Search your favorite song for free

1. Ney Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammet

 • Duration: 59
 • Channel: shortfilms
Ney Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammet

Ney Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammet


2. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed (s.a.v) - Suriye İlahi Grubu

 • Duration: 289
 • Channel: music
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed (s.a.v) - Suriye İlahi Grubu

Allahumma Salli Ala Seyyidina Muhammed (s.a.v) - Suriye ilahi Grubu arapça ilahi izle- dinle4. ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED

 • Duration: 58
 • Channel: music
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED

http://www.facebook.com/salavat.serife FACEBOOK SAYFAMIZA ÜYE OLUN...


5. Allahümme salli ala seyyidina muhammed

 • Duration: 371
 • Channel: music
Allahümme salli ala seyyidina muhammed

Allahümme salli ala seyyidina muhammed Allahümme salli ala seyyidina muhammed Allahümme salli ala seyyidina muhammed


6. @ HAZAL @ SAMİ YUSUF ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUSTAFA

 • Duration: 248
 • Channel: music
@ HAZAL @ SAMİ YUSUF ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUSTAFA

Ey Rabbim!.. Şu Sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, Nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi!.8. Büyük salavat Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed

 • Duration: 396
 • Channel: shortfilms
Büyük salavat Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed

LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULLAH ALAHTAN BAŞKA İLAH YOKTUR.!!!!! Hz. MUHAMMED ONU KULU VE RESULUDUR.!


9. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed www.kumanda.org

 • Duration: 343
 • Channel: tech
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed www.kumanda.org

Huzur bulmak istiyorsan sende mırıldan Otomasyon eğitimi ile ilgili doküman ve eğitim videoları için sitemizi ziyaret ediniz. Otomasyon Atölyesi - www.kumanda.org11. 40 HADİS ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED (SAV)

 • Duration: 405
 • Channel: shortfilms
40 HADİS ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED (SAV)

YORUM EKLEYİNİZ


12. ”Büyük salavat, Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed

 • Duration: 209
 • Channel: tech
”Büyük salavat, Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed

Karaköy Yeraltı Cami Şerifi - Kurşunlu Mahsen ( Sahabe Yatırlı camii ) “ Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ” LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH , ALAHTAN BAŞKA İLAH YOKTUR.!!!!! Hz. MUHAMMED ONU KULU VE RESULUDUR.!..www.yeralticamii.com14. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed - Sami Yusuf - TEMS NEWS - CT

 • Duration: 240
 • Channel: news
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed - Sami Yusuf - TEMS NEWS - CT

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed - Sami Yusuf - TEMS NEWS - CT16. Allahümme Salli Ala Seyyidina... - Regaib Kandili Özel - TRT Avaz

 • Duration: 81
 • Channel: tv
Allahümme Salli Ala Seyyidina... - Regaib Kandili Özel - TRT Avaz

7 Nisan 2016 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden gerçekleştirilen Regaib Kandili Özel yayınımızdan alınan bir kesit izlemektesiniz.


17. 032_ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMET

 • Duration: 82
 • Channel: news
032_ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMET

KABEDE TAVAF VİDEO19. Sami Yusuf - Allahumme Salli Ala

 • Duration: 239
 • Channel: music
Sami Yusuf - Allahumme Salli Ala

Sami Yusuf - Allahumme Salli Ala


20. Akustik Piyano SALATI ÜMMIYE (Allahümme Salli Ala) Senfoni Armonik Arapça TÜRKÇE ÇOCUK Senfonik İlahi selat-ı sal at-i Ummiye Piyanist PIYANO ITRI Makamı Yürük Sema Tasavvuf Müziği Koro Tekbir Saz Kaside Mehmet Emin Ay Arap İLAHİ oku Türkçe anlamı meal hd

 • Duration: 143
 • Channel: music
Akustik Piyano SALATI ÜMMIYE (Allahümme Salli Ala) Senfoni Armonik Arapça TÜRKÇE ÇOCUK Senfonik İlahi selat-ı sal at-i Ummiye Piyanist PIYANO ITRI Makamı Yürük Sema Tasavvuf Müziği Koro Tekbir Saz Kaside Mehmet Emin Ay Arap İLAHİ oku Türkçe anlamı meal hd

Güneş Yakartepe “SALAT-I UMMIYE (Allahümme Salli Ala)” senfonik Armoni Notalarını Yazdı Ve Piyano ile İcra etdi Salât-ı Ümmiye sözleri, Salât-ı Ümmiye anlamı, Salati ümmiye Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı allahümme salli alâ seyyidinê muhammedininnebiyyi'l-ümmiyyi ve alâ êlihî ve sahbihî ve sellim. Allahım efendimiz ümmî peygamber muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.  Kaynak meali: allahım efendimiz ümmî peygamber muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle MUSTAFA ITRÎ ; Bir “Segâh Tekbîr” ile uyanıp “Segâh Salât-ı Ümmiye” ile ürperenler aşkına!... ‘Mâye Cum‘a Salâtı’ ile ‘Dil-keş Hâverân’ olup ‘Gece Salâsı’yla hâmûş olanlar aşkına!... Ve dahi Zât-ı Zülcelâl aşkına! O nûr-ı Nebî aşkına âyîne-i pâkteki temiz çehreler aşkına!. 1630 veya 1640 yıllarında kâinat ileride bir Segâh Tekbîr’le ruhları ferahlatacak bir üstâdın ilk nağmelerini duydu. Türk musikisinin büyük isimlerinden Buhurî-zâde Mustafa Itrî Efendi, İstanbul’da, Mevlânâkapı’da doğmuştu. Bu sadece burada doğmak değildi ! O, bir ömrü Mevlânâ’nın kapısında geçirecek ve yine burada hayata gözlerini yumacaktı, bir güneş gibi yine burada batacaktı... Ne büyük saadet!... Bir kapının eşiğinde doğup son nefesini aynı eşikte verenlere!...  Itrî’nin sıfatı olan “Buhur”, hoş kokan, yakılarak koku dağıtan madde anlamındadır. Itrî’nin babasının veya atalarının buhurcu olduğu ve sanatçının bu yüzden Buhurî-zâde sıfatıyla anıldığı bilinmektedir. Büyük bir ihtimalle musikişinas bir aileye mensup olan Itrî, çocukluğundan itibaren musiki ile ilgilenmiş ve hususen Mevlevî çevrelerinde bu yeteneğini daha da geliştirmiştir. Itrî’nin hocalarından biri olan Hafız Post, XVII. Yüzyılın musiki dehalarındandır. Türk müziğine binden fazla beste bırakan Hafız Post’un vefâtına “Postu çâk eyledi şîr-i ecel” mısraıyla 1105 (milâdî 1694) tarihini düşüren Itrî, onun tarzını devam ettirerek önemli bir hizmette bulunmuştur. Itrî, devrin büyük sanatçıları olan ve Kutb-ı Nâyî olarak vasıflanan Şeyh Osman Dede (1652?-1730) ile dönemin üslûp sahibi musikişinaslarından da ders almıştır. Büyük söz ustalarının, bestekârların yaşadığı bu siyasî inkıraz devri, edebiyat, hat ve musikide bir altın çağ niteliğindedir.  Henüz genç yaşlarında sarayın dikkatini çekerek IV. Mehmed zamanında ser-hânende (icrâ heyeti şefi), musâhib-i şehryârî (padişâhın sohbet arkadaşı) O, bir dönemin ince ruhunun nağmelerini bestelemek suretiyle kayıt altına alarak geleceğe taşımıştır. Itrî, Sinan’ın taşı konuşturarak oluşturduğu mimari dehasını, bir ses mimarisi halinde müziğin diliyle farklı bir formda sunarak, bize büyük bir medeniyetin soluklarını ulaştırmıştır. Kaynaklarda 1124 (Milâdî 1712) tarihinde vefat ettiği kaydedilen sanatçı, geride çok sayıda dinî, tasavvufî nitelikte beste bırakmıştır. Onun en çok bilinen eseri Kurban Bayramı tekbiri olarak da okunan “Segâh Tekbiri”dir. Itrî’nin neredeyse bütün bir İslâm coğrafyasının camilerinde son üç asırdır okunan bu eseriyle birlikte, Segâh Salât-ı Ümmiye, Mâye Cum’a Salâtı, Dilkeş-Hâverân Gece Salâsı da ünlüdür. Kaynaklar Itrî’nin ünlü Na’tını bizzat seslendirdiğini yazmaktadır. Onun Râst Na’tı Mevlevî âyinleri başında okunmaktadır. Güftesi Mevlâna’ya ait olan bu beste, Mevlâna Na’tı olarak da bilinir. Itrî sadece dinî musiki alanında değil, klâsik musikide de önemli besteler gerçekleştirmiştir. Onun Nevâ- kâr’ının güftesi İran Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Hâfız’ın bir gazelidir. Sanatçının Segâh Yürük Semaî ile Hisar Ağır Semaî adlı klâsik eserleri de gerçek birer sanat şaheserleridir. Musiki sahasında Marağalı Abdülkadir’den sonra yetişen en büyük sanatçı olduğu kabul edilen Itrî, aynı zamanda hattattır. Özellikle tâlik yazıda dönemin önde gelen isimleri Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber Gelir mi kâfile-i müşk-bârdan ne haber Hûn-i dili mey goncayı câm eyledi bülbül Bezm-i gülü nâleyle tamâm eyledi bülbül Pây-i yâre düşmeğe ağyârdan nevbet mi var Sâyesinde nahl-i ümmîdin meğer râhat mı var Itrî’nin dinî nitelikli besteleri dışında kalan klâsik besteleri, dönemin sosyal ve kültürel havasını da yansıtmaktadır. Sanatçının, Nâbî’nin gazeline yazdığı tahmis, şairlik kudretini de göstermektedir: Itrî’nin besteleri arasında Nâbî’ye ait gazeller de dikkate değer sayıdadır. Bunlar arasında şu matla‘lı gazeller örnek olarak verilebilir : Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber Gelir mi kâfile-i müşk-bârdan ne haber Hûn-i dili mey goncayı câm eyledi bülbül Bezm-i gülü nâleyle tamâm eyledi bülbül Pây-i yâre düşmeğe ağyârdan nevbet mi var Sâyesinde nahl-i ümmîdin meğer râhat mı var Itrî’nin dinî nitelikli besteleri dışında kalan klâsik besteleri, dönemin sosyal ve kültürel havasını da yansıtmaktadır. Sanatçının, Nâbî’nin gazeline yazdığı tahmis, şairlik kudretini de göstermektedir SALATI ÜMMIYE (Allahümme Salli Ala) Senfoni Armonik PIYANO SOLIST: Yakartepe ITRI Makamı: Yürük Sema Tasavvuf Müziği KoroTekbir Saz Kaside Mehmet Emin Ay Arap İLAHİ oku Türkçe anlamı meal