường Mặc Nhiễm, tinh chủ cung Bảo Bình, đột nhiên danh tiếng nổi bật không ai sánh bằng. Bởi vì Lạc Phỉ Phỉ xuyên đến, thế trận hiện đang cân bằng đột ngột bị phá vỡ, vận mệnh an bài cho Lạc Phỉ Phỉ trở thành nữ chính xuyên không thảm nhất lịch sử, càng thần kì hơn là một người yếu như gà lại trở thành đại boss của phe phản diện. Nàng quỷ Lạc Phỉ Phỉ liên tiếp chung đụng với 12 tinh chủ tính cách khác biệt, chuyện cười chồng chất, trở thành oan gia vui vẻ của hoàng thượng, nghé con mới sinh không sợ hổ, nàng lời nói dõng dạc: Hoàng đế này, ta muốn!


10. video-2010-03-14-23-36-48

 • Duration: 46
 • Channel: fun
video-2010-03-14-23-36-48

video-2010-03-14-23-36-48Need new shirts, get it at http://ahshirts.com


11. Here to Heart Xem Phim Huyền Của Ôn Noãn Tập 2 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) Phim Bộ Trung Quốc | Tâm Lý - Tình Cảm | Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu

 • Duration: 3572
 • Channel: shortfilms
Here to Heart Xem Phim Huyền Của Ôn Noãn Tập 2 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) Phim Bộ Trung Quốc | Tâm Lý - Tình Cảm | Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu

Here to Heart Xem Phim Huyền Của Ôn Noãn Tập FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) Phim Bộ Trung Quốc | Tâm Lý - Tình Cảm | Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu Tập 1 http://www.dailymotion.com/video/x6jym2n Tập 2 http://www.dailymotion.com/video/x6jym9i Tập 3 http://www.dailymotion.com/video/x6jymb9 Tập 4 http://www.dailymotion.com/video/x6jymc9 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 http://dai.ly/x6jlg5z Tập 28 http://dai.ly/x6jlg6s Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 http://dai.ly/x6jwkiw Tập 35 http://www.dailymotion.com/video/x6jyllg Tập 36 http://www.dailymotion.com/video/x6jylqr Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40 Tập 41 Tập 42 Tập 43 Đạo diễn: Vương Tử Minh, Hoàng Thiên Nhân Diễn viên: Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm Quốc gia: Trung Quốc Thời lượng: 45 phút / tập Năm xuất bản: 2018 Bộ phim Huyền Của Ôn Noãn xoay quanh mối tình giữa Tổng giám đốc một tập đoàn công nghệ lớn - Chiếm Nam Huyền cùng bạn gái cũ Ôn Noãn. Tình cảm giữa hai người đã chớm nở từ khi họ còn rất trẻ. Thế nhưng sau đó, Ôn Noãn lại đơn phương chia tay Chiếm Nam Huyền khi nhận ra chị gái có tình cảm với anh. Một thời gian sau đó, vì những biến cố đau thương cùng hiểu lầm, Ôn Noãn ra nước ngoài cùng Chu Lâm Lộ (Kinh Siêu) - người yêu đơn phương cô. Còn Chiếm Nam Huyền ở lại gây dựng sự nghiệp cũng như có tin đồn tình cảm với Nhất Tâm (Trương Gia Nghê). Mối duyên giữa Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền được nối lại khi Ôn Noãn về nước và trở thành thư ký đặc biệt cho anh...


12. Oh My Emperor Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Tập 18 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy

 • Duration: 1532
 • Channel: shortfilms
Oh My Emperor Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Tập 18 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy

Oh My Emperor Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy Tập 1 http://dai.ly/x6iens4 Tập 2 http://dai.ly/x6iensu Tập 3 http://dai.ly/x6ients Tập 4 http://dai.ly/x6ienuk Tập 5 http://dai.ly/x6ienva Tập 6 http://dai.ly/x6ienwf Tập 7 http://dai.ly/x6ienyj Tập 8 http://dai.ly/x6ienz8 Tập 9 http://dai.ly/x6ieo00 Tập 10 http://dai.ly/x6ieo0z Tập 11 http://dai.ly/x6ieo3u Tập 12 http://dai.ly/x6ieo4j Tập 13 http://dai.ly/x6irpez Tập 14 http://dai.ly/x6irph9 Tập 15 http://dai.ly/x6irptk Tập 16 http://dai.ly/x6irpuu Tập 17 http://dai.ly/x6irq1d Tập 18 http://dai.ly/x6irqar Tập 19 http://dai.ly/x6j6vu3 Tập 20 http://dai.ly/x6j6vux Tập 21 END http://dai.ly/x6j6vwt Bản Thuyết Minh: Tập 1 http://dai.ly/x6jws64 Tập 2 http://dai.ly/x6jws85 Tập 3 http://dai.ly/x6jws9h Tập 4 http://dai.ly/x6jwsaz Tập 5 http://dai.ly/x6jwsbx Tập 6 http://dai.ly/x6jwsow Tập 7 http://dai.ly/x6jwsqe Tập 8 http://dai.ly/x6jwssa Tập 9 http://dai.ly/x6jwstt Tập 10 http://dai.ly/x6jwsur Tập 11 http://dai.ly/x6jwt5h Tập 12 http://dai.ly/x6jwt6o Tập 13 http://dai.ly/x6jwt86 Tập 14 http://dai.ly/x6jwt92 Tập 15 http://dai.ly/x6jwta1 Tập 16 http://dai.ly/x6jwtz2 Tập 17 http://dai.ly/x6jwu0l Tập 18 http://dai.ly/x6jwu1j Tập 19 http://dai.ly/x6jwu36 Tập 20 http://dai.ly/x6jwu56 Tập 21 END http://dai.ly/x6jwuhp Đạo diễn: Cao Bác Diễn viên: Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy, Yên Hủ Gia, Triệu Lộ Tư, Tạ Lâm Đồng, Tống Nam Tích Thể loại: Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước Quốc gia: Trung Quốc Thời lượng: 25 phút / tập Năm xuất bản: 2018 Trong phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta (Hoàng Thượng Này Ta Chấm Rồi), từ thế kỉ 21, cô gái Lạc Phỉ Phỉ nhân duyên đen đủi, vô tình xuyên không tới một đất nước xa xôi thần bí – Hoàng Đạo quốc. Ở Hoàng Đạo quốc, qua một ngàn năm sẽ thực hiện chế độ thay đổi hoàng đế luân phiên, sắp tới chính là Bắc Đường Dịch, tinh chủ cung Ma Kết kế nhiệm, mà đồng thời trong Bắc Đường gia tộc, Bắc Đường Đường, tinh chủ cung Song Ngư và Bắc Đường Mặc Nhiễm, tinh chủ cung Bảo Bình, đột nhiên danh tiếng nổi bật không ai sánh bằng. Bởi vì Lạc Phỉ Phỉ xuyên đến, thế trận hiện đang cân bằng đột ngột bị phá vỡ, vận mệnh an bài cho Lạc Phỉ Phỉ trở thành nữ chính xuyên không thảm nhất lịch sử, càng thần kì hơn là một người yếu như gà lại trở thành đại boss của phe phản diện. Nàng quỷ Lạc Phỉ Phỉ liên tiếp chung đụng với 12 tinh chủ tính cách khác biệt, chuyện cười chồng chất, trở thành oan gia vui vẻ của hoàng thượng, nghé con mới sinh không sợ hổ, nàng lời nói dõng dạc: Hoàng đế này, ta muốn!


13. SWAMP BOYZ WAT COME GET SUM YAH 2010-03-09-14-23-45

 • Duration: 104
 • Channel: fun
SWAMP BOYZ WAT COME GET SUM YAH 2010-03-09-14-23-45

SWAMP BOYZ WAT COME GET SUM YAH 2010-03-09-14-23-45


14. video-2010-03-14-23-36-48

 • Duration: 46
 • Channel: fun
video-2010-03-14-23-36-48

video-2010-03-14-23-36-48


15. Here to Heart Xem Phim Huyền Của Ôn Noãn Tập 32 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) Phim Bộ Trung Quốc | Tâm Lý - Tình Cảm | Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu

 • Duration: 2412
 • Channel: shortfilms
Here to Heart Xem Phim Huyền Của Ôn Noãn Tập 32 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) Phim Bộ Trung Quốc | Tâm Lý - Tình Cảm | Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu

Here to Heart Xem Phim Huyền Của Ôn Noãn Tập FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) Phim Bộ Trung Quốc | Tâm Lý - Tình Cảm | Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu Tập 1 http://dai.ly/x6jym2n Tập 2 http://dai.ly/x6jym9i Tập 3 http://dai.ly/x6jymb9 Tập 4 http://dai.ly/x6k2r5e Tập 5 http://dai.ly/x6k2rlv Tập 6 http://dai.ly/x6k2rnj Tập 7 http://dai.ly/x6k2rpk Tập 8 http://dai.ly/x6k2s2y Tập 9 http://dai.ly/x6k2s4s Tập 10 http://dai.ly/x6k2s8h Tập 11 http://dai.ly/x6k2tqd Tập 12 http://dai.ly/x6k2ts0 Tập 13 http://dai.ly/x6k2tv1 Tập 14 http://dai.ly/x6k2uby Tập 15 http://dai.ly/x6k2ue5 Tập 16 http://dai.ly/x6k2ug5 Tập 17 http://dai.ly/x6k2uyl Tập 18 http://dai.ly/x6k2v0w Tập 19 http://dai.ly/x6k2v3a Tập 20 http://dai.ly/x6k2vg6 Tập 21 http://dai.ly/x6k2w0t Tập 22 http://dai.ly/x6k2w2f Tập 23 http://dai.ly/x6k2wct Tập 24 http://dai.ly/x6k2wqz Tập 25 http://dai.ly/x6k2wvk Tập 26 http://dai.ly/x6k2wxl Tập 27 http://dai.ly/x6jlg5z Tập 28 http://dai.ly/x6jlg6s Tập 29 http://www.dailymotion.com/video/x6k2xdk Tập 30 http://www.dailymotion.com/video/x6k2xff Tập 31 http://www.dailymotion.com/video/x6k2xis Tập 32 http://www.dailymotion.com/video/x6k2xne Tập 33 Tập 34 http://dai.ly/x6jwkiw Tập 35 http://dai.ly/x6jyllg Tập 36 http://dai.ly/x6k2r6u Tập 37 http://dai.ly/x6k2r8i Tập 38 Tập 39 Tập 40 Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45 Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50 Đạo diễn: Vương Tử Minh, Hoàng Thiên Nhân Diễn viên: Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm Quốc gia: Trung Quốc Thời lượng: 45 phút / tập Năm xuất bản: 2018 Bộ phim Huyền Của Ôn Noãn xoay quanh mối tình giữa Tổng giám đốc một tập đoàn công nghệ lớn - Chiếm Nam Huyền cùng bạn gái cũ Ôn Noãn. Tình cảm giữa hai người đã chớm nở từ khi họ còn rất trẻ. Thế nhưng sau đó, Ôn Noãn lại đơn phương chia tay Chiếm Nam Huyền khi nhận ra chị gái có tình cảm với anh. Một thời gian sau đó, vì những biến cố đau thương cùng hiểu lầm, Ôn Noãn ra nước ngoài cùng Chu Lâm Lộ (Kinh Siêu) - người yêu đơn phương cô. Còn Chiếm Nam Huyền ở lại gây dựng sự nghiệp cũng như có tin đồn tình cảm với Nhất Tâm (Trương Gia Nghê). Mối duyên giữa Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền được nối lại khi Ôn Noãn về nước và trở thành thư ký đặc biệt cho anh...


16. Here to Heart Xem Phim Huyền Của Ôn Noãn Tập 22 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) Phim Bộ Trung Quốc | Tâm Lý - Tình Cảm | Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu

 • Duration: 2345
 • Channel: shortfilms
Here to Heart Xem Phim Huyền Của Ôn Noãn Tập 22 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) Phim Bộ Trung Quốc | Tâm Lý - Tình Cảm | Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu

Here to Heart Xem Phim Huyền Của Ôn Noãn Tập FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) Phim Bộ Trung Quốc | Tâm Lý - Tình Cảm | Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu Tập 1 http://dai.ly/x6jym2n Tập 2 http://dai.ly/x6jym9i Tập 3 http://dai.ly/x6jymb9 Tập 4 http://dai.ly/x6k2r5e Tập 5 http://dai.ly/x6k2rlv Tập 6 http://dai.ly/x6k2rnj Tập 7 http://dai.ly/x6k2rpk Tập 8 http://dai.ly/x6k2s2y Tập 9 http://dai.ly/x6k2s4s Tập 10 http://dai.ly/x6k2s8h Tập 11 http://dai.ly/x6k2tqd Tập 12 http://dai.ly/x6k2ts0 Tập 13 http://dai.ly/x6k2tv1 Tập 14 http://dai.ly/x6k2uby Tập 15 http://dai.ly/x6k2ue5 Tập 16 http://dai.ly/x6k2ug5 Tập 17 http://dai.ly/x6k2uyl Tập 18 http://dai.ly/x6k2v0w Tập 19 http://dai.ly/x6k2v3a Tập 20 http://dai.ly/x6k2vg6 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 http://dai.ly/x6jlg5z Tập 28 http://dai.ly/x6jlg6s Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 http://dai.ly/x6jwkiw Tập 35 http://dai.ly/x6jyllg Tập 36 http://dai.ly/x6k2r6u Tập 37 http://dai.ly/x6k2r8i Tập 38 Tập 39 Tập 40 Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45 Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50 Đạo diễn: Vương Tử Minh, Hoàng Thiên Nhân Diễn viên: Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm Quốc gia: Trung Quốc Thời lượng: 45 phút / tập Năm xuất bản: 2018 Bộ phim Huyền Của Ôn Noãn xoay quanh mối tình giữa Tổng giám đốc một tập đoàn công nghệ lớn - Chiếm Nam Huyền cùng bạn gái cũ Ôn Noãn. Tình cảm giữa hai người đã chớm nở từ khi họ còn rất trẻ. Thế nhưng sau đó, Ôn Noãn lại đơn phương chia tay Chiếm Nam Huyền khi nhận ra chị gái có tình cảm với anh. Một thời gian sau đó, vì những biến cố đau thương cùng hiểu lầm, Ôn Noãn ra nước ngoài cùng Chu Lâm Lộ (Kinh Siêu) - người yêu đơn phương cô. Còn Chiếm Nam Huyền ở lại gây dựng sự nghiệp cũng như có tin đồn tình cảm với Nhất Tâm (Trương Gia Nghê). Mối duyên giữa Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền được nối lại khi Ôn Noãn về nước và trở thành thư ký đặc biệt cho anh...


17. Here to Heart Xem Phim Huyền Của Ôn Noãn Tập 20 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) Phim Bộ Trung Quốc | Tâm Lý - Tình Cảm | Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu

 • Duration: 2358
 • Channel: shortfilms
Here to Heart Xem Phim Huyền Của Ôn Noãn Tập 20 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) Phim Bộ Trung Quốc | Tâm Lý - Tình Cảm | Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu

Here to Heart Xem Phim Huyền Của Ôn Noãn Tập FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) Phim Bộ Trung Quốc | Tâm Lý - Tình Cảm | Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu Tập 1 http://dai.ly/x6jym2n Tập 2 http://dai.ly/x6jym9i Tập 3 http://dai.ly/x6jymb9 Tập 4 http://dai.ly/x6k2r5e Tập 5 http://dai.ly/x6k2rlv Tập 6 http://dai.ly/x6k2rnj Tập 7 http://dai.ly/x6k2rpk Tập 8 http://dai.ly/x6k2s2y Tập 9 http://dai.ly/x6k2s4s Tập 10 http://dai.ly/x6k2s8h Tập 11 http://dai.ly/x6k2tqd Tập 12 http://dai.ly/x6k2ts0 Tập 13 http://dai.ly/x6k2tv1 Tập 14 http://dai.ly/x6k2uby Tập 15 http://dai.ly/x6k2ue5 Tập 16 http://dai.ly/x6k2ug5 Tập 17 http://dai.ly/x6k2uyl Tập 18 http://dai.ly/x6k2v0w Tập 19 http://dai.ly/x6k2v3a Tập 20 http://dai.ly/x6k2vg6 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 http://dai.ly/x6jlg5z Tập 28 http://dai.ly/x6jlg6s Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 http://dai.ly/x6jwkiw Tập 35 http://dai.ly/x6jyllg Tập 36 http://dai.ly/x6k2r6u Tập 37 http://dai.ly/x6k2r8i Tập 38 Tập 39 Tập 40 Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45 Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50 Đạo diễn: Vương Tử Minh, Hoàng Thiên Nhân Diễn viên: Trương Quân Ninh, Trương Hàn, Trương Gia Nghê, Kinh Siêu Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm Quốc gia: Trung Quốc Thời lượng: 45 phút / tập Năm xuất bản: 2018 Bộ phim Huyền Của Ôn Noãn xoay quanh mối tình giữa Tổng giám đốc một tập đoàn công nghệ lớn - Chiếm Nam Huyền cùng bạn gái cũ Ôn Noãn. Tình cảm giữa hai người đã chớm nở từ khi họ còn rất trẻ. Thế nhưng sau đó, Ôn Noãn lại đơn phương chia tay Chiếm Nam Huyền khi nhận ra chị gái có tình cảm với anh. Một thời gian sau đó, vì những biến cố đau thương cùng hiểu lầm, Ôn Noãn ra nước ngoài cùng Chu Lâm Lộ (Kinh Siêu) - người yêu đơn phương cô. Còn Chiếm Nam Huyền ở lại gây dựng sự nghiệp cũng như có tin đồn tình cảm với Nhất Tâm (Trương Gia Nghê). Mối duyên giữa Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền được nối lại khi Ôn Noãn về nước và trở thành thư ký đặc biệt cho anh...


18. Oh My Emperor Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Tập 13 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy

 • Duration: 1591
 • Channel: shortfilms
Oh My Emperor Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta Tập 13 FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy

Oh My Emperor Xem Phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta FULL Vietsub Phụ Đề Việt (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước | Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy Tập 1 http://dai.ly/x6iens4 Tập 2 http://dai.ly/x6iensu Tập 3 http://dai.ly/x6ients Tập 4 http://dai.ly/x6ienuk Tập 5 http://dai.ly/x6ienva Tập 6 http://dai.ly/x6ienwf Tập 7 http://dai.ly/x6ienyj Tập 8 http://dai.ly/x6ienz8 Tập 9 http://dai.ly/x6ieo00 Tập 10 http://dai.ly/x6ieo0z Tập 11 http://dai.ly/x6ieo3u Tập 12 http://dai.ly/x6ieo4j Tập 13 http://dai.ly/x6irpez Tập 14 http://dai.ly/x6irph9 Tập 15 http://dai.ly/x6irptk Tập 16 http://dai.ly/x6irpuu Tập 17 http://dai.ly/x6irq1d Tập 18 http://dai.ly/x6irqar Tập 19 http://dai.ly/x6j6vu3 Tập 20 http://dai.ly/x6j6vux Tập 21 END http://dai.ly/x6j6vwt Đạo diễn: Cao Bác Diễn viên: Hà Chí Quang, Tiêu Chiến, Ngũ Gia Thành, Bành Sở Việt, Cốc Gia Thành, Triệu Lỗi, Quách Tử Phàm, Trần Trạch Hy, Yên Hủ Gia, Triệu Lộ Tư, Tạ Lâm Đồng, Tống Nam Tích Thể loại: Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước Quốc gia: Trung Quốc Thời lượng: 25 phút / tập Năm xuất bản: 2018 Trong phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta (Hoàng Thượng Này Ta Chấm Rồi), từ thế kỉ 21, cô gái Lạc Phỉ Phỉ nhân duyên đen đủi, vô tình xuyên không tới một đất nước xa xôi thần bí – Hoàng Đạo quốc. Ở Hoàng Đạo quốc, qua một ngàn năm sẽ thực hiện chế độ thay đổi hoàng đế luân phiên, sắp tới chính là Bắc Đường Dịch, tinh chủ cung Ma Kết kế nhiệm, mà đồng thời trong Bắc Đường gia tộc, Bắc Đường Đường, tinh chủ cung Song Ngư và Bắc Đường Mặc Nhiễm, tinh chủ cung Bảo Bình, đột nhiên danh tiếng nổi bật không ai sánh bằng. Bởi vì Lạc Phỉ Phỉ xuyên đến, thế trận hiện đang cân bằng đột ngột bị phá vỡ, vận mệnh an bài cho Lạc Phỉ Phỉ trở thành nữ chính xuyên không thảm nhất lịch sử, càng thần kì hơn là một người yếu như gà lại trở thành đại boss của phe phản diện. Nàng quỷ Lạc Phỉ Phỉ liên tiếp chung đụng với 12 tinh chủ tính cách khác biệt, chuyện cười chồng chất, trở thành oan gia vui vẻ của hoàng thượng, nghé con mới sinh không sợ hổ, nàng lời nói dõng dạc: Hoàng đế này, ta muốn!


19. Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 24 VietSub - Thuyết Minh

 • Duration: 2697
 • Channel: shortfilms
Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 24 VietSub - Thuyết Minh

http://dai.ly/x5ag0c4 - Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 1 VietSub - Thuyết Minh http://dai.ly/x5gdgs7 - Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 14 VietSub - Thuyết Minh http://dai.ly/x5gdgs8 - Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 15 VietSub - Thuyết Minh http://dai.ly/x5gi9xq - Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 16 VietSub - Thuyết Minh http://dai.ly/x5gnbnf - Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 17 VietSub - Thuyết Minh http://dai.ly/x5gnbpb - Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 18 VietSub - Thuyết Minh http://dai.ly/x5h1w7s - Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 19 VietSub - Thuyết Minh http://dai.ly/x5h3cn5 - Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 20 VietSub - Thuyết Minh http://dai.ly/x5h8ews - Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 21 VietSub - Thuyết Minh http://dai.ly/x5hig2a - Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 22 VietSub - Thuyết Minh http://dai.ly/x5hqo73 - Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 23 VietSub - Thuyết Minh http://dai.ly/x5iqrua - Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tập 24 VietSub - Thuyết Minh Xem phim Tam Sinh Tam Thế_ Thập Lý Đào Hoa-Ten Great III of Peach Blossom (2017) [HD-Vietsub] Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa - Ten Great III of Peach Blossom (2017) Diễn viên: Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Hựu Đình, Vu Mông Lung, Trương Bân Bân, Cao Vỹ Quang, Trương Chí Nghiêu Thể loại: Võ Thuật - Kiếm Hiệp, Cổ Trang - Thần Thoại Quốc gia: Trung Quốc Thời lượng: 45 phút / tập Năm xuất bản: 2017 Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (bản truyền hình) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất Công Tử. Ngoài phiên bản truyền hình, tác phẩm này còn được Alibaba mua bản quyền để chuyển thể thành phim điện ảnh với sự góp mặt của Lưu Diệc Phi và Dương Dương. Chính vì vậy mà độ hot của phim lại được tăng lên rất nhiều. Nội dung phim kể về hồ ly Bạch Thiển sống tới mười bốn vạn tuổi nhưng lại không may mắn trong chuyện tình duyên. Cuối cùng nàng gặp được thái tử Dạ Hoa ở nơi Cửu Trùng Thiên nhưng câu chuyện tình duyên này cũng không được suôn sẻ, đẩy cả hai người vào ân oán khó thể tháo gỡ.


20. Xem Phim Phi Hổ Chi Tiềm Hành Cực Chiến Tập 13 FULL Thuyết Minh Flying Tiger (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Phiêu lưu - Hành động, Hình Sự - Chiến Tranh | Ngô Trác Hy, Miêu Kiều Vỹ, Trương Triệu Huy, Trương Triệu Huy

 • Duration: 2702
 • Channel: shortfilms
Xem Phim Phi Hổ Chi Tiềm Hành Cực Chiến Tập 13 FULL Thuyết Minh Flying Tiger (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Phiêu lưu - Hành động, Hình Sự - Chiến Tranh | Ngô Trác Hy, Miêu Kiều Vỹ, Trương Triệu Huy, Trương Triệu Huy

Flying Tiger Xem Phim Phi Hổ Chi Tiềm Hành Cực Chiến Tập FULL Thuyết Minh (2018) | Phim Bộ Trung Quốc Phiêu lưu - Hành động, Hình Sự - Chiến Tranh | Ngô Trác Hy, Miêu Kiều Vỹ, Trương Triệu Huy, Trương Triệu Huy Tập 1 http://dai.ly/x6hf561 Tập 2 http://dai.ly/x6hf5do Tập 3 http://dai.ly/x6hf5em Tập 4 http://dai.ly/x6hf5g8 Tập 5 http://dai.ly/x6hf5n1 Tập 6 http://dai.ly/x6hf5r2 Tập 7 http://dai.ly/x6hf5sn Tập 8 http://dai.ly/x6hg2jx Tập 9 http://dai.ly/x6hsgrg Tập 10 http://dai.ly/x6hsgtv Tập 11 http://dai.ly/x6hsgul Tập 12 http://dai.ly/x6hsgvj Tập 13 http://dai.ly/x6hsgxr Tập 14 http://dai.ly/x6i4sun Tập 15 http://dai.ly/x6i4sw9 Tập 16 http://dai.ly/x6i4unq Tập 17 http://dai.ly/x6i4uoi Tập 18 http://dai.ly/x6i56vv Tập 19 http://dai.ly/x6ijm9y Tập 20 http://dai.ly/x6ijmbu Tập 21 http://dai.ly/x6ijmco Tập 22 http://dai.ly/x6ijmje Tập 23 http://dai.ly/x6ijmld Tập 24 http://www.dailymotion.com/video/x6ix1fo Tập 25 http://www.dailymotion.com/video/x6ix1ge Tập 26 http://www.dailymotion.com/video/x6ix1hl Tập 27 http://www.dailymotion.com/video/x6ix1jp Tập 28 http://www.dailymotion.com/video/x6ix1kg Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40 END Đạo diễn: Lý Huệ Dân Diễn viên: Ngô Trác Hy, Miêu Kiều Vỹ, Trương Triệu Huy, Trương Triệu Huy Thể loại: Phiêu lưu - Hành động, Hình Sự - Chiến Tranh Quốc gia: Hồng Kông Thời lượng: 45 phút / tập Năm xuất bản: 2018 Phi Hổ Chi Tiềm Hành Cực Chiến, Flying Tiger 2018 Phim Phi Hổ Chi Tiềm Hành Cực Chiến là 1 biệt đội đặc biệt tinh nhuệ có biệt tài bắn tỉa chính xác, được đào tạo khắt khe nhất để tiêu diệt những tên tội phạm nguy hiểm nên tình tiết trong phim sẽ vô cùng kịch tính hấp dẫn đến ngẹt thở. Nội dung kể về cuộc chiến chống tội phạm đầy nguy hiểm của đội phi hổ, đồng thời còn khai thác khía cạnh tâm lý, mối quan hệ phức tạp của các thành viên trong đội.